ครั้งเมื่อเดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อวัด เนรมิตรวิปัสนา จังหวัด เลย THAILAND
Photo
Shared publicly