Profile cover photo
Profile photo
PSİKOAKTİF TERAPİ & EĞİTİM
116 followers -
PSİKOAKTİF İzmir'de psikologların çalıştığı, 2002 yılından bu yana hizmet veren psikoterapi ve psikolojik danışmanlık merkezidir. PSİKOAKTİF Psikolojik Danışma Merkezinde Uzman Psikologlar ve Aile Terapistleri görev yapmaktadır. Çocuk, ergen ve yetişkinler için bireysel terapi, danışmanlık, aile terapisi ve evlilik terapisi hizmetleri verilmektedir.
PSİKOAKTİF İzmir'de psikologların çalıştığı, 2002 yılından bu yana hizmet veren psikoterapi ve psikolojik danışmanlık merkezidir. PSİKOAKTİF Psikolojik Danışma Merkezinde Uzman Psikologlar ve Aile Terapistleri görev yapmaktadır. Çocuk, ergen ve yetişkinler için bireysel terapi, danışmanlık, aile terapisi ve evlilik terapisi hizmetleri verilmektedir.

116 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ PROGRAMI

PSİKOAKTİF AİLE DANIŞMA MERKEZİ ve KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) işbirliği ile

450 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifika Programı İzmir'de Örgün Eğitim olarak düzenlenmektedir.

Aile Danışmanlığı Uzaktan Eğitim olarak da düzenlenmektedir.

Eğitim sonunda Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) onaylı Aile Danışmanlığı Sertifikası verilmektedir.

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı eğitiminde T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Eski Adıyla SHÇEK - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü) tarafından kabul edilen Aile Danışmanlığı Sertifikası verilmektedir.

Eğitim 300 saat teorik, 150 saat uygulamalı (30 saat süpervizyon) şeklinde olacaktır.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Eski Adıyla SHÇEK - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün) 04.09.2012 tarihli “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmeliği"ne uygundur.

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ: Yrd.Doç.Dr. Hatice TOPÇU ERSOY / Uzman Psikolog - Aile Danışmanı - Öğretim Üyesi

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR: Psikoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik, tıp, okul öncesi öğretmenliği ve aile ve tüketici bilimleri alanlarının mezunları katılabilir.

(Okul öncesi öğretmenliği ile aile ve tüketici bilimleri alanlarına, yönetmelik gereği aile danışmanı olma yetkisi tanınmaz, meslek elemanı sertifikası alabilirler.)

100 ya da 120 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahip olanlar 450 saate tamamlama eğitimine katılabileceklerdir. Önceden aldıkları sertifikanın fotokopisini vermek suretiyle, daha önce almış oldukları derslerden muaf olacaklardır.

Yönetmeliğin ilgili maddeleri:

Aile danışmanının eğitimi ve nitelikleri
MADDE 14 – (1) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

Meslek elemanının eğitimi ve nitelikleri
MADDE 15 – (1) Merkezde çalışacak meslek elemanları; tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olmalıdır. 

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

EĞİTİM İÇERİĞİ:
Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar 
- Bir sistem olarak aile 
- Aile sistemi
- Aile organizasyonu ve fonksiyonellik 
- Patolojik aile yapısı
- Aile yaşam döngüsü
Ailede Yetişkin Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım
- Psikotik bozukluklar
- Anksiyete bozuklukları
- Depresyon ve duygudurum bozuklukları
- Yeme bozuklukları
- Kişilik bozuklukları
- Somatoform bozukluklar
Ailede Çocuk-Ergen Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Aileye Yaklaşım
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ve Aileye Yaklaşım
Aile Danışmanlığı Kuramları
 - Yapısal aile terapisi
- Aile sistemleri terapisi
- Stratejik aile terapisi 
- Yaşantısal – insancıl aile terapisi 
- Psikodinamik aile terapisi
- Bilişsel davranışçı aile terapisi
Aile Danışmanlığı Süreci
- Ailenin karşılanması
- Terapötik sürecin Yapılandırılması
- Terapötik Süreç
- Müdahaleler
- Aile Danışma sürecinde yapılan hatalar
- Aile danışmasının rol ve fonksiyonu
- Aile danışmasında etik ilkeler
Çiftlerde ve Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Evliliğe etkileri
- Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması
- Cinsel işlevler ve cinsel işlev bozuklukları
- Evliliklerde yaşanılan olası cinsel problemler
- Kadınlarda görülen cinsel problemler
- Erkeklerde görülen cinsel problemler
- Gebelik ve Menopozda Cinsel Yaşam
- Yaşlılık ve Andropozda Cinsel Yaşam
Çiftler Arasında Yaşanan Temel Sorunlar
- İletişim
- Kültür
- Çatışma
- Eşlerin birbirlerinin akrabaları ile ilişkileri
- Cinsiyete özgü genellemeler
- Sağlık konuları 
Aile Danışmanlığında Özel Konular
- Boşanma süreci 
- Özel durumlarda (Boşanma, ölüm, hastalık gibi) çocuklara yaklaşım
- Duygusal ve davranışsal sorunlarda çocuklara yaklaşım
- Çocukların evden ayrılması
- Çocukta Okul Sorunları
- Ergenlik Sorunları
- Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler
- Aile içi şiddet
- Çocuk istismarı ve ihmali
- Arabuluculuk
- Aldatma Psikolojisi
Aile Sağlığı
- Kronik hastalıkların aileye etkileri
Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları ve Müdahaleleri
- Aile mahkemeleri ve işleyişi
- Genel olarak hukuki boyutuyla nişanlanma ve evlenme süreci
- Evlenmede eşlerin hak ve yükümlülükleri
- Evlilik süresince edinilen malların tabi olduğu hukuki rejim
- Aile içi şiddet ve korunma yolları
- Boşanmaya neden olan hukuki sebepler
- Boşanmanın hukuki sonuçları: Nafaka, çocukların velayeti vb.
Aile Danışmanlığı Uygulama Örnekleri
Süpervizyon
 
Kayıt - Kabul Sırasında istenen belgeler:
-  Lisans diplomasının fotokopisi,
-  Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 

Bilgi, İletişim ve Kayıt için:
Tel:  0 (232) 421 12 48  -  0 542 739 36 33

http://www.psikoaktif.com/

E-mail: psikoaktifegitim@gmail.com
Wait while more posts are being loaded