Profile cover photo
Profile photo
Evropska Opevneni
4 followers -
Evropská stálá opevnění - fotogalerie & novinky - WWII Fortifications - Maginot line, Vallo alpino, Atlantikwall, Oderstellung, Festungsfront Oder-Warthe-Bogen,....
Evropská stálá opevnění - fotogalerie & novinky - WWII Fortifications - Maginot line, Vallo alpino, Atlantikwall, Oderstellung, Festungsfront Oder-Warthe-Bogen,....

4 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Pevnostní město Toruň (Thorn) je ukázkou přechodu od polygonálního opevnění k moderním pancéřovým fortům. Za fest zde byl označován pouze jediný pancéřový fort (Fort I - König Wilhelm I), postaveno zde však bylo několik pancéřových baterií a pokusných objektů.

Hlavní část výstavby probíhala v letech 1872 - 1894, přičemž s konstrukcí prvních fortů bylo započato v roce 1877. Tato první fáze trvala do roku 1884. Druhá fáze navazovala v letech 1888-1893. Později se již výstavba zaměřovala na menší objekty, dělostřelecké baterie a pancéřová baterie. Přičemž tato etapa skončila až v roce 1914.

Jádro výstavba samotných fortů tvořil standardizovaný, tzv. Biehlerův fort, který byl stavěn v hojném počtu na území celého Německa v letech 1870 - 1890. Autorem byl Hans Alexis von Biehler. Stejné objekty obdržely také pevnosti Poznaň a Königsberg. Hlavní dělostřelectvo zde bylo stále umístěno na valech. Všechny forty však v pozdějších letech prošly různými modernizacemi, které spočívaly především v jejich vybavení pancéřovými pozorovacími zvony a stanovišti (např. PBSt. 87) a zesílení stropnic. Těžké dělostřelectvo navíc bylo ve většině případů přestěhováno mimo samotné stavby do polních baterií. Forty tak přebraly roli pěchotní obrany.

Z klasických fortů se v nejlepším stavu zachoval Fort II - Yorck (Fort IV Stanislaw Źólkiewski), ve kterém je dnes umístěno muzeum, restaurace a hostel. Všechny pancéřové prvky pro pozorování se zachovaly dodnes.

Na valu ze zachovalo jedno pozorovací stanoviště P.B.St. 87. Vyrobeno bylo z tvrzené litiny, zařadit ho lze do stejné produktové řady, kam spadají kopule Gruson a pancéřové kasematy pro dělostřelectvo, dodávané do pobřežních baterií. Celá stavba byla z větší části zapuštěna do země. Pozorovací průzory se nacházely těsně nad zemí. Samotný objekt byl z betonu, případně byl obložen žulovými bloky. Posádku tvořily dva muži. Interiér bohužel není přístupný.

Dále jsou zde umístěny dvě otočné pancéřové věžičky Wachtturm Model 90 - splittersicher. Jedná se o poměrně malou věžičku s jedním průzorem, jejímž hlavním cílem bylo pěchotní pozorování, případně řízení dělostřelectva. Zkonstruována byla ze tři centimetry silné oceli, která chránila pozorovatele pouze před úlomky vybuchující munice. Produkována byla ve dvou verzích. Jednu z nich je možné navštívit také zevnitř.
Add a comment...

Post has attachment
Německý opevněný most - Knybawa

V rámci výstavby silnice Berlín - Královec byl budován jižně od Tczewa v letech 1939 - 1941 nový silniční most, jehož projekt pocházel již z roku 1935. Na obě strany mostu, který byl dlouhý necelých 1000 metrů, byly projektovány dvojice mohutných věží, do jejichž základů byly umístěny bojové objekty v odolnosti A. Zatímco na západní straně se podařilo vybudovat pouze malou část umístěnou pod vozovkou a pouze základy plánovaných věží, byl bojový objekt na východní straně stavebně dokončen, i když k realizaci samotných věží nikdy nedošlo. Hlavní výzbroj tvořilo šest kulometů umístěných v pancéřových deskách 78P9 o síle 20cm. K dispozici byl stejný počet vchodů a úkryt pro protitankový kanón. Umístěny zde byly rozsáhlé prostory pro posádku, výbava odpovídala plánovaným A-Werkům (strojovna, kuchyně, filtrovna, ubikace, sklady munice a proviantu).

Objekt se dochoval v dobrém stavu do 90. let minulého století, kdy začalo jeho postupné pustošení. Zmizely odtud stovky pancéřových dveří i další části vnitřního vybavení. Těsně před rekonstrukcí mostu začaly být odřezávány také uzávěry střílen a byl tu pokus také o odříznutí samotných desek 78P9. V rámci rekonstrukce byla většina vchodů zazděna (včetně vjezdu do garáže PTK - pancéřová vrata byla v té době již ukradena) a ostatní pečlivě uzavřeny.
Add a comment...

Post has attachment
Heilsbergská linie (Heilsbergstellung) - objekty budované v roce 1932

V roce 1932 byly budovány dva základní typy bojových objektů určených pro jeden těžký kulomet a pasivní úkryty, také ve dvou provedeních lišících se pouze odolností (sílou stěn). Bez ohledu na odolnost byl interiér tvarován pomocí vlnitého plechu. Osazovány zde byly netypové pancéřové prvky - střílny a dvoudílné, případně jednodílné dveře. V případě vysoké hladiny spodní vody, což nebylo v případě zdejšího opevnění nic neobvyklého, byla nejprve vybudována betonová "vana" do které byl následně postaven samotný objekt.

Pasivní úkryty budované v roce 1932 disponovaly jedinou místností, k dispozici zde byla ventilace a pevnostní kamna. Původně se patrně počítalo s tím, že tyto stavby budou složit pouze k ukrytí vojáků během nepřátelské dělostřelecké palby, k čemuž postačily po obvodu umístěné lavice. Pravděpodobně dodatečně byly do zdí umístěny háky, na které bylo možné uchytit závěsnou síť pro přespání. Tím však výrazně klesla kapacita. Jak již bylo zmíněno, budovány byly úkryty ve dvou variantách lišících se odolností - 30 cm v lehké variantě a 100 cm ve střední variantě odolnosti. První z nich disponovala dvoudílnými dveřmi, přičemž v horní části se nacházela střílna pro ruční zbraň. Střední varianta měla instalované jednodílné dveře s nouzovým východem.

Bojové objekty - byly budovány opět ve dvou základních variantách. Lehký bojový objekt pro těžký kulomet měl interiér obložený vlnitým plechem. Ve vchodu byly umístěny dvoudílné dveře, přičemž v horním díle se nacházela střílna pro ruční zbraň. Za vchodem byla v podlaze vybetonována prohlubeň, která sloužila pro skladování munice a byla překryta plechem. Ve střílně byla osazena netypová pancéřová deska se střílnou a pozorovacím průzorem o síle 2cm a rozměrem cca 128 x 63 cm (dodnes se žádná na svém místě nezachovala), pod kterou se nacházel betonový podstavec, na kterém byla umístěna kovová konstrukce s lafetou těžkého kulometu. Specialitou těchto lehkých objektů je dodatečná střílna osazená pancéřovou střílnou jinak běžně používanou ve starších objektech na ochranu vchodu, ze které bylo možné z ruční zbraně postřelovat prostor před střílnou těžkého kulometu. V interiéru byla k dispozici pevnostní kamínka, ventilace, přípojka na telefonní síť a s vnějškem objektu bylo možné komunikovat také pomocí zvukovodu, který ústil na stěně vedle dveří. Jedinou odlišností těchto objektů je vchod do interiéru, který mohl být umístěn naproti hlavní střílně, případně v boku objektu (nalevo nebo napravo od hlavní střílny). Velmi slabou tloušťku stěn - pouhých 30 cm kompenzovaly malé rozměry objektu. Své místo nalézaly především v hustě zalesněných a bažinatých oblastech, kde byla velmi malá pravděpodobnost útoku silnější jednotek.

Střední bojové objekty disponovaly větší odolností - síla stěn činila 50-100 cm a stropnice 80 cm. Dovnitř se vstupovalo malými jednodílnými dveřmi s nouzovým východem a střílnou pro ruční zbraň. Interiér byl tvarován vlnitým plechem. za vchodem se nacházely dva schůdky, kvůli kterým zde bylo umístěno zábradlí. Vnitřní vybavení bylo stejné jako v případě lehkých objektů, těžký kulomet však chránila rozměrná pancéřová deska se střílnou a pozorovacím průzorem o síle 4 cm o rozměrech 195 x 150 cm. Budovány byly v lesnatých terénech v blízkosti cest a v otevřeném terénu. Prostor vchodu byl často chráněn před postřelováním ze strany nepřítele pomocí betonové zídky, které navazovala na zemní zához. Dodnes se v dobrém stavu zachovala celá řada z nich. S drobnými úpravami byl tento typ objektu budován ještě v roce 1934, kdy však nahradil funkci lehkého bojového objektu - stavěn byl v lesnatém terénu, zatímco jeho roli převzaly odolnější objekty již budované bez použití vlnitého plechu.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
11/06/2018
10 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Dělostřelecká tvrz Furggels - Švýcarsko

Dělostřelecká tvrz Furggels (A 6355) byla vybudována jako součást pevnostního uzávěru Sargans v obci St. Margretenberg západně od Bad Ragaz. Výstavba byla zahájena v listopadu 1939. Tehdejší hlavní výzbroj tvořila dvojice kanónů ráže 105mm umístěných v pancéřových otočných kopulích (10,5 cm Panzerturmkanone 1939 L52) s dostřelem 22 kilometrů. Síla pancéřování činila 35 centimetrů, kadence 6-8 ran za minutu. Do samotných kopulí se vstupovalo pomocí dlouhých schodišť, dopravu dělostřeleckého materiálu tak zajišťovaly výtahy umístěné na jejich boku. Bojového nasazení byla tvrz schopná již v červenci 1940. Stavební aktivita zde však pokračovala dál až do roku 1947. Do té doby vznikla jedna z největších tvrzí ve Švýcarsku. Podzemní prostory se rozrostly do dvou výškových úrovní, vybudována byla celá řada pěchotních objektů a pozorovatelen, osazeny nakonec byly 4 kopule pro kanóny ráže 105mm a v poválečném období došlo také na čtveřici kanónů ráže 15cm (15 CM Bunkerkanone 42/46) ve střílnách pod betonem. Kadence činila 6 výstřelů za minutu, obsluhu tvořilo 8 mužů. Celkovou posádku tvrze tvořilo 420 mužů.

http://opevneni.wz.cz/svycarsko/11.html
Add a comment...

Post has attachment
Švýcarské opevnění - Uzávěr Trin

Kavernové objekty Crap Bargatzi a Crap Ping (A7762) byly vybudovány v letech 1941 - 1942. Jedná se o takřka identické objekty umístěné ve strmých skalnatých věžích. Jejich výzbroj tvořila vždy dvojice těžkých kulometů a jeden kulomet lehký. Posádku tvořilo celkem 30 mužů. Zásobování bylo zajištěno pomocí lanovky, která vedla do kaverny Crap Bargatzi. Mezi oběma objekty se nacházela poměrně hluboká strž, z tohoto důvodu bylo nutné vybudovat spojovací chodbu s celkem 300 schody.
Add a comment...

Post has attachment
Švýcarské opevnění - Uzávěr Trin

A7767 - Porclis Nord (fotogalerie) je dvoupatrový pěchotní srub maskovaný jako dřevěná chata. Postaven byl v roce 1942, jeho hlavní výzbroj tvořily dva těžké kulomety a jeden lehký kulomet. Pro blízkou obranu byly k dispozici granátové skluzy, které však byly v poválečném období zabetonovány. Posádku tvořilo 15 mužů.
Add a comment...

Post has attachment
Švýcarské opevnění - Uzávěr Trin

Pěchotní srub A7766 - Porclis West je maskován jako stodola. Vybudován byl v roce 1942, posádka 9 mužů měla k dispozici protitankový kanón Ik 35/41 (47mm Infanteriekanone 35/41 L31) a lehký kulomet. Později došlo k přezbrojení na protitankový kanón ráže 90mm (9 CM PAK 50/57)
Add a comment...

Post has attachment
Örö Fortress Island, Finland
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded