🏣آموزش حقوق شهروندی، پیش نیاز #آپارتمان‌نشینی

ازآنجا که در اغلب #آپارتمان‌ها، افراد با قومیت‌های مختلفی در کنار هم جمع می‌شوند، رعایت نشدن حقوق شهروندی و آشنا نبودن با این حقوق باعث خواهد شد این افراد به دلیل اختلاف‌های فرهنگی که با هم دارند، نتوانند همدیگر را درک کنند.
به همین دلیل باید در تنظیم قراردادهای اجاره و خرید #آپارتمان ،حقوق شهروندی را به افراد آموزش دهند. مثلا هنوز خیلی‌ها نمی‌دانند قانون استفاده از مشاعات #ساختمان چگونه است.

بنابراین طبیعی است وقتی #ساکنان از موضوعی اطلاع ندارند، مدام سوءتفاهم و دلخوری پیش بیاید. وقتی این آموزش‌ها نباشد، کنار هم زندگی کردن به تشدید اختلاف منجر می‌شود، ولی وقتی فرهنگ آپارتمان‌نشینی آموزش داده شود، آن وقت می‌تواند به تحکیم صمیمیت‌ها برسد.
🏠 www.pelak21.com
☎️📞 ۰۲۱-۴۲۰۸۴۳۲۱
✉️ info@pelak21.com
👉 telegram.me/pelak21official
Photo
Shared publicly