Profile cover photo
Profile photo
ประเพณีไทย
5 followers -
ประเพณีไทยมรดกของไทย เชิญชวนลูกหลานชาวไทยมาสืบสานประเพณีไทย
ประเพณีไทยมรดกของไทย เชิญชวนลูกหลานชาวไทยมาสืบสานประเพณีไทย

5 followers
About
Posts

Post has attachment
เชิญชวนทุกท่านมาเรียนรู้และสืบสานประเพณีไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของวัฒนธรรไทยครับ
Add a comment...

เว็บขายของประเพณีไทยที่ไม่มีชาติใดเหมือน  Countryไทยมีประเพณีไทยอันงดงามและเป็น Identityประจำชาติที่ไม่เหมือนคนไหนไม่มีบุคคลใดเหมือน ซึ่งแต่ละภูมิภาคก็มีประเพณีไทยที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมีการนำเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษผสมผสานจนกลายเป็นวัฒนธรรม (culture)ของแต่ละท้องถิ่น คำว่าประเพณีจึงมีความหมายที่กว้างและสะท้อนถึงการดำรง Lifeของคนในพื้นที่ คนรุ่นเก่าตั้งแต่โบราณกาลมีปัญญาชนิดที่เรียกว่าฉลาดปราชญ์เปรื่องเป็นอย่างมาก จึงทำให้ชาวไทย (thai people)สามารถ (can)อยู่อย่างไม่ขัดสน มีวิถีชีวิตที่เรียบ Easy and  Comfortableและพอเพียง อาหารการกินที่แสนจะอร่อยและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน หน้าเว็บเพจไซต์นี้เผยแพร่ขึ้นเนื่องด้วยผู้จัดทำ ต้องการ (Want)ให้นัก Read (Reader)หรือผู้ที่เข้ามาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์หาความรู้จริงรู้ชัดเกี่ยวกับวัฒนธรรม (culture)ไทยประเพณีไทยได้เข้าใจอย่างดีแก่นแท้และรับรู้และเข้าใจ (mind)ดีความเป็นไทยได้อย่างลึกซึ้งตลอดจนสามารถนำเอาความรู้ที่เป็นประโยชน์ (useful)ความเข้าใจ (heart)ที่ได้เรียนรู้ (Learning)เรียนรู้ (Learn) (Study)จาก Webpageแห่งนี้ไปเผยแพร่ต่อได้อย่างถูกต้อง (valid) เพื่อให้ลูกหลานได้สือสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสืบไปในภายภาคหน้าอย่างมั่นคงและสถาพรตลอดนิรันดร์กาล เด็กๆที่น่าเอ็นดูเยาวชนผู้ใช้ทั่วไป (user)ควรหันมาใส่ใจ (heart) เกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เหล่าบรรพบุรุษได้เพียรสร้างไว้เพื่อพวกเราคนทั่วไป ทางผู้เติบโตเว็บ (web) wantที่จะนำเสนอประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละภูมิภาคเพื่อที่นักอ่านจะได้ Understandว่าเพราะอะไรแต่ละจังหวัดจึงมีการใช้วิตและภูมิปัญญาที่แตกต่างกัน ทาง Authorแนะนำ Approachว่าหากท่านเราทุกคนต้องการค้นคว้าวิจัย (Research and  Development) Research (Research)และเข้าใจ (heart)เป็นอย่างดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งแล้วละก็แนะนำว่าให้ท่านเดินทางไปยังแหล่งอริยธรรมของในแต่ละจัดหวัด รับประกันครับว่าท่านจะเข้าใจ (mind)มากกว่าการ Read Bookหรือ Textsเล่มใดๆเพราะท่านได้เข้าไปสมผัสและเห็นกับตาว่าเป็นยังไง แม้ว่าเราและคุณหลายคนได้เรียนรู้ (Learning) Researchเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม (culture)ของไทยพวกเราเราทุกคนมาตั้งแต่ยังเด็ก (Baby)มี Bookและหลักสูตรการเรียนรู้ Learningที่ให้นักเรียนนิสิตนักศึกษา (Study) นักเรียน (Student) ได้ค้นคว้า แต่เท่านั้นยังไม่เพียงพอต่อการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง เพราะหาก We ปรารถนาให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เข้าใจ (heart)เป็นอย่างดีและนำไปปฏิบัติให้ Bornเป็นเป็นผลดีอย่างแท้จริงเป็นคุณนั้น  Weควรที่จะทำความสำนึกดีอย่างถ่องแท้เสียก่อนและมีความชำนาญเกี่ยวกับภูมิ Problemนั้นๆ เพื่อที่จะ Explainและสอนให้ผู้ที่มีความต้องการเรียนรู้ (Learn)และอนุรักษ์ได้เข้าใจเป็นอย่างดีบริบท (context)ได้อย่างถูกต้อง (correct) หากถามว่าแล้วใน Countryไทยมีประเพณีไหนโดดเด่นและน่ามีความสนอกสนใจ (heart)มากขึ้นมากที่สุดเท่าที่ทำได้ ผู้เขียน (write)ขอตอบครับว่าทุกขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง Outstandingและมีความแตกต่างกัน เพราะเป็นซะอย่างนั้นจึงไม่สามารถบอกได้ว่าประเพณีไหน Better than หน้าที่ของเราและท่านทั้งหลายๆท่านๆก็คือตั้งใจ (heart) Take  Careรักษาไม่ให้สิ่งเหล่านี้สูญหาย ประเพณีไทยนั้นมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา มีเทศกาลการทำธุรกิจบุญและ Cultureที่ปฏิบัติกันมาอย่าง Long time  Cultureไทยที่นำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาม (Field)ารวมกันได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยวิถี Lifeและการดำรงชีพของคนไทย (thai people)อยู่คู่กับศาสนาพูทธทำให้ได้อิทธิพลเป็นอย่างมาก เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่ครั้งในอดีต พอถึงช่วงธุรกิจ (Business) Festivalหรือประเพณีไทยใดก็ตาม  Villagerต่างร่วมมือร่วม Mindกันจัด Work and  Businessอย่างครื้นเครง เด็กๆๆต่างพากันวิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน ราวกับเป็นช่วง Date and  Timeพิเศษ (special)และก็เป็นแบบนั้นจริงๆ เพราะ Everytimeที่มีเทศกาล (Festival)ก็มักมีแต่เรื่องดีๆตามมา ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตร การเข้าวัดฟังธรรม ผู้คนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างยินดีมากๆชื่นใจ สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นตัวหล่อหลอมให้เราทุกคนสมัคร (register)สมานสามัคคีกันอย่างปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้กลุ่มสังคมไทยน่าอยู่และเป็นกลุ่มคณะที่รักความ Calm  Swatdeeผู้ใช้ทั่วไป (user)อินเตอร์เน็ตครับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมโฮมเพจไซต์เกี่ยวกับประเพณีไทย ดิฉันมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทำโฮมเพจขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ที่ละเลยไม่ได้เพื่อเผยแพร่ให้เยาวชนคนรุ่นหลังหรือผู้ที่มีความมีความสนใจ (mind)มากขึ้นสามารถ (can)เข้ามาอ่านและ Researchหาความรู้ที่ถูกต้อง (correct)ได้อย่างลึกซึ้งตลอดใจ (heart)สามารถ (ability) นำไปเผยแพร่ต่อได้อย่างถูกต้อง (valid)ครับ และดิฉัน wantทำเว็บ (web)ให้นักเรียน นิสิตนักเรียนรู้ (Learn) สามารถ (can)นำ Dataและข้อมูลและรายละเอียดต่างๆใน Siteไปใช้อ้างอิง ในการดำเนินการรายธุรกิจหรือการค้นคว้าค้นคว้าวิจัย (Research and  Development)หาความรู้เรื่องประเพณีไทยอย่างถูกต้อง (correct)และ Canนำไปใช้ในชีวิต (life)ประจำวัน (daily)ได้อย่างมี Effeciency ด้วยเหตุผลที่ว่า ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนั้นมีความ Importantและทำให้สามารถ (can)ดำรงชีพได้อย่างพอเพียง  Futureของชาติอยู่ที่ลูกน้อยของพ่อ (father)แม่ (mother)และ Father  Motherเยาวชนในวันหน้า สิ่งที่ยังมาไม่ถึงของประเพณีไทยอยู่ที่การสืบสานและอนุรักษ์ให้สืบไป และข้าพเจ้าจะ Ambitionอัพเดทเนื้อหาสาระเนื้อหา (contextual)สาระอย่างต่อเนื่องตลอดไป เพราะ ปรารถนาให้ Siteนี้ เป็นเว็บ (web) (website)อันดับหนึ่งเกี่ยวกับประเพณีไทย ท่านใดที่มีความรู้ (Know  How)และข้อมูลข่าวสารที่มีความประสงค์ ความต้องการอย่างสูง (Need)แนะนำสิ่งดีๆเนื้อหา (content)เพิ่มเติมเสริมแต่ง Ability Canติดต่อเราได้ครับ ทางเราหลายคนยินดีมากๆที่จะนำคำให้คำปรึกษาและ Contentจากท่านไปปรับปรุงทำให้เจริญเติบโต Landing  Page (website)ให้น่าให้ความสน Heart (interrest)ต่อไปครับ และผมหวังว่า Storyที่ส่วนตัวผมได้เขียนและ Presentนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้อง Studyหาความ Understandไม่มากก็น้อยครับ
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded