Czy Pan Poseł Bogusław Sonik widzi w tym coś dziwnego
że nie nazwany dwoma literami w mediach członek
Sztabu Generalnego przejechał przez podwójną linię,
żeby przywalić w auto sejmowe z opozycją w środku?

Slawomir Nitras    Link
http://sowa.quicksnake.cz/Protestbewegung/Referendum-ws-odwolania-Rady-Miejskiej-PiS-w-Tarnowie-niezalezny-radny-Marek-Ciesielczyk
Shared publicly