Profile

Cover photo
Rruga Selefëve
154,627 views
AboutPosts

Stream

Rruga Selefëve

Shared publicly  - 
 
Rëndësia e kuptimit të Selefëve - Ubejd el Xhabiri
Burimi: Kanali i Besmir Cacanit ne YouTube 142. Rëndësia e kuptimit të Selefëve - Ubejd el Xhabiri
 ·  Translate
Burimi: Kanali i Besmir Cacanit ne YouTube http://www.youtube.com/watch?v=y_wCOfXjCTY&feature=c4-overview&list=UU47tFNGkX0SPilxT0NdLFsA
1
Add a comment...

Rruga Selefëve

Shared publicly  - 
 
E urrejnë shejh Rebin sepse ai i refuzon kundërshtaret e Sunetit!
      E urrejnë shejh Rebin sepse ai i refuzon kundërshtaret e Sunetit Pyetja: Përse janë shtuar fjalët (thashë-themët) rreth shejh Rebis, përse e ofendojnë shejhun, Allahu ju ruajttë? Përgjigja: Ky njeri është njeri i mirë në besim (akide). Ka xhelozi për ...
 ·  Translate
      E urrejnë shejh Rebin sepse ai i refuzon kundërshtaret e Sunetit Pyetja: Përse janë shtuar fjalët (thashë-themët) rreth shejh Rebis, përse e ofendojnë shejhun, Allahu ju ruajttë? Përgjigja: Ky njeri është njeri...
1
Add a comment...

Rruga Selefëve

Shared publicly  - 
 
Istiharja nuk largon dyshimin, por, bëhet kur merr një vendim - Shejh Muhamed Nasirudin Albani
  Istiharja nuk largon dyshimin, por, bëhet kur merr një vendim! Shejh Muhamed Nasirudin Albani Pyetësi: një
nxënës ka përfunduar vitin e parë të shkollës së mesme, dhe tani në vit
të dytë dëshiron të hyjë në profilin shkencor apo atë shoqëror, mirëpo
ai...
 ·  Translate
  Istiharja nuk largon dyshimin, por, bëhet kur merr një vendim! Shejh Muhamed Nasirudin Albani Pyetësi: një nxënës ka përfunduar vitin e parë të shkollës së mesme, dhe tani në vit të dytë dëshiron të hyjë në profilin shke...
1
Add a comment...

Rruga Selefëve

Shared publicly  - 
 
Lyerja dhe shkurtimi i mjekrës [mjekra nuk është e rëndë] - Feuzan!
Burimi: Kanali i Besmir Cacanit ne YouTube 087. Lyerja dhe shkurtimi i mjekrës [mjekra nuk është e rëndë]-Feuzan
 ·  Translate
Burimi: Kanali i Besmir Cacanit ne YouTube http://www.youtube.com/watch?v=VAvCaV13WMs&feature=c4-overview&list=UU47tFNGkX0SPilxT0NdLFsA
1
Add a comment...

Rruga Selefëve

Shared publicly  - 
 
Shpjegim se çfarë është Teuhidi - Muhamed Eman el Xhami!
Burimi: Kanali i Besmir Cacanit ne YouTube 093. Shpjegim se çfarë është Teuhidi - Muhamed Eman el Xhami
 ·  Translate
Burimi: Kanali i Besmir Cacanit ne YouTube http://www.youtube.com/watch?v=zbw6yJq2M6A&feature=c4-overview&list=UU47tFNGkX0SPilxT0NdLFsA
1
Add a comment...

Rruga Selefëve

Shared publicly  - 
 
Kërkimi i famës duke u hequr si këshillues - Shejh Bura'i!
Kërkimi i famës duke u hequr si këshillues Nga shejh: AbdulAziz el Bura’i Ka dy synime të këqija që ndiqen (dhe i shkojnë pas) njerëzit që hiqen si këshillues, dhe hiqen se ia duan të mirën të tjerëve. Synimi i parë: është se ai don të hedhë poshtë reputaci...
 ·  Translate
Kërkimi i famës duke u hequr si këshillues Nga shejh: AbdulAziz el Bura’i Ka dy synime të këqija që ndiqen (dhe i shkojnë pas) njerëzit që hiqen si këshillues, dhe hiqen se ia duan të mirën të tjerëve. Synimi i parë: është se...
1
Add a comment...

Rruga Selefëve

Shared publicly  - 
 
Të quhemi selefij!
  Të quhemi selefij   Pyetja: I nderuari shejh, Allahu iu dhasht sukses! Pyetësi thotë: Disa kërkues
të dijes thonë së nuk duhet që dikush të thotë unë jam selefij, ngase
kjo është pastrim (tezkije) për vetveten, a është kjo e vërtetë? Përgjigja: Në qoftë...
 ·  Translate
  Të quhemi selefij   Pyetja: I nderuari shejh, Allahu iu dhasht sukses! Pyetësi thotë: Disa kërkues të dijes thonë së nuk duhet që dikush të thotë unë jam selefij, ngase kjo është pastrim (tezkije) për vetveten, a është...
1
Add a comment...

Rruga Selefëve

Shared publicly  - 
 
Falja e dy rekateve apo dëgjimi i Ezanit?
Falja e dy rekateve apo dëgjimi i Ezanit   Pyetja: Kur njeriu hyn në xhami dhe myezini e thirr Ezanin, çfarë është me mirë të veproj? Përgjigja: Me së miri është ta përsërit Ezanin pas myezinit, pastaj e thotë lutjen
e transmetuar në fund, pastaj e falë te...
 ·  Translate
Falja e dy rekateve apo dëgjimi i Ezanit   Pyetja: Kur njeriu hyn në xhami dhe myezini e thirr Ezanin, çfarë është me mirë të veproj? Përgjigja: Me së miri është ta përsërit Ezanin pas myezinit, pastaj e thotë lutjen e tr...
1
Add a comment...

Rruga Selefëve

Shared publicly  - 
 
Këshillë për atë që frikësohet nga ndëshkimi i varrit si shkak i gjynaheve të tij!
  Këshillë për atë që frikësohet nga ndëshkimi i varrit si shkak i gjynaheve të tij Nga shejh Muhamed ibën Hadi el Medkhali Ky [pyetës] thotë: tek vetja ime gjej një frikë të madhe nga ndëshkimi i varrit dhe i
Zjarrit, dhe [ka frikë] se ndoshta Allahu nuk ...
 ·  Translate
  Këshillë për atë që frikësohet nga ndëshkimi i varrit si shkak i gjynaheve të tij Nga shejh Muhamed ibën Hadi el Medkhali Ky [pyetës] thotë: tek vetja ime gjej një frikë të madhe nga ndëshkimi i varrit dhe i Zjarrit, dhe [...
1
Add a comment...

Rruga Selefëve

Shared publicly  - 
 
Dispozita e kartave për zbritje të çmimeve - Ibën Baz!
Dispozita e kartave për zbritje të çmimeve   Nga shejhu fisnik: AbdulAziz ibën Baz Kohët
e fundit është përhapur në disa dyqane dhe klinika, një lloj karte që i
jepet kujt dëshiron të abonohet, e kjo kundrejt një shume parashë që
paguhen në formë vjetor...
 ·  Translate
Dispozita e kartave për zbritje të çmimeve  Nga shejhu fisnik: AbdulAziz ibën Baz Kohët e fundit është përhapur në disa dyqane dhe klinika, një lloj karte që i jepet kujt dëshiron të abonohet, e kjo kundrejt një shume parash...
1
Add a comment...

Rruga Selefëve

Shared publicly  - 
 
Kujt i prishet namazi apo e ndërpret atë, a jep selam?
  Kujt i prishet namazi apo e ndërpret atë, a jep selam?   Nga Myftiu i Arabisë Saudite: shejh AbdulAziz Ali Shejh   Pyetja: nëse namazliut i prishet namazi apo e ndërpret namazin nafile për t’ju
bashkangjitur imamit në namaz, a jep selam për atë namaz apo...
 ·  Translate
  Kujt i prishet namazi apo e ndërpret atë, a jep selam?   Nga Myftiu i Arabisë Saudite: shejh AbdulAziz Ali Shejh   Pyetja: nëse namazliut i prishet namazi apo e ndërpret namazin nafile për t’ju bashkangjitur imamit në n...
1
Add a comment...

Rruga Selefëve

Shared publicly  - 
 
Kush e praktikon menhexhin Selefi, i përmirsohet sjellja!
Kush e praktikon menhexhin Selefi, i përmirsohet sjellja Nga shejhu fisnik: Ahmed ibën Umer Bazmul Kërkimi i diturisë është farz ajn dhe farz kifaje. Dituria
që është detyrë [për çdo individ], është ajo dije që muslimani dhe
muslimania kanë nevojë lidhur ...
 ·  Translate
1
Add a comment...
Story
Tagline
Kur'ani dhe Sunneti në kuptimin e Selefëve të Ummetit
Links