Φωτογραφία εξωφύλλου του προφίλ
Φωτογραφία προφίλ
Εκτελωνισμοί Γέμελος Γιώργιος
Εκτελωνισμός , Εισαγωγές , Εξαγωγές , EORI , Διεθνές Εμπόριο , Εκτελωνισμοί , Quotas , Μεταφορές
Εκτελωνισμός , Εισαγωγές , Εξαγωγές , EORI , Διεθνές Εμπόριο , Εκτελωνισμοί , Quotas , Μεταφορές
Πληροφορίες
Αναρτήσεις

·         Εισαγωγή και εκτελωνισμός παντός είδους εμπορεύματος
·         Εξαγωγή και εκτελωνισμός παντός είδους εμπορεύματος
·         Ατέλειες εμπορευμάτων και απαλλαγή ΦΠΑ
·         Έκδοση αριθμού EORI
·         Συμβουλευτικές υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου και εκτελωνισμών
·         Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων
·         Εθνικές και διεθνείς μεταφορές για κάθε είδους φορτία
·         Συμπλήρωση Intrastat
·         Τελωνειακές αποταμιεύσεις και ιδιωτική αποθήκευση
·         Ποσοστώσεις Quotas και εγκρίσεις
·         Door to Door μεταφορά προϊόντων
·         Διεκπεραίωση τελωνειακής διαδικασίας για παραλαβή εμπορευμάτων από Τρίτες Χώρες τα οποία έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά
Προσθήκη σχολίου…
Περιμένετε όσο γίνεται φόρτωση περισσότερων αναρτήσεων