Profile cover photo
Profile photo
ВП Консулт 2000 ЕООД
78 followers -
Счетоводно обслужване на ниво!
Счетоводно обслужване на ниво!

78 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has shared content
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content

До 2 май предприятията информират НАП за платени доходи
15 Март 2012
До 2 май 2012 предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили доходи през 2011 г. на физически лица, различни от тези по трудов договор, са длъжни да представят в НАП справка за изплатените суми. НАП сравнява информацията с доходите, описани от физическите лица в техните годишни декларации. Така ако някой е получил пари по граждански договор, но не ги е декларирал пред данъчните, рискува да му бъде назначена проверка или данъчна ревизия.

В справката за изплатени доходи се обявяват лицата, на които са изплатени суми по граждански договори, суми за наеми, суми за рента и аренда за ползване на земеделска земя, суми от доброволно пенсионно и здравно осигуряване и др. В справката не се включват само:

Изплатените доходи от трудови правоотношения;
Доходите от задължително социално осигуряване, както и
Доходите, изплатени на чуждестранни физически лица, които се облагат с окончателен данък и подлежат на деклариране от платеца на дохода.
Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко недекларирано физическо лице, на което са изплатени доходи различни от изброените по-горе.
Add a comment...

Post has shared content

Post has shared content

Post has attachment

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded