Profile cover photo
Profile photo
Rruga Selefëve
Kur'ani dhe Sunneti në kuptimin e Selefëve të Ummetit
Kur'ani dhe Sunneti në kuptimin e Selefëve të Ummetit
About
Rruga's posts

Post has attachment
Rëndësia e kuptimit të Selefëve - Ubejd el Xhabiri
Burimi: Kanali i Besmir Cacanit ne YouTube 142. Rëndësia e kuptimit të Selefëve - Ubejd el Xhabiri

Post has attachment
Të quhemi selefij!
  Të quhemi selefij   Pyetja: I nderuari shejh, Allahu iu dhasht sukses! Pyetësi thotë: Disa kërkues
të dijes thonë së nuk duhet që dikush të thotë unë jam selefij, ngase
kjo është pastrim (tezkije) për vetveten, a është kjo e vërtetë? Përgjigja: Në qoftë...

Post has attachment
E urrejnë shejh Rebin sepse ai i refuzon kundërshtaret e Sunetit!
      E urrejnë shejh Rebin sepse ai i refuzon kundërshtaret e Sunetit Pyetja: Përse janë shtuar fjalët (thashë-themët) rreth shejh Rebis, përse e ofendojnë shejhun, Allahu ju ruajttë? Përgjigja: Ky njeri është njeri i mirë në besim (akide). Ka xhelozi për ...

Post has attachment
Falja e dy rekateve apo dëgjimi i Ezanit?
Falja e dy rekateve apo dëgjimi i Ezanit   Pyetja: Kur njeriu hyn në xhami dhe myezini e thirr Ezanin, çfarë është me mirë të veproj? Përgjigja: Me së miri është ta përsërit Ezanin pas myezinit, pastaj e thotë lutjen
e transmetuar në fund, pastaj e falë te...

Post has attachment
Istiharja nuk largon dyshimin, por, bëhet kur merr një vendim - Shejh Muhamed Nasirudin Albani
  Istiharja nuk largon dyshimin, por, bëhet kur merr një vendim! Shejh Muhamed Nasirudin Albani Pyetësi: një
nxënës ka përfunduar vitin e parë të shkollës së mesme, dhe tani në vit
të dytë dëshiron të hyjë në profilin shkencor apo atë shoqëror, mirëpo
ai...

Post has attachment
Këshillë për atë që frikësohet nga ndëshkimi i varrit si shkak i gjynaheve të tij!
  Këshillë për atë që frikësohet nga ndëshkimi i varrit si shkak i gjynaheve të tij Nga shejh Muhamed ibën Hadi el Medkhali Ky [pyetës] thotë: tek vetja ime gjej një frikë të madhe nga ndëshkimi i varrit dhe i
Zjarrit, dhe [ka frikë] se ndoshta Allahu nuk ...

Post has attachment
Lyerja dhe shkurtimi i mjekrës [mjekra nuk është e rëndë] - Feuzan!
Burimi: Kanali i Besmir Cacanit ne YouTube 087. Lyerja dhe shkurtimi i mjekrës [mjekra nuk është e rëndë]-Feuzan

Post has attachment
Dispozita e kartave për zbritje të çmimeve - Ibën Baz!
Dispozita e kartave për zbritje të çmimeve   Nga shejhu fisnik: AbdulAziz ibën Baz Kohët
e fundit është përhapur në disa dyqane dhe klinika, një lloj karte që i
jepet kujt dëshiron të abonohet, e kjo kundrejt një shume parashë që
paguhen në formë vjetor...

Post has attachment
Shpjegim se çfarë është Teuhidi - Muhamed Eman el Xhami!
Burimi: Kanali i Besmir Cacanit ne YouTube 093. Shpjegim se çfarë është Teuhidi - Muhamed Eman el Xhami

Post has attachment
Kujt i prishet namazi apo e ndërpret atë, a jep selam?
  Kujt i prishet namazi apo e ndërpret atë, a jep selam?   Nga Myftiu i Arabisë Saudite: shejh AbdulAziz Ali Shejh   Pyetja: nëse namazliut i prishet namazi apo e ndërpret namazin nafile për t’ju
bashkangjitur imamit në namaz, a jep selam për atë namaz apo...
Wait while more posts are being loaded