Profile cover photo
Profile photo
الملكه الهادئه
579 followers -
أأّلَحٌدِيِّثّ مَعٌيِّ مَرتّيِّنِ يِّوِقِعٌګ فِّيِّ حٌبِيِّ 😉 ِّخَبِلَه وِأّخَبِلګَ فِّدِيِّتّګمَ شٍلعٌ قِلَع😍ٌ أّضّأّفِّهِ وِأّردِهِ😘َ
أأّلَحٌدِيِّثّ مَعٌيِّ مَرتّيِّنِ يِّوِقِعٌګ فِّيِّ حٌبِيِّ 😉 ِّخَبِلَه وِأّخَبِلګَ فِّدِيِّتّګمَ شٍلعٌ قِلَع😍ٌ أّضّأّفِّهِ وِأّردِهِ😘َ

579 followers
About
Posts

Post has attachment
( أشـهد أن الليــل #قــاتلآ ) ..

بس قـاتلآ !!؟؟
يشــلع ونيــن من الگـلب
يـزرعـلي حسـره بكل #درب
ملـيت بس عود أنـتضر ..
وگفــت ميـل الســاعه

#نِأّطّوِرهِ عٌشٍګ💕
Photo

Post has attachment
خذَتْ بّالُيَ #وَرَحُتْ 😔
ﭼا كِلُبّيَ مٌاڰفَاكِ 💔


Photo

Post has attachment
شٍګرأّ لَلَدِعٌوِهِ غٌلَأّيِّ
Photo

Post has attachment
مشتـاقتلك
يلمعگود #عطــرك
وي نفــس ريتـي ..😔

نِأّطّوِرهِ عٌشٍګ💕
Photo

Post has attachment
مَأّلَيِّ خَلَګ 😜
Photo

Post has attachment
هِلَوِوِوِ حٌبِأّيِّبِ ګلَبِيِّ مَشٍتّأّقِلَګمَ ګوِوِوِمَهِ شٍلَوِنِګمَ 😘
Photo

Post has attachment
شٍګرأّ لَلَدِعٌوِهِ غٌلَأّيِّ
Photo

Post has attachment
مَدِريِّ شٍلَوِنِ ..خَأّيِّبِ ربِګ مََّسوِيِّګ 👉
حٌتّهِ أّلَمَأّيِّحٌَّس مَنِ تّمَر يِّتّحٌَّسَّس🙈
مَدِريِّ أّنِتّ أّلَهِوِهِ وِتّتّنِفَِّّس وِتّرتّأّح✋ٌ
مَدِريِّ أّلَهِوِهِ مَنِګ هِوِ يِّتّنِفَِّّس🙊
Photo

Post has attachment

Post has attachment
مَمَګنِ أّضّأّفِّهِ لَهِذّأّ 👇 فِّدِيِّتّګمَ
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded