Profile cover photo
Profile photo
นุชสรา เทียนปลั่ง
1 follower
1 follower
About
นุชสรา's posts

Post has attachment

Post has attachment
อ.พนัสนิคม ,current weather conditions:27°, มีเมฆมาก, 27°C~36°C; Tomorrow :พายุฝนฟ้าคะนอง, 27°C~36°C; FRI:พายุฝนฟ้าคะนอง, 27°C~36°C; 2013-04-24; Download address:https://play.google.com/store/apps/details?id=yong.weather.pro

Post has attachment
อ.พนัสนิคม ,current weather conditions:29°, พายุฝนฟ้าคะนอง, 27°C~36°C; Tomorrow :มีเมฆมาก, 28°C~37°C; WED:มีเมฆมาก, 27°C~37°C; 2013-04-22; Download address:https://play.google.com/store/apps/details?id=yong.weather.pro

Post has attachment

Post has shared content

Post has attachment

Post has shared content
คำเตือน
สงกรานต์ปีนี้ห้ามเล่นแป้งเด็ดขาด
ตำรวจเขาเอาจริงนะครับ 555+
Photo

Post has attachment

Post has shared content
 "ไก่แจ้ตัวหนึ่งคุ้ยเขี่ยหาอาหาร ไปพบพลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามาก จึงร้องเปรยๆ ขึ้นว่า นี่ถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้ เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเดิม แต่นี้เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรแก่เรา สู้ข้าวสุกข้าวสารเมล็ดเดียวก็ไม่ได้ ว่าแล้วก็คุ้ยเขี่ยเลยไปในแปลงอื่นๆ...

...คำว่าเพชรพลอยนั้นได้แก่ธรรม ได้แก่ความดีทั้งหลายที่เราสร้างมา สู้ข้าวสุกข้าวสารเมล็ดเดียวก็ไม่ได้ คือหาอยู่หากินไปตามประสาของสัตว์ไม่มีสาระอะไร อยู่กินไปวันหนึ่งๆ ตายแล้วก็ไปเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนผู้บำเพ็ญความดีงาม ได้ธรรมประเภทนี้ครองใจแล้วถึงความพ้นทุกข์ได้ ไม่ได้เหมือนข้าวสุกข้าวสารนะ ต่างกัน ท่านจึงสอนว่า ของที่ดีย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้เท่านั้น "

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
Photo

Post has shared content
A friend is the man who knows all about you and still loves you.
-Elbert Hubbard
Enjoy the rest of your day and make it nice ...
Photo
Wait while more posts are being loaded