Profile cover photo
Profile photo
דוד מלניק
23 followers
23 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
יזמי מקרקעין רבים מעוניינים במקרים רבים להבטיח את התחייבותו של הצד השני להתקשר עמם בהסכם מכר מחייב ואולם עדין להותיר בידיהם את האופציה להחליט אם לרכוש את נכס המקרקעין מבלי להתקשר עם המוכר בהסכם מכר מחייב שיטיל על היזם חיוב במס. 

במקרים רבים התקשרותם של יזמי נדל"ן בהסכם לרכישת נכס מקרקעין מותנית בביצוע בדיקות מקדמיות כלשהן לבדיקת כדאיות הפרויקט, לעיתים נדרש זמן נוסף לצורך השגת מימון או שותף או ארגון קבוצה לקידום המיזם. ישנם גם מקרים בהם היזם מבקש למכור את הפרויקט לאחר ולהרוויח עמלה.
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
דוד מלניק משר עורכי דין - חזקת התא המשפחתי  הרואה בבני הזוג ובילדיהם עד גיל 18 מוכר אחד הן  לעניין מס רכישה והן לעניין זכאות לפטור ממס שבח או מס מיטיב בעקבות הרפורמה לפי תיקון 76 (ממשנת 2014) יש להחיל רק ממועד יצירת התא המשפחתי וביחס לרכישות שבוצעו במהלך הנישואין ולא לפני כן.  
Add a comment...

Post has attachment
דוד מלניק משרד עורכי דין - חזקת התא המשפחתי רואה בבני זוג וילדיהם עד גיל 18 מוכר אחד. ואולם כאשר מדובר בדירה שנרכשה טרם הנישואים  על ידי אחד מבני הזוג הרי שבמרבית המקרים החזקה אינה חלה
Add a comment...

Post has attachment
 זהירות מלכודת מס לפניך !!! - עו"ד דוד מלניק
מלכודת "מס יסף" "מלכודת פחת" ו-"מלכודת אי הכרה בהוצאות" 
בעקבות ביטול הפטור ממס שבח על דירות מגורים
מוכרי דירות מתבקשים למכור דירתם בזהירות ובתבונה
Add a comment...

Post has attachment
איך להרוויח כסף מהשקעה בנדל"ן – המדריך למשקיע הקטן
פרק ראשון – שוק הנדל"ן ומצחצח הנעליים של רוקפלר
כתבה ראשונה בסדרה  עו"ד דוד מלניק Your Personal lawyer
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded