Profile cover photo
Profile photo
KeshavRam Singhal
Learning is a process that never ends during whole life.
Learning is a process that never ends during whole life.
About
KeshavRam's posts

Post has attachment

Post has attachment
#064 - गीता अध्ययन एक प्रयास
#064 - गीता अध्ययन एक प्रयास जय श्रीकृष्ण गीता अध्याय 6 - ध्यानयोग - श्लोक 19 से 25 6/19 यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ! योगिनो यतचित्तस्थ युञ्जतो योगमात्मनः !! 6/20 यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ! *यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन...

Post has attachment

Post has attachment
#063 - गीता अध्ययन एक प्रयास
#063 - गीता अध्ययन एक प्रयास जय श्रीकृष्ण गीता अध्याय 6 - ध्यानयोग - श्लोक 16 से 18 6/16 नात्यश्नतस्तु योगोअस्ति न चैकान्तमनश्नतः ! न छाती स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन !! 6/17 युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ! *युक्तस्वप्नावबोधस्य...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded