Shared publicly  - 
 
Lịch sáng mai(6/3/2012):Học DEMO miễn phí 4 Buổi: “AWAKEN ENGLISH POWER” sáng thứ 3,5 hàng tuần.
Thời gian : 8h30 - 10h30.
Khai giảng: Sáng thứ 3, Ngày 6/3/2012.

http://langmaster.edu.vn/club/showthread.php/5738
Translate
1
Add a comment...