Shared publicly  - 
1
Martin Rundkvist's profile photoDanne Johansson's profile photo
7 comments
 
Nästan taget ur luften; Funderat på om det finns något samband mellan Upplands Hundare och Hundreds på brittiska öarna? En tanke jag hade någon gång under studieåren. 
Translate
 
Javisst, de har samma etymologi och den svenska termen kan ha lånats in under vikingatiden när Danelagen var indelad i hundreds.
Translate
 
Den kopplingen jag gjorde var till Knut den stores östersjövälde och fynden av runstenar som beskriver personer som en "god dräng". 
Translate
 
Vill man dra det lite längre så kan man koppla på Henrik Jansons tes om Uppsalatemplet som en ickeromersk kyrka. Kristenheten i England förhöll sig inte oproblematisk till Rom om jag kommer ihåg rätt?
Translate
 
Ja, indelningen i härad och hundare borde höra hemma i 1000-talet. Inte relevant för forntiden.
Translate
Translate
 
Nej, men den är ganska spännande även om den är lite yvig. :)
Translate
Add a comment...