Shared publicly  - 
 
ทเวจีกุกพับ ร้านอร่อย 월강 부산돼지국밥
มินจะมาพาทุกคนไปกินของอร่อยกันอีกร้านค่ะ ที่ยังคงอยู่ย่านยอนนัมดง ใกล้ที่พักมินเช่นเคย อย่างที่บอกว่าย่านนี้ มีร้านอร่อยมากมายเลยล่ะ และร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ ถ้าถามคนเกาหลีว่า เมนูกุกพับนั้น กินที่ไหนอร่อยที่สุด แน่นอนว่าทุกคนจะต้องตอบเหมือนกันว่า "ปู...
Translate
มินจะมาพาทุกคนไปกินของอร่อยกันอีกร้านค่ะ ที่ยังคงอยู่ย่านยอนนัมดง ใกล้ที่พักมินเช่นเคย อย่างที่บอกว่าย่านนี้ มีร้านอร่อยมากมายเลยล่ะ และร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ ถ้าถามคนเกาหลีว่า เมนูกุกพับนั้น กินที่ไหนอร่อยที่สุด แน่นอนว่...
3
Add a comment...