ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് എന്തെങ്കിലും നുണ പറഞ്ഞ് ആരെയെങ്കിലും പറ്റിച്ച് വിഡ്ഡിദിനം ആഘോഷിക്കുന്നവര്‍ വെറും വിഡ്ഡികളാണെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്
Shared publiclyView activity