Profile cover photo
Profile photo
Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
7 followers
7 followers
About
Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo's posts

Post has attachment
IMGGI najavljuje: Nedelja svesti o mozgu

U periodu od 13. do 19. marta IMGGI će obeležiti Nedelju svesti o mozgu organizacijom programa sa gostujućim predavanjem u IMGGI, kao i interaktivnim sadržajima koji će biti realizovani u Francuskom institutu. Sve informacije o programu biće dostupne na stranici:
http://imgge.bg.ac.rs/index.php/yu/nedelja-svesti-o-mozgu

http://www.imgge.bg.ac.rs/
Vojvode Stepe 444a / 23,
11010 Beograd, Srbija
+381 11 3975744
+381 11 3975808
beogene@imgge.bg.ac.rs
#IMGGI #Institut

Photo

Post has attachment
Molekul meseca: izoarborinol

Molekul masti za koji se smatralo da je jedinstven za biljke cvetnice pojavio se u bakterijama iz Jadranskog mora. Pošto ostaje očuvan u sedimentnim stenama milionima godina, geobiolozi su ga do sada koristili kao molekularni fosil koji ukazuje gde su nekada živele cvetnice. Međutim, u nedavnom istraživanju identifikovana je morska bakterija sa sposobnošću da stvara ovaj molekul. Enzim odgovoran za sintezu izoarborinola vrlo je sličan kod cvetnica i bakterija i predstavlja primer konvergentne evolucije.

Molecule of the month: Isoarborinol

A fatty molecule thought to be unique to flowering plants has turned up in bacteria from the Adriatic Sea. Since it can be preserved in sedimentary rocks for millions of years, geobiologists have used it as a molecular fossil that indicates the place where flowering plants used to grow. However, a recent study has identified a marine bacterium that has the ability to make this molecule. The enzyme responsible for isoarborinol synthesis is similar in flowering plants and bacteria and represents an example of convergent evolution.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28028245

http://www.imgge.bg.ac.rs/
Vojvode Stepe 444a / 23,
11010 Beograd, Srbija
+381 11 3975744
+381 11 3975808
beogene@imgge.bg.ac.rs
#IMGGI #Institut

Photo

Post has attachment
Studentska konferencija BIMLS 2017

U Beogradu će od 4. do 7. aprila 2017. biti održano treće izdanje studentske konferencije BIMLS posvećene molekularnim naukama. Konferencija je namenjena studentima svih nivoa studija, s tim da ove godine studenti dodiplomskih studija mogu da se registruju besplatno. Organizatori konferencije su IMGGI, Regionalni centar za talente Beograd II i Srpsko društvo za molekularnu biologiju. Rok za predaju abstrakata je 1. mart, a rok za registraciju 20. mart.
Detaljne informacije o programu i prijavljivanju nalaze se na stranicama:
http://bimls.bg.ac.rs/
https://www.facebook.com/bimlsconference/

Student conference BIMLS 2017

From 4th to 7th April 2017, Belgarde will host the third edition of the student conference BIMLS dedicated to molecular sciences. The conference is intended for students of all study levels, with the possibility of free registration for the undergraduate students. The organizers are IMGGE, Regional Center for Talented Youth Belgrade II and Serbian Society for Molecular Biology. Abstract submission deadline is March 1st, and registration deadline is March 20th.
Detailed information about the program and the registration can be found on the pages:
http://bimls.bg.ac.rs/
https://www.facebook.com/bimlsconference/

http://www.imgge.bg.ac.rs/
Vojvode Stepe 444a / 23,
11010 Beograd, Srbija
+381 11 3975744
+381 11 3975808
beogene@imgge.bg.ac.rs
#IMGGI #Institut

Photo

Post has attachment
Školarac molekularac: Potraga za novim antimikoticima

Novi ciklus predavanja Školarac molekularac otvara dr Sandra Vojnović u sredu, 8. marta 2017. od 11h. Tada je u biblioteci IMGGI na programu predavanje "Potraga za novim antimikoticima"
U toku školske godine neophodno je prijavljivanje za svaki termin predavanja u skladu sa instrukcijama koje se mogu naći na sajtu IMGGI na stranici:
http://imgge.bg.ac.rs/index.php/yu/%C5%A1kolarac-molekularac

http://www.imgge.bg.ac.rs/
Vojvode Stepe 444a / 23,
11010 Beograd, Srbija
+381 11 3975744
+381 11 3975808
beogene@imgge.bg.ac.rs
#IMGGI #Institut

Photo

Post has attachment
ZANIMLJIVOSTI MOLEKULARNE 2016

Istraživači su nedavno otkrili da jedna bakterija koja nam je sve vreme bukvalno bila pod nosom proizvodi novi antibiotik koji je efikasan protiv multirezistentnih patogena. Lugdunin, koga proizvodi zlatni stafilokok pronađen u brisevima nosa, ima potentnu aktivnost protiv širokog spektra opasnih bakterija. Antibiotici se obično nalaze kod zemljišnih bakterija, pa lugdunin predstavlja redak primer antibiotika koga proizvode bakterije koje žive u ljudskom organizmu.

HIGHLIGHTS OF MOLECULAR 2016

Researchers have discovered that bacteria that was literally under our noses the whole time produces a novel antibiotic which is effective against multiresistant pathogens. Lugdunin, produced by Staphylococcus aureus found in human nasal swubs, has potent antimicrobial activity against a wide range of dangerous bacteria. Antibiotics are usually found in soil microbes, and lugdunin represents a rare example of an antibiotic produced by human microbiota.

http://www.imgge.bg.ac.rs/
Vojvode Stepe 444a / 23,
11010 Beograd, Srbija
+381 11 3975744
+381 11 3975808
beogene@imgge.bg.ac.rs
#IMGGI #Institut

Photo

Post has attachment
Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata Univerziteta u Beogradu

Univerzitet u Beogradu je objavio Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2016. godinu. Konkurs je namenjen studentima osnovnih i integrisanih akademskih studija i na njemu mogu učestvovati samo radovi koji ne ulaze u sastav nastavnih obaveza. Radovi se dostavljaju odgovornoj osobi na matičnom fakultetu, a a rok za prijavljivanje je 15. maj 2017.

http://www.imgge.bg.ac.rs/
Vojvode Stepe 444a / 23,
11010 Beograd, Srbija
+381 11 3975744
+381 11 3975808
beogene@imgge.bg.ac.rs
#IMGGI #Institut

Photo

Post has attachment
ZANIMLJIVOSTI MOLEKULARNE 2016

Telomere štite krajeve hromozoma i skraćuju se pri svakoj deobi ćelije, pa se njihova dužina postepeno smanjuje sa godinama. Telomeraza, enzim koji je prirodno prisutan u ljudskom organizmu, produžava telomere i od svih poznatih supstanci najbliži je "ćelijskom eliksiru mladosti". U nedavnom istraživanju pokazano je da polni hormoni mogu da stimulišu produkciju ovog enzima. Tretman sintetičkim polnim hormonom denazolom dovodi do produžavanja telomera, što ukazuje da bi ovakvi lekovi mogli potencijalno uticati na proces starenja.

HIGHLIGHTS OF MOLECULAR 2016

Telomeres protect ends of hromozomes and are shortened in each cellular duplication thus declining with age. Telomerase, an enzyme naturally found in the human organism, elongates telomeres and it is the closest of all known substances to a "cellular elixir of youth". In a recent study, researchers have shown that sex hormones can stimulate production of this enzyme. Treatment with synthetic sex hormone danazol led to telomere elongation, which suggests that such drugs can potentially affect the aging process.

http://www.imgge.bg.ac.rs/
Vojvode Stepe 444a / 23,
11010 Beograd, Srbija
+381 11 3975744
+381 11 3975808
beogene@imgge.bg.ac.rs
#IMGGI #Institut

Photo

Post has attachment
IMGGI najavljuje: Dan matičnih ćelija

U petak, 17. marta 2017. godine u Srbiji će po drugi put biti održan Dan matičnih ćelija (UniStem Day). Sve informacije o programu koji IMGGI organizuje u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu i uputstvo za prijavljivanje mogu se naći na stranici:
http://imgge.bg.ac.rs/index.php/yu/dan-mati%C4%8Dnih-%C4%87elija

http://www.imgge.bg.ac.rs/
Vojvode Stepe 444a / 23,
11010 Beograd, Srbija
+381 11 3975744
+381 11 3975808
beogene@imgge.bg.ac.rs
#IMGGI #Institut

Photo

Post has attachment
Promocija doktora nauka Univerziteta u Beogradu

Prošle nedelje na Univerzitetu u Beogradu promovisana je grupa doktora bioloških nauka među kojima je bilo i nekoliko koleginica iz IMGGI. Diplome su dobile Jovanka Lukić iz Laboratorije za molekularnu mikrobiologiju i kvartet iz Laboratorije za molekularnu biomedicinu: Vesna Spasovski, Maja Stojiljković, Biljana Stanković i Milena Ugrin.

http://www.bg.ac.rs/sr/vest.php?id=717

University of Belgrade PhD promotion

Last week, a group of PhDs in biological sciences was promoted at the University of Belgrade. Among them, there were several colleagues from IMGGE. Diplomas were awarded to Jovanka Lukic from Laboratory for Molecular Microbiology and the quartet from Laboratory for Molecular Biomedicine: Vesna Spasovski, Maja Stojiljkovic, Biljana Stankovic i Milena Ugrin.

http://www.imgge.bg.ac.rs/
Vojvode Stepe 444a / 23,
11010 Beograd, Srbija
+381 11 3975744
+381 11 3975808
beogene@imgge.bg.ac.rs
#IMGGI #Institut

Photo

Post has attachment
Međunarodni dan žena i devojaka u nauci

Ideja za obeležavanje Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci potekla je od Ujedinjenih nacija 11. februara 2015. Rodna ravnopravnost je jedan od suštinskih ciljeva UN i ova organizacija pruža značajnu podršku ženama u nauci. Globalno, žene su i dalje manje plaćene, ređe napreduju, dobijaju manje projekata i češće napuštaju karijeru u nauci od muškaraca koji su jednako kvalifikovani. Ovaj međunarodni dan ima za cilj da podstakne više žena i devojaka da se posvete karijeri u nauci. Naš institut je vrlo uspešan na ovom polju: od 107 istraživača u IMGGI, 92 su žene.

International Day of Women and Girls in Science

The idea for an International Day of Women and Girls in Science was generated by the United Nations on February 11th, 2015. Gender equality has always been a core issue of this organization and it has devoted significant resources to supporting female scientists. Globally, women scientists are still paid less, promoted less, win fewer grants and leave research more often than similarly qualified men. This international day serves to encourage more women and girls to pursue science careers. Our institute has been quite successful towards this objective: of 107 researchers in IMGGE, 92 are women.
http://womeninscienceday.org/

http://www.imgge.bg.ac.rs/
Vojvode Stepe 444a / 23,
11010 Beograd, Srbija
+381 11 3975744
+381 11 3975808
beogene@imgge.bg.ac.rs
#IMGGI #Institut

Photo
Wait while more posts are being loaded