Profile cover photo
Profile photo
Đại Lý Thuế Cát Tường
5 followers -
Chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế và hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật. Khi kê khai hộ doanh nghiệp, Đại lý thuế Cát Tường sẽ ký tên, đóng dấu trên tờ khai thuế, chứng từ nộp thuế, hồ sơ thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế
Chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế và hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật. Khi kê khai hộ doanh nghiệp, Đại lý thuế Cát Tường sẽ ký tên, đóng dấu trên tờ khai thuế, chứng từ nộp thuế, hồ sơ thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế

5 followers
About
Posts

Post has attachment

Báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý có lợi hay có hại cho doanh nghiệp? Vì sao cơ quan thuế phải áp dụng thuế GTGT theo quý cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý được áp dụng từ 01/07/2013 dựa theo công văn số 8355/BTC-TCT, theo đó những doanh nghiệp được áp dụng khai thuế giá trị gia tăng theo quý là những doanh nghiệp có đủ 2 điều kiện sau đây :

1-Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.
2-Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng của năm trước liền kề.

Ví dụ : - Doanh nghiệp hoạt động trọn 12 tháng của năm 2012 và có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dưới 20 tỷ sẽ báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý bắt đầu áp dụng từ 01/07/2013, tức là đến quý 3/2013 sẽ thực hiện báo cáo thuế cho hóa đơn , chứng từ của tháng 7, tháng 8, tháng 9. Thời hạn nộp chậm nhất là 30/10/2013.

Báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý sẽ mang lại lợi ích gì cho Doanh nghiệp ? – Vì sao Bộ Tài chính- Tổng cục thuế ban hành công văn 8355/BTC-TCT để áp dụng báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý ?

Trong các diễn đàn Doanh nghiệp trao đổi về thuế từ trước đến nay luôn  xoáy sâu về việc dần cải thiện thủ tục hành chính, thủ tục thuế để đơn giản hóa công việc, thủ tục, lưu trữ , đi lại của của người dân cũng như của các cơ quan chức năng. Theo tôi, đây cũng là một trong những bước cải cách hành chính tốt .

Vì sao ? Những Doanh nghiệp hoạt động đủ 12 tháng trong năm trước liền kề và có mức doanh thu dưới 20 tỷ thì xếp vào bậc Doanh nghiệp vừa và nhỏ và nhà nước có chính sách hỗ trợ. Điều này được nhìn thấy hiện rõ rệt nhất  đó là VIỆC NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.

Nếu (A) > 0 : Nộp số thuế GTGT bằng phần  chênh lệch = (B) – (C)
Nếu (A) < 0 : Không nộp thuế GTGT trong kỳ và được khấu trừ số thuế chênh lệch ( B) – (C) qua kỳ sau

Trước đây khi chưa áp dụng báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý thì những Doanh nghiệp vừa và nhỏ này phải đóng ngay số thuế phát sinh , nếu tháng kế tiếp được khấu trừ thì cũng sẽ không được “ trả lại” mà phải để khấu trừ tiếp qua tháng sau nữa.  

Báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý đã giúp cho Doanh nghiệp phần lợi ích ngay ở điểm này, theo đó số thuế giá trị gia tăng trong 3 tháng ( quý ) sẽ được cấn trừ qua lại lẫn nhau; điều này có thể làm cho số thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong quý có thể sẽ ít đi so với nộp từng tháng phát sinh.

Mặt khác, phần cải cách hành chính rõ rệt nhất đó là không phải tốn kém thời gian cho việc nộp báo cáo thuế GTGT hàng tháng, tránh lãng phí cho việc chiếm dung tích trên hệ thống gửi báo cáo thuế qua mạng.
 
Photo

Post has attachment
Báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý có lợi hay có hại cho doanh nghiệp? Vì sao cơ quan thuế phải áp dụng thuế GTGT theo quý cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý được áp dụng từ 01/07/2013 dựa theo công văn số 8355/BTC-TCT, theo đó những doanh nghiệp được áp dụng khai thuế giá trị gia tăng theo quý là những doanh nghiệp có đủ 2 điều kiện sau đây :

1-Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.
2-Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng của năm trước liền kề.

Ví dụ : - Doanh nghiệp hoạt động trọn 12 tháng của năm 2012 và có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dưới 20 tỷ sẽ báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý bắt đầu áp dụng từ 01/07/2013, tức là đến quý 3/2013 sẽ thực hiện báo cáo thuế cho hóa đơn , chứng từ của tháng 7, tháng 8, tháng 9. Thời hạn nộp chậm nhất là 30/10/2013.

Báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý sẽ mang lại lợi ích gì cho Doanh nghiệp ? – Vì sao Bộ Tài chính- Tổng cục thuế ban hành công văn 8355/BTC-TCT để áp dụng báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý ?

Trong các diễn đàn Doanh nghiệp trao đổi về thuế từ trước đến nay luôn  xoáy sâu về việc dần cải thiện thủ tục hành chính, thủ tục thuế để đơn giản hóa công việc, thủ tục, lưu trữ , đi lại của của người dân cũng như của các cơ quan chức năng. Theo tôi, đây cũng là một trong những bước cải cách hành chính tốt .

Vì sao ? Những Doanh nghiệp hoạt động đủ 12 tháng trong năm trước liền kề và có mức doanh thu dưới 20 tỷ thì xếp vào bậc Doanh nghiệp vừa và nhỏ và nhà nước có chính sách hỗ trợ. Điều này được nhìn thấy hiện rõ rệt nhất  đó là VIỆC NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.

Nếu (A) > 0 : Nộp số thuế GTGT bằng phần  chênh lệch = (B) – (C)
Nếu (A) < 0 : Không nộp thuế GTGT trong kỳ và được khấu trừ số thuế chênh lệch ( B) – (C) qua kỳ sau

Trước đây khi chưa áp dụng báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý thì những Doanh nghiệp vừa và nhỏ này phải đóng ngay số thuế phát sinh , nếu tháng kế tiếp được khấu trừ thì cũng sẽ không được “ trả lại” mà phải để khấu trừ tiếp qua tháng sau nữa.  

Báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý đã giúp cho Doanh nghiệp phần lợi ích ngay ở điểm này, theo đó số thuế giá trị gia tăng trong 3 tháng ( quý ) sẽ được cấn trừ qua lại lẫn nhau; điều này có thể làm cho số thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong quý có thể sẽ ít đi so với nộp từng tháng phát sinh.
Photo

Post has attachment
KHAI THUẾ BAN ĐẦU

Sau khi nhận giấy phép đăng ký kinh doanh và làm thủ tục khắc dấu, các doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục kê khai thuế ban đầu để hoàn tất quy trình thành lập doanh nghiệp.
THỦ TỤC KHAI THUẾ BAN ĐẦU (THỦ TỤC PHÁP LÝ)
Sau khi nhận giấy phép đăng ký kinh doanh và làm thủ tục khắc dấu, các doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục kê khai thuế ban đầu để hoàn tất quy trình thành lập doanh nghiệp.
 
Các bước kê khai thuế ban đầu
Bước 1: Nhận thông báo của chi cục thuế (thường sau 7 ngày khi có giấy phép, chi cục thuế thành phố sẽ gửi về địa chỉ, nếu không có thì doanh nghiệp sẽ lên Chi cục Thuế đễ xin cấp lại)
Bước 2: Đăng ký token (mã số thuế điện tử) :  Là thiết bị để báo cáo thuế qua mạng
Bước 3: Doanh nghiệp mang thông báo của chi cục Thuế Thành Phố về chi cục thuế Quận nơi đăng ký kinh doanh để làm thủ tục pháp lý thuế ban đầu:
 

 
Hồ sơ gồm:
-Tờ khai môn bài (2)
-Quyết định bổ nhiệm giám đốc (2)
-Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng (2)
-Tờ đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn (2)
-Phương pháp trích khấu hao tài sản (2)
-Thông báo của cục thuế (1 bản chính, 2 bản photo)
-Giấy phép kinh doanh (2 bản, sao y công chứng)
-Cmnd photo của đại diện pháp luật
-Bằng kế toán (2 bản, sao y công chứng, những quận yêu cầu:  Quận Bình Tân, Hóc Môn, Quận 10)
-Hợp đồng thuê nhà ( Quận Bình Tân, Quận 10)
Kê  khai thuế ban đầu đúng thời hạn

-Tính từ ngày ra giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần nộp tờ khai môn bài trong vòng 30 ngày, nếu trễ hơn sẽ bị phạt theo luật thuế.
-Các doanh nghiệp chưa kinh doanh theo thời gian trong giấy phép có thể liên hệ cục Thuế TP để xin dời ngày hoạt động kinh doanh lại, để không bị trễ hạn báo cáo thuế.
ví dụ: Trên giấy phép ghi ngày 9/04/2012 , doanh nghiệp tới tháng 7 mới bắt đầu kinh doanh thì xin dời lại vào ngày 1/07/2012. sau đó tiến hành làm thủ tục kê khai thuế ban đầu bình thường
Dịch vụ khai thuế ban đầu tại Cát Tường:  Phí dịch vụ trọn gói 700.000
- Lấy thông báo từ Cục Thuế
- Nộp hồ sơ pháp lý
- Doanh nghiệp chỉ đóng dấu biên bản làm việc - hoàn  thành thủ tục
- Hỗ trợ các vấn đề về sau, dịch vụ hậu mãi tận tình
Photo

Post has attachment
KHAI THUẾ QUA MẠNG

Đối với cơ quan thuế, khai thuế qua mạng là một nội dung quan trọng đối với công tác cải cách và hiện đại hóa ngành thuế. Đây là giải pháp nhằm giảm tình trạng quá tải, áp lực cho các cơ quan thuế mỗi khi đến kỳ hạn nộp hồ sơ khai thuế. Giảm thời gian, nhân lực tiếp nhận tờ khai, đặc biệt là giảm rất nhiều chi phí cho việc lưu trữ hồ sơ khai thuế cũng như tìm kiếm thông tin.
LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG
✔ Không giới hạn số lần gửi 1 tờ khai, khi doanh nghiệp kê khai sai và vẫn còn hạn nộp tờ khai,
✔ Doanh nghiệp có thể gửi tờ khai thay thế với số lần gửi thay thế không hạn chế trước 24h ngày cuối cùng nộp tờ khai vẫn không bị tính nộp chậm.
✔ DN có thể khai thuế qua mạng khi ở cơ quan, đang đi du lịch, đang về quê cùng gia đình, đang đi công tác đột xuất
✔ Doanh nghiệp có thể gửi tờ khai vào tất cả các ngày kể cả ngày lễ, tết, thứ 7, chủ nhật và có thể gửi vào bất kỳ thời gian nào trong ngày từ 0h00 đến 24h00.
✔ Tiết kiệm chi phí về thời gian, in tờ khai hay chi phí đi lại cho doanh nghệp. Trường hợp không có mặt ở trụ sở, người đại diện doanh nghiệp vẫn có thể tự ký chữ ký số và khai thuế thông qua mạng internet hoặc có thể uỷ quyền quản lý chữ ký số cho người được tin cậy để ký và nộp tờ khai.
✔ Những thông tin và số liệu khai thuế của doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế một cách nhanh chóng, chính xác và đảm bảo, không sai sót, nhầm lẫn do phần mềm hỗ trợ kê khai thuế đã hỗ trợ tính toán, kiểm tra lỗi không cố ý khi khai thuế.
 
LỢI ÍCH CỦA CƠ QUAN THUẾ
Đối với cơ quan thuế, khai thuế qua mạng là một nội dung quan trọng đối với công tác cải cách và hiện đại hóa ngành thuế. Đây là giải pháp nhằm giảm tình trạng quá tải, áp lực cho các cơ quan thuế mỗi khi đến kỳ hạn nộp hồ sơ khai thuế. Giảm thời gian, nhân lực tiếp nhận tờ khai, đặc biệt là giảm rất nhiều chi phí cho việc lưu trữ hồ sơ khai thuế cũng như tìm kiếm thông tin.

Quy trình sử dụng dịch vụ kê khai thuế qua mạng - đơn giản và hiệu quả
ĐẠI LÝ THUẾ CÁT TƯỜNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KHAI THUẾ QUA MẠNG HIỆU QUẢ
Chúng tôi là đối tác của nhà mạng cung cấp dịch vụ chữ ký số, chính vì thế các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng tại Cát Tường sẽ nhận được mức phí ưu đãi và sự hỗ trợ nhanh chóng về các phát sinh trong quá trình kê khai

✔MIỄN PHÍ 3 THÁNG SỬ DỤNG TOKEN
✔HỖ TRỢ NHANH CHÓNG
✔CHI PHÍ ƯU ĐÃI CẠNH TRANH
✔KÊ KHAI CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ
 
     LIÊN HỆ NGAY: 0942.19.4554

 
Chữ ký số - USB token dùng để kê khai qua mạng
Photo
Photo
2013-08-21
2 Photos - View album

Post has attachment
QUYẾT TOÁN THUẾ

Quyết toán thuế là việc xác định số thuế phải nộp của Doanh nghiệp sau khi kết thúc năm tài chính. Hiện nay, theo quy định của luật Quản Lý Thuế và Thông tư 28/2011 hướng dẫn thi hành luật Quản Lý Thuế về hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế thì Cơ quan thuế sẽ tiến hành thực hiện việc kiểm tra nội dung kê khai trong hồ sơ thuế
QUYẾT TOÁN THUẾ LÀ GÌ?
Quyết toán thuế là việc xác định số thuế phải nộp của Doanh nghiệp sau khi kết thúc năm tài chính. Hiện nay, theo quy định của luật Quản Lý Thuế và Thông tư 28/2011 hướng dẫn thi hành luật Quản Lý Thuế về hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế thì Cơ quan thuế sẽ tiến hành thực hiện việc kiểm tra nội dung kê khai trong hồ sơ thuế:
Kiểm tra tại cơ quan thuế: Cơ quan thuế sẽ kiểm tra nội dung kê khai trong hồ sơ thuế và đối chiếu với cơ sở dữ liệu do Doanh nghiệp cung cấp. Nếu nội dung kê khai không đúng, số liệu kê khai không chính xác thì trong thời hạn 10 ngày Doanh nghiệp phải hoàn chỉnh hồ sơ giải trình với cơ quan thuế.
Kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp:Trong trường hợp doanh nghiệp không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo thông báo của cơ quan thuế hoặc cơ quan thuế muốn kiểm tra hồ sơ trước khi hoàn thuế thì trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định kiểm tra, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp và doanh nghiệp phải giải trình đầy đủ với cơ quan thuế.
--------------
Nội dung của quyết toán thuế đã khai báo của doanh nghiệp phải đáp ứng:
✔ Khớp với sổ kế toán
✔ Khớp với chứng từ kế toán
✔ Khớp với báo cáo tài chính, các tài liệu có liên quan
Nắm bắt được tầm quan trọng của quyết toán thuế đối với doanh nghiệp, Đại lý thuế Cát Tường với đội ngũ nhân viên được đào tạo chính qui từ các trường đại học về chuyên ngành kế toán tài chính cùng với kinh nghiệm nhiều năm "va chạm" trong việc quyết toán, giải trình số liệu cho Cơ quan thuế, chúng tôi sẽ gánh vác và chia sẻ phần nào nỗi lo lắng khi quyết toán – giải trình số liệu với Cơ quan thuế cho khách hàng của mình đó là các doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.
Photo

CÁC GÓI DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Các doanh nghiệp sẽ được tư vấn về tình hình kinh doanh để chọn dịch vụ kế toán tốt nhất, phù hợp với điều kiện công ty và tiết kiệm chi phí tối đa...
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP TẠI TPHCM
Các doanh nghiệp sẽ được tư vấn về tình hình kinh doanh để chọn dịch vụ kế toán tốt nhất, phù hợp với điều kiện công ty và tiết kiệm chi phí tối đa:
Đối tượng: doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp vừa thành lập
Có số lượng hóa đơn ít hoặc không phát sinh
Tiết kiệm và hiệu quả
Phí dịch vụ trọn gói: từ 300.000  đến  800.000/ tháng
 
Tải hợp đồng chi tiết
 

Đối tượng: doanh nghiệp vừa hoặc lớn, đã hoạt động được một thời gian
Có số lượng hóa đơn hơn nhiều hoặc phát sinh
Chính xác và tin cậy
Phí dịch vụ trọn gói: từ 800.000 đến 1.500.000/ tháng
 
Tải hợp đồng chi tiết
Một số nội dung công việc trong hợp đồng dịch vụ
-Lập báo cáo thuế hàng tháng.
-Hạch toán sổ sách và cân đối số liệu.
-Đứng tên kế toán trưởng và giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có nhu cầu.
-Thực hiện công tác tham mưu cho doanh nghiệp.
-Lập Báo cáo tài chính và quyết toán vào cuối 01 niên độ kế toán.
-Thực hiện hệ thống kế toán cho doanh nghiệp theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Bộ tài chính.
-Nghiên cứu văn bản và hệ thống luật của Nhà nước về kế toán nhằm tham mưu cho DN khi có phát sinh
Công Ty Đại lý Thuế Cát Tường đã và đang đồng hành cùng các Doanh Nghiệp trải qua mọi hình thức báo cáo thuế  từ sơ khai đến hiện đại, nay chúng tôi đã bước đến đỉnh dịch vụ cao nhất trong lĩnh vực thuế hiện tại đó là ĐẠI LÝ THUẾ - KẾ TOÁN THUẾ, là niềm tin của các doanh nghiệp với mọi hình thức kê khai theo qui định của Cơ quan Thuế.
 ✌ Đối tác của hơn 1000 doanh nghiệp trong lãnh vực kế toán - báo cáo thuế
 ✌ Đội ngũ nhân sự hùng hậu - chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm
 ✌ Cân đối sổ sách giúp doanh nghiệp giảm thiểu tiền thuế - yên tâm kinh doanh

Post has attachment
DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

Đại lý thuế Cát Tường sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký về thuế thay cho doanh nghiệp đúng như quy định của Luật Quản lý thuế về hợp đồng dịch vụ đại lý thuế đã ký kết với các doanh nghiệp.Chuyên viên Cát Tường luôn tư vấn quý khách cặn kẽ truớc khi ký hợp đồng và lợi ích khi sử dụng dịch vụ đại lý thuế tại công ty chúng tôi. Quý doanh nghiệp sẽ tham khảo nên chọn gói dịch vụ nào cho phù hợp nhất với quy mô và tình hình hoạt động của công ty - tiết kiệm chi phí để mang lại hiệu quả tối đa.
DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ TẠI CÁT TƯỜNG
Đại lý thuế Cát Tường sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký về thuế thay cho doanh nghiệp đúng như quy định của Luật Quản lý thuế về hợp đồng dịch vụ đại lý thuế đã ký kết với các doanh nghiệp.
Chuyên viên Cát Tường luôn tư vấn quý khách cặn kẽ truớc khi ký hợp đồng và lợi ích khi sử dụng dịch vụ đại lý thuế tại công ty chúng tôi. Quý doanh nghiệp sẽ tham khảo nên chọn gói dịch vụ nào cho phù hợp nhất với quy mô và tình hình hoạt động của công ty - tiết kiệm chi phí để mang lại hiệu quả tối đa.
NỘI DUNG DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ
1. Thực hiện kê khai, đăng ký thuế
2. Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu.
3. Làm các thủ tục đóng thuế
4. Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.
5. Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.
8. Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan quản lý thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định.
9. Ký trên hồ sơ khai thuế thay cho giám đốc doanh nghiệp.
10. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm.
12. Làm việc và giải trình với cơ quan quản lý thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi được ủy quyền.
13. Thông báo cho quý doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.
"Lựa chọn dịch vụ Đại Lý Thuế là một hướng đi mới cho các doanh nghiệp, và lựa chọn dịch vụ Đại Lý Thuế Cát Tường là một hướng đi đúng đắn và hiệu quả nhất!"
Tham khảo Phí dịch vụ đại lý thuế
-------------------------------------------------
Photo

Post has attachment
ĐẠI LÝ THUẾ CÁT TƯỜNG
Đại lý thuế Cát Tường được thành lập theo Giấy chứng nhận số 0311987188 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và được xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế của Bộ Tài chính Việt Nam.
Nguyên tắc hoạt động của Đại lý Thuế Cát Tường là độc lập, khách quan, chính trực, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và bí mật kinh doanh của khách hàng.
Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ sẽ nhận thấy lợi ích của Đại lý thuế là rất lớn, giảm tải nỗi lo về khai thuế, đảm bảo số liệu sổ sách chứng từ chính xác. Doanh nghiệp yên tâm kinh doanh mà không phải bận tâm các trục trặc phát sinh khi thuê kế toán viên nghiệp dư.
Chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế và hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật. Khi kê khai hộ doanh nghiệp, Đại lý thuế Cát Tường sẽ ký tên, đóng dấu trên tờ khai thuế, chứng từ nộp thuế, hồ sơ thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định khác. Ngoài ra, Đại lý thuế Cát Tường sẽ chịu trách nhiệm về những nội dung kê khai của doanh nghiệp trước cơ quan thuế.
Dịch vụ đại lý thuế ra đời, đánh dấu bước phát triển mới của ngành thuế nước nhà. Đây được coi là sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý thuế ở Việt Nam.
Photo
Wait while more posts are being loaded