Profile cover photo
Profile photo
สุกลวัติ สังขวรรณ
2 followers
2 followers
About
Posts

Post has attachment
สอนการทำโคมไฟจากปกCD
Add a comment...

Post has attachment
**
โครงงานเรื่อง โคมไฟจากปกซีดี ผู้จัดทำโครงงาน 1.               นาย วีระชัย   สังขวรรณ 
เลขที่ 12 2.               นาย  ณัฐพล 
อ่อนพันธ์  เลขที่ 10 3.               นางสาว วรรณิษา  ไชยโยธา เลขที่ 28 4.               นางสาว อภิญา ตอบสันเทียะ
เลขที่ 25 ชั้นมัธย...
Add a comment...

Post has attachment
**
วิธีการทำ 1.นำปกซีดีมา12ปกแล้วนำคลิปนีบกระดาษมานีบทีสันของปกซีดี   2.นำตะปูเกลียวน๊อตมาประกอบกันแล้วทำเป็นวงกลม  3.นำหลอดไฟมาประกอบใส่กันแล้วพร้อมเปิดไฟเพื่อทดลองดู
Add a comment...

Post has attachment
**
ขั้นตอนและวิธีการทำ .... การทำโครมไฟจากปกชีดี....                                
วัสดุที่ใช้ 1. ปกซีดี       2. น๊อต 3. สายไฟ   4. หลอดไฟ                 5. คลิปหนีบกระดาษ       
Add a comment...

Post has attachment
**
ขั้นตอนและวิธีการทำ .... การทำโครมไฟจากปกชีดี....                                
วัสดุที่ใช้ 1. ปกซีดี   2. น๊อต 3. สายไฟ   4. หลอดไฟ   5. คลิปหนีบกระดาษ  
Add a comment...

Post has attachment
**
ที่มาเเละความสำคัญของโครงงาน เนื่องจากในปัจจุบันวัสดุที่เหลือใช้จากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์มากขึ้น
อาจมีวัสดุบางประเภทที่มีมากในท้องถิ่น
อาจนำมาเเปรรูปให้เกิดความสวยงามและใช้สอยได้
สามารถนำมาประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายหารายได้เสริมก็ได้ มะพร้าวเป้นที่หาง่ายในท้อ...
Add a comment...

Post has attachment
**
ชนิดของโคมไฟฟ้า โคมไฟฟ้า โคมไฟฟ้าทำหน้าที่บังคับทิศทางแสงของหลอดให้ไปในทิศทางที่ต้องการ
โคมไฟฟ้ามีใช้กันมากมายหลายชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งาน สำหรับโคมไฟฟ้ากับการประหยัดพลังงาน
ในที่นี้จะกล่าวถึงโคมไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคาร เพราะมีการนำมาใช้งานกันมาก จำเป็นต้องเลื...
Add a comment...

Post has attachment
**
ลักษณะของดวงโคม                     1.
ดวงโคมไฟเพดานเป็นดวงโคมไฟที่ติดเหนือศีรษะ บริเวณฝ้าเพดาน หรือห้องลงมาจากเพดาน
เช่น โคมไฟห้อยเพดานหรือไฟช่อระย้า ที่มีรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย
ทั้งที่ทำจากแก้ว พลาสติก โลหะ หรือเซรามิค มีทั้งแบบโคมไฟธรรมดา
ราคาไม่แพง...
Add a comment...

Post has attachment
**
ประวัติความเป็นมา ประวัติโคมไฟ          
    นับแต่สมัยโบราณ ยามค่ำคืน ไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้า   มีเพียงแต่แสงดาว แสงจันทร์ และคบเพลิง ซึ่งจากคบเพลิงไม้
ก็ได้นำไปสู่โคมไฟ เพื่อใช้เป็นแสงสว่างยามค่ำคืน โคมไฟถูกสร้างขึ้น
น่าจะรับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ซึ่งปัจจุบ...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded