Profile cover photo
Profile photo
สุกลวัติ สังขวรรณ
2 followers
2 followers
About
สุกลวัติ's posts

Post has attachment

Post has attachment
**
โครงงานเรื่อง โคมไฟจากปกซีดี ผู้จัดทำโครงงาน 1.               นาย วีระชัย   สังขวรรณ 
เลขที่ 12 2.               นาย  ณัฐพล 
อ่อนพันธ์  เลขที่ 10 3.               นางสาว วรรณิษา  ไชยโยธา เลขที่ 28 4.               นางสาว อภิญา ตอบสันเทียะ
เลขที่ 25 ชั้นมัธย...

Post has attachment
**
วิธีการทำ 1.นำปกซีดีมา12ปกแล้วนำคลิปนีบกระดาษมานีบทีสันของปกซีดี   2.นำตะปูเกลียวน๊อตมาประกอบกันแล้วทำเป็นวงกลม  3.นำหลอดไฟมาประกอบใส่กันแล้วพร้อมเปิดไฟเพื่อทดลองดู

Post has attachment
**
ขั้นตอนและวิธีการทำ .... การทำโครมไฟจากปกชีดี....                                
วัสดุที่ใช้ 1. ปกซีดี       2. น๊อต 3. สายไฟ   4. หลอดไฟ                 5. คลิปหนีบกระดาษ       

Post has attachment
**
ขั้นตอนและวิธีการทำ .... การทำโครมไฟจากปกชีดี....                                
วัสดุที่ใช้ 1. ปกซีดี   2. น๊อต 3. สายไฟ   4. หลอดไฟ   5. คลิปหนีบกระดาษ  

Post has attachment
**
ที่มาเเละความสำคัญของโครงงาน เนื่องจากในปัจจุบันวัสดุที่เหลือใช้จากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์มากขึ้น
อาจมีวัสดุบางประเภทที่มีมากในท้องถิ่น
อาจนำมาเเปรรูปให้เกิดความสวยงามและใช้สอยได้
สามารถนำมาประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายหารายได้เสริมก็ได้ มะพร้าวเป้นที่หาง่ายในท้อ...

Post has attachment
**
ชนิดของโคมไฟฟ้า โคมไฟฟ้า โคมไฟฟ้าทำหน้าที่บังคับทิศทางแสงของหลอดให้ไปในทิศทางที่ต้องการ
โคมไฟฟ้ามีใช้กันมากมายหลายชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งาน สำหรับโคมไฟฟ้ากับการประหยัดพลังงาน
ในที่นี้จะกล่าวถึงโคมไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคาร เพราะมีการนำมาใช้งานกันมาก จำเป็นต้องเลื...

Post has attachment
**
ลักษณะของดวงโคม                     1.
ดวงโคมไฟเพดานเป็นดวงโคมไฟที่ติดเหนือศีรษะ บริเวณฝ้าเพดาน หรือห้องลงมาจากเพดาน
เช่น โคมไฟห้อยเพดานหรือไฟช่อระย้า ที่มีรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย
ทั้งที่ทำจากแก้ว พลาสติก โลหะ หรือเซรามิค มีทั้งแบบโคมไฟธรรมดา
ราคาไม่แพง...

Post has attachment
**
ประวัติความเป็นมา ประวัติโคมไฟ          
    นับแต่สมัยโบราณ ยามค่ำคืน ไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้า   มีเพียงแต่แสงดาว แสงจันทร์ และคบเพลิง ซึ่งจากคบเพลิงไม้
ก็ได้นำไปสู่โคมไฟ เพื่อใช้เป็นแสงสว่างยามค่ำคืน โคมไฟถูกสร้างขึ้น
น่าจะรับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ซึ่งปัจจุบ...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded