Profile cover photo
Profile photo
Hub Cymru Africa
9 followers -
Supporting Partnerships in Wales and Africa / Mewn Partneriaeth ar gyfer Cymru ac Affrica
Supporting Partnerships in Wales and Africa / Mewn Partneriaeth ar gyfer Cymru ac Affrica

9 followers
About
Hub Cymru Africa's interests
View all
Hub Cymru Africa's posts

Post has attachment
Thanks to everyone for attending this years Wales Africa Health Conference, here's a summary of the day from our social media feeds
------------
Diolch i bawb am ddod i Cynhadledd Iechyd Cymru -Affrica, dyma grynodeb o'r dydd gan ein cyfryngau cymdeithasol
http://bit.ly/2terBRE

Post has attachment
If you would like some support to fill in your Grant Applicant, sign up for one of our webinars.

Os hoffech cymorth i llenwi eich Ffurflen Cais am grant, cofrestrwch ar gyfer weminar gyd ni.

#Wales #Cymru #Africa #Affrica

http://bit.ly/2iojTOA

Post has attachment
Our grant funding window is now open! With £180,000 worth of grants to be allocated - download your application form here.

Mae ein ffenestr grantiau nawr yn agored! Gyda gwerth £180,000 i'w rhoi allan, lawrlwythwch eich ffurflen gais yma.

http://www.hubcymru.org/hub/grants.html

Post has attachment

We're running Grants Webinars on the 14th and the 24th of November to help applicants through the #Wales #Africa grants process - make sure you register for them.

Rydym yn rhedeg Weminarau Grantiau ar y 14eg a 24ain o Dachwedd i rhoi cymorth a chyngor i ymgeiswyr grantiau #Cymru #Affrica - gwnewch yn siwr eich bod chi yn cofrestru ar ei gyfer nhw.

Post has attachment
Thanks to everyone who came along, if you missed the 2016 #Summit, here's a social media recap of the day.

Diolch i bawb a ddaeth, os wnaethoch chi fethu yr #Uwchgynhadledd 2016 dyma blas o'r diwrnod.

#Cymru #Wales #Africa #IntDevelopment #DatblyguRhyngwladol

Post has attachment

Post has attachment
Great BBC Wales News article about the Wales for Africa programme ft Hydro Industries and our grantees PONT and Saddle Aid

Erthygl da ma waith y rhaglen Cymru o blaid Affrica, sy'n cynnwys Hydro Industries a'n derbynwyr grant PONT a Saddle Aid

http://bbc.in/2dsHOL7

+BBC Africa +SaddleAid

Post has attachment
If you missed the #Wales for #Africa 10 year celebrations have a look at the #BBC Wales coverage here:

Os wnaethoch chi fethu y dathliadau 10 mlynedd rhaglen #Cymru o blaid #Affrica, dyma darn o ffilm BBC Cymru:

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-37545482

Post has attachment
Celebrating 10 years of Wales for Africa! / Dathlu deg mlynedd o Cymru o blaid Affrica!


Post has attachment
If you missed it, have a look at our #YouthDay2016  twitter discussion and let us know what you think can be done to help support sustainable production and consumption.

Os wnaethoch chi ei fethu, cymerwch olwg ar ein trafodaeth Twitter #YouthDay2016  a gadewch i ni wybod beth y gellir ei wneud er mwyn cefnogi cynhyrchiant a treuliant cynaliadwy.
Wait while more posts are being loaded