Profile cover photo
Profile photo
PrekenWeb
31 followers -
Volg hier nieuws rondom PrekenWeb.
Volg hier nieuws rondom PrekenWeb.

31 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
PrekenWeb Kerstgroet:
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Vandaag de 300e leespreek op www.PrekenWeb.nl geplaatst.
“Een opwekking tot volharding” een preek van ds. J. Schipper over Hebr.12:1-2. http://prekenweb.nl/nl/Preek/Open/16745
We zijn dankbaar dat de leespreken zo in een behoefte voorzien en dat er veel gebruik van wordt gemaakt in de leesdiensten.

Ook op PrekenWeb geplaatst: 
- de bevestiging van ds. C.G. Vreugdenhil door ds. J.J. van Eckeveld: http://prekenweb.nl/nl/Preek/Open/16746 
- en de intrededienst: http://prekenweb.nl/nl/Preek/Open/16742
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Jezus de dood in voor vijanden en schuldenaars die de straf verdienen.
Dat is de onbevattelijke Boodschap van Goede Vrijdag!
Lees: http://bit.ly/YkkjZi
Luister: http://bit.ly/I8fIjv #goedevrijdag #Kruisevangelie
Add a comment...

 
U zult Christus krijgen voor één blik op Hem.
Nu wilt u niet op Hem zien?
Als u één blik op Hem werpt, dan zult u daarvoor de hemel en Christus en de zaligheid, krijgen volgens dit woord:
Zie op Mij, en wordt behouden alle gij einden der aarde, Jes. 45:2. (Engelse vert.)
O, wilt u beginnen op Christus te zien? Er zijn twee bezwaren, die ik wil trachten uit de weg te ruimen.
 
(1) O, zegt iemand, ik ben ver van Christus verwijderd, daarom kan ik niet op Hem zien, en Hij is zo verheven zodat ik niet durf op Hem te zien, en ik ben zo schuldig en verdorven.
Ik zeg u: zie op Hem van de einden der aarde, al is de afstand tussen Hem en u, zo ver als het oosten verwijderd is van het westen, Hij zal u aannemen, als u op Hem ziet.
 
(2) Het tweede bezwaar is: ik zou graag op Christus zien, maar ik kan niet.
Ik zeg tot u: u mag een blik op de belofte slaan en het is een blik waarvoor u Christus zult hebben.
Het is deze belofte: "Zij zullen Mij aanschouwen Die zij doorstoken hebben."
Of: "Zie op Mij, zie op Mij! Nu is dit geen lage prijs?
Toch is dit de sterke stem van de hemel: "Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden, Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; tot het volk dat naar Mijn naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Zie hier ben Ik, zie hier ben Ik," Jes. 65:1.
Is er iemand hier, die zal weigeren één blik op Hem te werpen? Nu dan zullen uw vervloekte ogen nooit Zijn vriendelijk aangezicht zien.
Nu, Christus is deze avond hier en durft u Hem een blik weigeren? Moet dat in de hemel verteld worden? Moet Hij zeggen, dat Hij hier was en dat er niemand was die Hem wenste te hebben?
O, dat de schellen van onze ogen mochten vallen, opdat wij Hem mochten zien.
(Andrew Gray, preek over 2 Korinthe 12:8)
Add a comment...

 Nieuwe leespreek van ds. J.J. Van Eckeveld geplaatst, voor tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Tekst: Handelingen 1:10-11
Thema: Na de hemelvaart
1: Omhoog ziende discipelen
2: Neerdalende engelen
3: Een weerkomende Christus
Citaat:
 Waarom is er zo weinig uitzien naar de wederkomst? Laten we nu maar eerlijk zijn: omdat er zo weinig Christuskennis is. Daar zit het op vast. Als zelfs Paulus moest zeggen: Opdat ik Hem kenne (Fil.3:10), met andere woorden: ‘Ik ken nog zo weinig van Hem’, hoe is het dan met ons?
Deze Jezus. Hij komt terug. Wat een boodschap voor de discipelen! Ze hoeven niet langer naar boven te kijken. Ze mogen weer naar de aarde kijken. Ze hebben hier hun roeping en hun taak te vervullen in het besef: die Jezus, Die ons heeft liefgehad, vergeet ons in de hemel niet en Hij zal terugkomen.
 
Link: http://www.prekenweb.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55&lang=nl&serid=5778
Add a comment...Want het woord des kruises is wel degenen die verloren gaan,
 dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.
 1 Korinthe 1:18
 
Zonder het Evangelie zijn we allen nutteloos en niets;
zonder het Evangelie zijn we geen christenen;
zonder het Evangelie is alle rijkdom armoede, (onze) wijsheid dwaasheid voor God; kracht is zwakte, alle menselijke rechtvaardigheid is voor God veroordeeld.
Maar door de kennis van het Evangelie zijn we kinderen van God geworden (Gal. 4:6), broeders van Jezus Christus, medeburgers van de heiligen (Ef 2:19), burgers van het Koninkrijk der hemelen (Filipp. 3:20), erfgenamen van God, tegelijk met Jezus Christus (Rom. 8:17), door Wie de armen rijk zijn gemaakt, de zwakken machtig, de dwazen wijs, de zondaars gerechtvaardigd, de verslagenen vertroost, de twijfelaars zeker en de onvrijen vrij.
 
Het Evangelie is het woord van leven en waarheid. Het is de kracht van God tot heil voor allen die geloven (Rom. 1: 16), en de sleutel tot de kennis van God, die de deur tot het Koninkrijk der hemelen voor de gelovigen opent, terwijl ze vrijgesproken worden van zonden; en de deur sluit voor de ongelovigen door hen in hun zonden te houden (Matth. 18:18).
Zalig zijn allen die het horen en bewaren (Luk. 11:28). Want daardoor tonen ze dat ze kinderen van God zijn. Niet zalig zijn zij, die het niet willen horen en volgen, want zij zijn kinderen van de satan. (Calvijn)
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded