INFORMÁCIE PRE SNÚBENCOV - klikni

Príprava snúbencov na manželstvo v našej Bratislavskej arcidiecéze

Od septembra 2017 začal platiť partikulárny zákon (zákon platný pre miestnu diecézu), ktorý vydal otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, týkajúci sa prípravy na manželstvo. Snúbenci, ktorí si chcú vyslúžiť sviatosť manželstva v bratislavskej arcidiecéze, musia absolvovať Kurz prípravy na manželstvo, pozostávajúci z 9 tém. 

_____SCHÉMA PRÍPRAVY:____________

POSTUP:
1. Žiadosť o sobáš na fare - 6 mesiacov pred
2. Kurz prípravy
3. Kurz rodičovstvo
4. Príprava s kňazom vo farnosti


Forma Kurzu prípravy môže byť rôzna. Prípravu robia na to vyškolení a biskupom poverení lektori. V ponuke sú tieto formy:

1. -        príprava počas 1 víkendu – so začiatkom v piatok poobede a končiac v nedeľu poobede

2. -        2 dňová príprava – 2 soboty od rána do poobedia

3. -        príprava počas 9 večerov – 1 večer v týždni počas 9 nasledujúcich týždňov

Prípravu vykonáva kňaz spolu s manželským párom, prípadne ďalším odborníkom.

Potom je stretnutie s kňazom vo farnosti sobášu.

Odporúčame taktiež informovať sa na miestnej fare o lehote, v ktorej musia snúbenci podať žiadosť o uzavretie sviatosti manželstva. V súčasnosti sa lehota predĺžila na 6 mesiacov. Preto je vhodné, informovať sa u miestneho kňaza čo najskôr.

 
____KURZY PRÍPRAVY_____________

V Pezinskom dekanáte ponúkame tieto miesta kde sa konajú KURZY PRÍPRAVY:


  ČASTÁ:

 prípravu na manželstvo je potrebné dohodnúť s pánom farárom vdp. Mgr. Vladimír Banský osobne alebo telefonicky 0907 756 081. Forma prípravy je prostredníctvom 2 sobôt v čase od 8,30 do cca 13,30. Terminy stretnutí su nasledovné:

Info - dekanský úrad: http://www.modra.fara.sk

 Zostávajúce 3 témy – vierouka, mravouka, sviatosti - sú s kňazom vo farnosti, kde si vyslúžia snúbenci manželstvo – dohodnúť s  kňazom.

 

 PEZINOK:

prípravu na manželstvo ponúkajú pre tých, ktorí sa sobášia vo farnosti Pezinok, dohodnúť sa treba v kancelárii farského úradu v úradných hodinách. Termíny stretnutí budú vždy prvé štyri soboty v mesiaci po dve témy za sebou s krátkou prestávkou. Posledné stretnutie s kňazom bude v stredu pred sobášom večer.

 

  MODRA:

ponúkame pre farnosti dekanátu tieto najbližšie termín konania kurzu formou 2 soboty + 1 iný deň/večer s kňazom:

http://www.modra.fara.sk

Ďalšie termíny budú doplnené priebežne,  miesto v Claudiane - Štúrova 34, Modra; v čase od 8,30 do cca 13,30.

Prihlásiť a informovať sa treba u manželov Jozefa a Natálie Kokoškových na telefónnom čísle 0903 272 278 alebo mailom neti.kokoskova@gmail.com .

Zostávajúce 3 témy – vierouka, mravouka, sviatosti - sú s kňazom vo farnosti, kde si vyslúžia snúbenci manželstvo – dohodnúť s  kňazom.

 

  ŠENKVICE:

prípravu na manželstvo je potrebné dohodnúť s pánom farárom vdp. Michalom Pokopcom osobne alebo telefonicky 033-649 67 89, 0905 963 011. Forma prípravy je prostredníctvom 9 večerov. Poučenia budú bývať v zimnom období v pondelok  na fare o 19,00 v týchto dňoch: 

telefonicky

 
_____KURZ RODIČOVSTVO__________

Predmanželské stretnutia snúbencov na tému : ZODPOVEDNÉ RODIČOVSTVO A ÚCTA K ŽIVOTU vedie pani MUDr. Ruth Čerešnáková. Kontakt: ruth.ceresnakova@gmail.com

Termíny - Info - dekanský úrad: http://www.modra.fara.sk

 Stretnutia snúbencov sa konajú vždy o 15.00 hodine na 1. poschodí v čakárni Zdravotného strediska v Šenkviciach, ul. Vinohradská 57 a trvajú cca 1,5 hod. / potvrdenie priepustky do práce kvôli skoršiemu odchodu – je zabezpečené /.

  
_____ĎALŠIE INFORMÁCIE____________

Ponúkame ešte linky na ďalšie možnosti, kde prípravu absolvovať:

http://www.domanzelstva.sk - ponuka pre všetky diecézy
Centrum pre rodinu BA  http://www.rodinaba.sk - ponuka 9 večerov
Saleziáni http://www.mileticka.sk - ponuka 9 večerov
UPéCé - http://www.upc.uniba.sk

 

Možno sa mnohí pýtajú načo takýto zákon? Nestačí to tak, ako to bolo v minulosti?

Takže prečo otec arcibiskup prišiel s týmto zákonom? Dôvodov je viacero a nedajú sa povedať v skratke. Otec arcibiskup vychádzal zo záverov nedávnej Synody o rodine. Všetci vieme, v akých zraneniach a ťažkostiach mnohé rodiny a manželstvá fungujú alebo aj nefungujú, akými rôznymi skúškami prechádzajú a mnohé skúškami neprejdú a manželstvá sa rozpadnú.

Skutočne je treba s plnou vážnosťou apelovať na dobrú prípravu na manželstvo a uvedomiť si, že prijatím sviatosti manželstva sa obojstranné úsilie o dobré manželstvo nekončí. Z našich skúseností môžeme povedať, že mnohí snúbenci vnímajú sobáš ako vrchol ich vzájomnej cesty, ako niečo, čím sa ich láska, vzťah zavŕši a nie ako začiatok ich spoločnej cesty, na začiatku ktorej si s plnou vážnosťou a plným vedomím majú vzájomne vysloviť slovo „navždy“.

Dobrá príprava na manželstvo však začína v rodine. Ako hovorí jeden kňaz, rodičia vychovávajú zo svojich detí budúcich manželov a manželky. Vychovávame svoje deti s týmto vedomím? Preto Cirkev tak veľmi apeluje na dôležitosť rodiny. Cirkevní otcovia v minulosti i dnes hovoria, že ak zničíme rodinu, zničíme lásku k Bohu. Len ak obnovíme rodinu, môžeme povedať, že Boh je láska. Tej láske sa učíme v rodine od otca a od mamy. Len ak sme lásku zažili a prijali, môžeme ju dávať a prijímať ďalej a dávať ju v pravde. V rodine sa učíme ako vybudovať dom. Boh, keď povedal Noemovi, aby postavil archu, udal mu aj presné rozmery, bol architektom stavby, ktorá ich zachránila pred potopou. Boh je architektom i toho domu, ktorý máme v manželstve vybudovať. Preto je dobré poznať návod, pravidlá, ktoré určil tomuto vzťahu a ktorý povýšil na sviatosť. Bez Boha to bude len dom, domov postavený na piesku. Možno bude mať pekné okná a dvere, ale bude stáť na piesku. A čo tí, ktorí mali to šťastie, že im bolo dopriate učiť sa pravej láske v rodine? Vďaka Bohu, že bolo tomu tak, korene však treba prehlbovať vždy a láske sa učíme celý život. Všetci snúbenci si to pripomenú počas Kurzu prípravy na manželstvo :-).

zdroj - Dekanský úrad: http://www.modra.fara.sk/priprava-na-manzelstvo
Photo
Shared publiclyView activity