Profile cover photo
Profile photo
Chung Thành
13 followers -
Thiết kế website tại Bắc Giang
Thiết kế website tại Bắc Giang

13 followers
About
Posts

Xin phép AD cho mình giới thiệu việc làm cho các bạn đang có nhu cầu tìm việc nhé!
<br />🎄🎆🔔TUYỂN GẤP 100 LAO ĐỘNG NỮ, CẶP NAM- NỮ ĐI LÀM NGAY
<br />- Tuổi từ 18 - 35 không yêu cầu bằng cấp
<br />- Làm việc tại tất cả các KCN tại Bắc Giang, Bắc Ninh
<br />- Mức thu nhập tốt từ 6 - 8 triệu/ tháng, (phụ cấp khác...)
<br />- Công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử và soi kính
<br />- Điều kiện làm việc sạch sẽ, không độc hại đến sức khỏe
<br />- Đi làm ngay, công việc ổn định lâu dài
<br />- Thủ tục nhanh gọn, chỉ cần CMT
<br />Liên hệ Phòng nhân sự, Hotline:0888.236.556 để được tư vấn hoặc ib,cmt Sdt của bạn chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn.
<br />Hãy Like, Share, Cmt để thật nhiều người có công việc tốt các bạn nhé!
<br />Lưu ý: CHÚNG TÔI KHÔNG THU PHÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG!

Xin phép AD cho mình giới thiệu việc làm cho các bạn đang có nhu cầu tìm việc nhé!
<br />🎄🎆🔔TUYỂN GẤP 100 LAO ĐỘNG NỮ, CẶP NAM- NỮ ĐI LÀM NGAY
<br />- Tuổi từ 18 - 35 không yêu cầu bằng cấp
<br />- Làm việc tại tất cả các KCN tại Bắc Giang, Bắc Ninh
<br />- Mức thu nhập tốt từ 6 - 8 triệu/ tháng, (phụ cấp khác...)
<br />- Công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử và soi kính
<br />- Điều kiện làm việc sạch sẽ, không độc hại đến sức khỏe
<br />- Đi làm ngay, công việc ổn định lâu dài
<br />- Thủ tục nhanh gọn, chỉ cần CMT
<br />Liên hệ Phòng nhân sự, Hotline:0888.236.556 để được tư vấn hoặc ib,cmt Sdt của bạn chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn.
<br />Hãy Like, Share, Cmt để thật nhiều người có công việc tốt các bạn nhé!
<br />Lưu ý: CHÚNG TÔI KHÔNG THU PHÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG!

Xin phép AD cho mình giới thiệu việc làm cho các bạn đang có nhu cầu tìm việc nhé!
<br />🎄🎆🔔TUYỂN GẤP 100 LAO ĐỘNG NỮ, CẶP NAM- NỮ ĐI LÀM NGAY
<br />- Tuổi từ 18 - 35 không yêu cầu bằng cấp
<br />- Làm việc tại tất cả các KCN tại Bắc Giang, Bắc Ninh
<br />- Mức thu nhập tốt từ 6 - 8 triệu/ tháng, (phụ cấp khác...)
<br />- Công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử và soi kính
<br />- Điều kiện làm việc sạch sẽ, không độc hại đến sức khỏe
<br />- Đi làm ngay, công việc ổn định lâu dài
<br />- Thủ tục nhanh gọn, chỉ cần CMT
<br />Liên hệ Phòng nhân sự, Hotline:0888.236.556 để được tư vấn hoặc ib,cmt Sdt của bạn chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn.
<br />Hãy Like, Share, Cmt để thật nhiều người có công việc tốt các bạn nhé!
<br />Lưu ý: CHÚNG TÔI KHÔNG THU PHÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG!

Xin phép AD cho mình giới thiệu việc làm cho các bạn đang có nhu cầu tìm việc nhé!
<br />🎄🎆🔔TUYỂN GẤP 100 LAO ĐỘNG NỮ, CẶP NAM- NỮ ĐI LÀM NGAY
<br />- Tuổi từ 18 - 35 không yêu cầu bằng cấp
<br />- Làm việc tại tất cả các KCN tại Bắc Giang, Bắc Ninh
<br />- Mức thu nhập tốt từ 6 - 8 triệu/ tháng, (phụ cấp khác...)
<br />- Công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử và soi kính
<br />- Điều kiện làm việc sạch sẽ, không độc hại đến sức khỏe
<br />- Đi làm ngay, công việc ổn định lâu dài
<br />- Thủ tục nhanh gọn, chỉ cần CMT
<br />Liên hệ Phòng nhân sự, Hotline:0888.236.556 để được tư vấn hoặc ib,cmt Sdt của bạn chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn.
<br />Hãy Like, Share, Cmt để thật nhiều người có công việc tốt các bạn nhé!
<br />Lưu ý: CHÚNG TÔI KHÔNG THU PHÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG!

Xin phép AD cho mình giới thiệu việc làm cho các bạn đang có nhu cầu tìm việc nhé!
<br />🎄🎆🔔TUYỂN GẤP 100 LAO ĐỘNG NỮ, CẶP NAM- NỮ ĐI LÀM NGAY
<br />- Tuổi từ 18 - 35 không yêu cầu bằng cấp
<br />- Làm việc tại tất cả các KCN tại Bắc Giang, Bắc Ninh
<br />- Mức thu nhập tốt từ 6 - 8 triệu/ tháng, (phụ cấp khác...)
<br />- Công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử và soi kính
<br />- Điều kiện làm việc sạch sẽ, không độc hại đến sức khỏe
<br />- Đi làm ngay, công việc ổn định lâu dài
<br />- Thủ tục nhanh gọn, chỉ cần CMT
<br />Liên hệ Phòng nhân sự, Hotline:0888.236.556 để được tư vấn hoặc ib,cmt Sdt của bạn chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn.
<br />Hãy Like, Share, Cmt để thật nhiều người có công việc tốt các bạn nhé!
<br />Lưu ý: CHÚNG TÔI KHÔNG THU PHÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG!

Xin phép AD cho mình giới thiệu việc làm cho các bạn đang có nhu cầu tìm việc nhé!
<br />🎄🎆🔔TUYỂN GẤP 100 LAO ĐỘNG NỮ, CẶP NAM- NỮ ĐI LÀM NGAY
<br />- Tuổi từ 18 - 35 không yêu cầu bằng cấp
<br />- Làm việc tại tất cả các KCN tại Bắc Giang, Bắc Ninh
<br />- Mức thu nhập tốt từ 6 - 8 triệu/ tháng, (phụ cấp khác...)
<br />- Công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử và soi kính
<br />- Điều kiện làm việc sạch sẽ, không độc hại đến sức khỏe
<br />- Đi làm ngay, công việc ổn định lâu dài
<br />- Thủ tục nhanh gọn, chỉ cần CMT
<br />Liên hệ Phòng nhân sự, Hotline:0888.236.556 để được tư vấn hoặc ib,cmt Sdt của bạn chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn.
<br />Hãy Like, Share, Cmt để thật nhiều người có công việc tốt các bạn nhé!
<br />Lưu ý: CHÚNG TÔI KHÔNG THU PHÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG!

Xin phép AD cho mình giới thiệu việc làm cho các bạn đang có nhu cầu tìm việc nhé!
<br />🎄🎆🔔TUYỂN GẤP 100 LAO ĐỘNG NỮ, CẶP NAM- NỮ ĐI LÀM NGAY
<br />- Tuổi từ 18 - 35 không yêu cầu bằng cấp
<br />- Làm việc tại tất cả các KCN tại Bắc Giang, Bắc Ninh
<br />- Mức thu nhập tốt từ 6 - 8 triệu/ tháng, (phụ cấp khác...)
<br />- Công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử và soi kính
<br />- Điều kiện làm việc sạch sẽ, không độc hại đến sức khỏe
<br />- Đi làm ngay, công việc ổn định lâu dài
<br />- Thủ tục nhanh gọn, chỉ cần CMT
<br />Liên hệ Phòng nhân sự, Hotline:0888.236.556 để được tư vấn hoặc ib,cmt Sdt của bạn chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn.
<br />Hãy Like, Share, Cmt để thật nhiều người có công việc tốt các bạn nhé!
<br />Lưu ý: CHÚNG TÔI KHÔNG THU PHÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG!

Xin phép AD cho mình giới thiệu việc làm cho các bạn đang có nhu cầu tìm việc nhé!
<br />🎄🎆🔔TUYỂN GẤP 100 LAO ĐỘNG NỮ, CẶP NAM- NỮ ĐI LÀM NGAY
<br />- Tuổi từ 18 - 35 không yêu cầu bằng cấp
<br />- Làm việc tại tất cả các KCN tại Bắc Giang, Bắc Ninh
<br />- Mức thu nhập tốt từ 6 - 8 triệu/ tháng, (phụ cấp khác...)
<br />- Công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử và soi kính
<br />- Điều kiện làm việc sạch sẽ, không độc hại đến sức khỏe
<br />- Đi làm ngay, công việc ổn định lâu dài
<br />- Thủ tục nhanh gọn, chỉ cần CMT
<br />Liên hệ Phòng nhân sự, Hotline:0888.236.556 để được tư vấn hoặc ib,cmt Sdt của bạn chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn.
<br />Hãy Like, Share, Cmt để thật nhiều người có công việc tốt các bạn nhé!
<br />Lưu ý: CHÚNG TÔI KHÔNG THU PHÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG!

Xin phép AD cho mình giới thiệu việc làm cho các bạn đang có nhu cầu tìm việc nhé!
<br />🎄🎆🔔TUYỂN GẤP 100 LAO ĐỘNG NỮ, CẶP NAM- NỮ ĐI LÀM NGAY
<br />- Tuổi từ 18 - 35 không yêu cầu bằng cấp
<br />- Làm việc tại tất cả các KCN tại Bắc Giang, Bắc Ninh
<br />- Mức thu nhập tốt từ 6 - 8 triệu/ tháng, (phụ cấp khác...)
<br />- Công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử và soi kính
<br />- Điều kiện làm việc sạch sẽ, không độc hại đến sức khỏe
<br />- Đi làm ngay, công việc ổn định lâu dài
<br />- Thủ tục nhanh gọn, chỉ cần CMT
<br />Liên hệ Phòng nhân sự, Hotline:0888.236.556 để được tư vấn hoặc ib,cmt Sdt của bạn chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn.
<br />Hãy Like, Share, Cmt để thật nhiều người có công việc tốt các bạn nhé!
<br />Lưu ý: CHÚNG TÔI KHÔNG THU PHÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG!

Xin phép AD cho mình giới thiệu việc làm cho các bạn đang có nhu cầu tìm việc nhé!
<br />🎄🎆🔔TUYỂN GẤP 100 LAO ĐỘNG NỮ, CẶP NAM- NỮ ĐI LÀM NGAY
<br />- Tuổi từ 18 - 35 không yêu cầu bằng cấp
<br />- Làm việc tại tất cả các KCN tại Bắc Giang, Bắc Ninh
<br />- Mức thu nhập tốt từ 6 - 8 triệu/ tháng, (phụ cấp khác...)
<br />- Công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử và soi kính
<br />- Điều kiện làm việc sạch sẽ, không độc hại đến sức khỏe
<br />- Đi làm ngay, công việc ổn định lâu dài
<br />- Thủ tục nhanh gọn, chỉ cần CMT
<br />Liên hệ Phòng nhân sự, Hotline:0888.236.556 để được tư vấn hoặc ib,cmt Sdt của bạn chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn.
<br />Hãy Like, Share, Cmt để thật nhiều người có công việc tốt các bạn nhé!
<br />Lưu ý: CHÚNG TÔI KHÔNG THU PHÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG!
Wait while more posts are being loaded