Profile

Cover photo
İslam Nimeti
1,645 views
AboutPostsPhotos

Stream

İslam Nimeti

Shared publicly  - 
 
Bu dünya hayatı iki şeye bağlıdır: His ve hareket. Kabirdeki hayatta yalnız his vardır. Hareket yoktur. Allahü Teala hâkimi mutlaktır. Her yerin hâline uygun hayat veriyor. Kabir hayatında histen kurtulmaya imkân yoktur. Elem...
1
Add a comment...

İslam Nimeti

Shared publicly  - 
 
Efendim, dikkat etmelidir, dinimizin düşmanları onu yıkmak ve hiç değilse harap etmek için zaman zaman şu çarelere başvurur ve şu teklifleri ileri sürerler: 1- İbadet sırasında her Müslüman millet Kur'ân'ı kendi diliyle okuma...
1
Add a comment...

İslam Nimeti

Shared publicly  - 
 
Umniye vezninde udhiye ve kaziye vezninde dahiye, İydi adha (Kurban Bayramı) günlerinde kesilen, hayvanın ünvanıdır ki biz ona, (kurban) tâbir ederiz. Zebayih, bunun dahi umumi ismi olmakla, udhiyenin burada zikri, lâzım gelm...
1
Add a comment...

İslam Nimeti

Shared publicly  - 
 
Zina
 ·  Translate
Rasûlullah şöyle buyurmuştur: "İnsanoğlunun zinadan nasibi takdir olunmuştur. Şüphesiz, o bundan kurtulamaz. Gözlerin zinası bakmaktır. Kulakların zinası, zinaya götürecek sözleri dinlemektir. Dilin zinası, zinaya sebep olaca...
1
Add a comment...

İslam Nimeti

Shared publicly  - 
 
Nefs-i Emmare
 
Kırk gün günahkar iken bir gün tevbekar oluruz. Allahü Teala gafurur rahimdir, kulunun kusurunu afv eder. Su bulanmayınca durulmaz; bir gün olur ki bunların cümlesine tevbe ederiz, bâkî ömrümüzü ilahi emirlerle ifna ederiz. Şimdi gençliğimiz var, bu dünyanın neye tahammülü var, şimdi biraz cümbüşte bulunalım, sonra ihtiyar olduğumuz vakitte tevbekar ve müstağfir oluruz. Haramı, haramdır diyerek işlemek, küfrü icab etmez. Tevbesiz bile olsa, Allah'ın şanından değildir bize azab etmek. Sen de gün bugün, saat bu saat, sonunu düşünen bu alemde bir şey yapamaz. Bu kadar Allah'ın va'di kerimleri var iken, bizi cennetten mahrum eder mi? Hâşâ... diyerek birbirini teselli edip, türlü türlü fasit deliller ve müjdeye dair ayet-i kerimeler ile kendilerine teselli vererek, bütün müharrematı işlerler.
 
Eğer bir fakire bir miktar sadaka verseler veya bunun gibi küçük bir iyilik yapsalar, o zaman Cenab-ı Hak cennetin anahtarlarını kendilerine teslim etmiş kadar öğünürler.
 ·  Translate
1
Add a comment...

İslam Nimeti

Shared publicly  - 
 
Güreşmesinin Sebebi Seyyid Emîr Kilâl Hazretleri gençliğinde güreş ile meşgul oldu. Onu seyretmek için etrafında büyük kalabalıklar toplanırdı. Bir gün güreşi seyredenlerden biri, şöyle yanlış bir düşünceye dalmış: "Peygamber...
1
Add a comment...

İslam Nimeti

Shared publicly  - 
 
Çanakkale
 ·  Translate
Çanakkale Muharebelerinde Seddülbahir ve Conkbayırı’nın büyük kahramanlarından biri Bombacı Mehmed Çavuştu. O, düşmanların attığı el bombalarını patlamadan havada kapıyor ve yine onların üzerine atıyordu. Bu şekilde düşmana b...
1
Add a comment...

İslam Nimeti

Shared publicly  - 
 
Kurban
 ·  Translate
Kurbanın postu tesadduk olunur. Yahut ondan kalbur veya dağarcık yahut sofra veya seccade, yahut kürk ittihaz edilir. Keçi, tulum çıkarılarak, ondan kırba veya kova yapılır. Yahut, post alıkonularak, intifa olunacak başka bir...
1
Add a comment...

İslam Nimeti

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

İslam Nimeti

Shared publicly  - 
 
Amel ve kalp
 ·  Translate
1
Add a comment...

İslam Nimeti

Shared publicly  - 
 
Osmanlı hat sanatının en önemli temsilcilerinden birisi hiç şüphesiz Mustafa Râkım Efendi’dir. Hat sanatına birçok yenilik kazandıran Râkım’ın bu alandaki kudretini ve yerini şu ifadeyle özetleyebiliriz: Mimar Sinan Türk mima...
1
Add a comment...

İslam Nimeti

Shared publicly  - 
1
Add a comment...
Basic Information
Relationship
Married
Other names
Müfred
Links
Contributor to