Profile cover photo
Profile photo
Hub Cymru Africa
11 followers -
Supporting Partnerships in Wales and Africa / Mewn Partneriaeth ar gyfer Cymru ac Affrica
Supporting Partnerships in Wales and Africa / Mewn Partneriaeth ar gyfer Cymru ac Affrica

11 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
Find out how a small grant is helping Tools for Self Reliance Cymru refurbish more sewing machines to help people like Lucia in #Tanzania lift themselves out of poverty #Wales #Africa #Partnership #Grants
---------------
Darganfyddwch sut mae grant bach yn helpu Tools for Self Reliance Cymru i adnewyddu mwy o beiriannau gwnïo i helpu pobl fel Lucia yn #Tanzania i godi eu hunain allan o dlodi #Grantiau #Partneriaeth #Cymru #Affrica

http://bit.ly/2zkZMOA
News
News
hubcymruafrica.wales
Add a comment...

Post has attachment
Gwrandewch eto ar ein Pennaeth Partneriaeth, Cat Jones yn trafod y sefyllfa yn Zimbabwe ar BBC Radio Cymru (07:30 - 11:00)
------
Listen again to our Head of Partnership, Cat Jones discussing the current situation in Zimbabwe on BBC Radio Cymru (07:30 - 11:00)

http://www.bbc.co.uk/programmes/b09dyrqt
Photo
Add a comment...

Post has attachment
NEWSLETTER: Our awards ceremony, upcoming events and funding opportunities, you can see it again here.
-----------------
CYLCHLYTHYR: Ein seremoni wobrwyo, digwyddiadau sydd ar ddod a chyfleoedd ariannu, gallwch ei weld eto yma.
http://bit.ly/2zo2hiH

#Wales #Cymru #Africa #Affrica #News #Newyddion
Add a comment...

Post has attachment
Watch-Africa: Wales African Film Festival kicks off on Monday and will be screening films in Bangor, Swansea, Aberystwyth, Tywyn and Cardiff over the coming weeks.
--------------
Mae Gwyl Ffilm Africanaidd Cymru: Watch Africa yn dechrau ar dydd Llun gyda ffilmiau yn cael ei ddangos yn Bangor, Tywyn, Aberystwyth, Abertawe a Chaerdydd.

https://vimeo.com/235695091
WAFF 2017
WAFF 2017
vimeo.com
Add a comment...

Post has attachment
Find out how our funding is helping Life for African Mothers to train midwives in Sierra Leone http://bit.ly/2ysWKE8 #wales #africa
-------------
Darganfyddwch sut mae ein grant yn helpu Life for African Mothers hyfforddi bydwragedd yn Sierra Leone http://bit.ly/2x3bN64 #Cymru #Affrica
Newyddion
Newyddion
hubcymruafrica.cymru
Add a comment...

Post has attachment
To celebrate International Day of the Girl #IDG2017 sign up for our joint event with the Sub-Sahara Advisory Panel 'Empowering women in Sub Saharan Africa' http://bit.ly/2xYYS8g
------------------
I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merch cofrestrwch ar gyfer ein digwyddiad gyda SSAP - Grymuso Menywod yn Affrica Is-Sahara http://bit.ly/2xYYS8g
Add a comment...

Post has attachment
Our first grants Webinar is tomorrow at 10am - an opportunity to run through our application process & ask questions
----------------------------------
Mae ein Gweminar grantiau cyntaf yfory am 10yb - cyfle i redeg trwy ein proses ymgeisio a gofyn cwestiynau

http://bit.ly/2w9dEsq
Add a comment...

Post has attachment
FUNDING AVAILABLE: We have launched our grant funding, in case you missed our newsletter, you can read it again here.
-----------------------------
CYLLID AR GAEL: Rydym wedi lansio ein cyllid grantiau, rhag ofn y wnaethoch chi fethu ein cylchlythyr, gallwch ei wedl eto yma.

http://bit.ly/2hJzvRL
Add a comment...

Post has attachment
Thanks to everyone for attending this years Wales Africa Health Conference, here's a summary of the day from our social media feeds
------------
Diolch i bawb am ddod i Cynhadledd Iechyd Cymru -Affrica, dyma grynodeb o'r dydd gan ein cyfryngau cymdeithasol
http://bit.ly/2terBRE
Add a comment...

Post has attachment
If you would like some support to fill in your Grant Applicant, sign up for one of our webinars.

Os hoffech cymorth i llenwi eich Ffurflen Cais am grant, cofrestrwch ar gyfer weminar gyd ni.

#Wales #Cymru #Africa #Affrica

http://bit.ly/2iojTOA
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded