Profile cover photo
Profile photo
Đạo Bụt Nguyên Thủy (Đạo Phật Nguyên Thủy)
90 followers -
Đi tìm chân lý!
Đi tìm chân lý!

90 followers
About
Posts

Post has attachment
GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC - Phần XIV - “THIỀN MINH SÁT” CỦA PHẬT GIÁO (Vipassana)
Phần XIV “THIỀN MINH SÁT” CỦA PHẬT GIÁO (Vipassana) NỘI DUNG 1. Những Loại Thiền (Bhavana) Khác Nhau 2. Đối Tượng Thiền Trong Thiền Định (Samatha) 3. Mục Đích Của Thiền Minh Sát (Vipassana) 4. Vai Trò Của Chánh Niệm Trong Thiền Minh Sát 5. Bốn Nền Tảng Chán...
Add a comment...

Post has attachment
GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC - Phần XIII - MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC - PHẦN BA: NHÓM THIỀN
Phần XIII MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC PHẦN BA: NHÓM THIỀN (BHAVANA) NỘI DUNG 1. Điều Kỳ Diệu Của Năng Lực Giáo Pháp 2. Sự Truyền Dạy Giáo Pháp (Dhamma-desana) 3. Sự Truyền Dạy Giáo Pháp Bởi Cư Sĩ và Những Ích Lợi 4. Lắng Nghe Giáo Pháp (Dhamma-savan...
Add a comment...

Post has attachment
GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC - Phần XII - MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC - PHẦN HAI: NHÓM GIỚI HẠNH
Phần XII MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC PHẦN HAI: NHÓM GIỚI HẠNH (SILA) NỘI DUNG 1. Định Nghĩa Về Giới Hạnh (Sila) 2. Tính Chất, Chức Năng, Sự Thể Hiện và Nguyên Nhân Kề Cận Của Đức Hạnh 3. Giới Hạnh Đối Với Phật Tử Tại Gia 4. Năm Giới Hạnh và Những Gi...
Add a comment...

Post has attachment
GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC - Phần X - MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC - DẪN NHẬP
Phần X MƯỜI CĂN BẢN CỦA HÀNH ĐỘNG CÔNG ĐỨC (DASA PUNNA-KIRIYA VATTHU) DẪN NHẬP NỘI DUNG  1. Những Căn Thiện và Căn Bất Thiện 2. Hành Động Công Đức 3. Mười Căn Bản Của Hành Động Công Đức 4. Những Loại Nghiệp Thiện 5. Phân Loại 'Con Người' 6. Sách và Tài Liệu...
Add a comment...

Post has attachment
GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC - Phần IX - NĂM GIỚI HẠNH VỀ ĐẠO ĐỨC (PANCA - SILA)
Phần IX NĂM GIỚI HẠNH VỀ ĐẠO ĐỨC (PANCA - SILA) NỘI DUNG 1. Năm Điều Xấu và Năm Đức Hạnh 2. Tự Trách Nhiệm Trong Công Việc Tu Dưỡng Đạo Đức 3. Giới Hạnh Là Không Thể Thiếu Để Rèn Luyện Đạo Đức 4. Đặt Mình Vào Vị Trí Của Người Khác Theo Quan Điểm Của Giáo Ph...
Add a comment...

Post has attachment
GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC - Phần VIII - QUY Y NƯƠNG TỰA
Phần VIII QUY Y NƯƠNG TỰA NỘI DUNG 1. Ý Nghĩa Nơi Nương Tựa (Sarana) 2. Nguồn Gốc Của Việc Nương Tựa 3. Sự Quy Y Nương Tựa 4. Tại Sao Chúng Ta Cần Quy Y Nương Tựa 5. Ba Nơi Nương Tựa – Tam Bảo 6. Những Yếu Tố Hỗ Trợ Việc Quy Y Nương Tựa 7. Sự Bất Tịnh và Hủ...
Add a comment...

Post has attachment
GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC - Phần VII - NHỮNG CHU KỲ THẾ GIỚI KHI NHỮNG ĐỨC PHẬT XUẤT HIỆN
Phần VII NHỮNG CHU KỲ THẾ GIỚI KHI NHỮNG ĐỨC PHẬT XUẤT HIỆN NỘI DUNG 1. Cách Tính Thời Gian Theo Phật Giáo 2. Chu Kỳ Thế Giới hay Đại Kiếp (Maha-kappa) 3.  Kiếp Không Thể Tính Được Hay A-tăng-tỳ-Kiếp (Asankheyya-kappa) 4. Trung Kiếp (Antara-kappa) 5. Kiếp N...
Add a comment...

Post has attachment
GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC - Phần VI - NĂM CẢNH GIỚI TÁI SINH (PANCAGATI)
Phần VI NĂM CẢNH GIỚI TÁI SINH (PANCAGATI) NỘI DUNG 1. Cảnh Giới Địa Ngục (Niraya) 2. Cảnh Giới Súc Sinh (Tiracchana) 3. Cảnh Giới Ngạ Quỷ (Peta) 4. Cảnh Giới Con Người (Manussa) 5. Cảnh Giới Trời, Thần (Thiên Thần và Trời Phạm Thiên (Devas và Brahmas) 6. T...
Add a comment...

Post has attachment
GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC - Phần V - CHẾT VÀ TÁI SINH
Phần V CHẾT VÀ TÁI SINH NỘI DUNG 1. Sự Khác Nhau Giữa Tái Sinh và Đầu Thai 2. Tái Sinh Diễn Ra Như Thế nào 3. Thức Kết Nối Lại hay Thức Tái Sinh. 4. Những Kiểu Chết 5. Những Đối Tượng Hiện Diện Trong Tâm Trước Lúc Chết 6. Năm Viễn Cảnh của Một Người Sắp Chế...
Add a comment...

Post has attachment
GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC - Phần IV - QUY LUẬT CỦA NGHIỆP (Kamma)
IV QUY LUẬT CỦA NGHIỆP (Kamma) NỘI DUNG 1. Năm Quy Luật Của Vũ Trụ 2. Sự Quan Trọng Trong Việc Hiểu Biết Quy Luật Của Nghiệp 3. Nghiệp (Kamma) Là Gì? 4. Quy Luật Của Nghiệp Vận Hành Ra Sao? 5. Cái Gì Là Nguyên Nhân Của Nghiệp? 6. Ai Là Người Thi Hành Nghiệp...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded