Profile cover photo
Profile photo
SERUND SERUND
128 followers
128 followers
About
Posts

Post has attachment
Уважаемые коллеги

Приглашаем участников, прошедших отбор на форум ЕВРАЗИЯ 2018, на секцию «Публичная дипломатии и бизнес Евразия».

ПРОСИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
«ШКОЛА ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ» объявляет международный набор на онлайн курсы

ВПЕРВЫЕ! Получите квалификацию в сфере публичной дипломатии и мягкой силы не выходя из дома.

Для участия в образовательной программе «Школа Публичной Дипломатии» необходимо заполнить электронную анкету, следуя по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSHsiW6PCfrPcYJgM7JrZTJp6gVXB_KIRdbGjj-P8Y6K-M6A/viewform

Фактор доверия: «Школа публичной дипломатии» ведет свою деятельность при поддержке Российского центра науки и культуры (Россотрудничество), а также ведет активное сотрудничeство с университетом «Синергия».

Школа является специализированной образовательной программой, рассчитанной на специалистов в области гуманитарных наук, заинтересованных в повышении своих компетенций в вопросах «мягкой силы».

Программа школы состоит из 6 модулей и нацелена на:
• Приобретение знаний о методах и видах ведения публичной дипломатии, продвижения собственных интересов, техник влияния и стратегического управления человеческими ресурсами;
• Освоение современных механизмов влияния, менеджмент НКО/ НПО;
• Анализ культурных ценностей наций и цивилизаций;
• Освоение приемов манипуляции информацией;
• Особенности работы с бизнес-сектором и международными организациями;
• Анализ методов и технологий работы с государственными и наднациональными институтами.

Прием заявок осуществляется до 31 августа 2017 года.
Для участия в образовательной программе «Школа Публичной Дипломатии» необходимо заполнить электронную анкету, следуя по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSHsiW6PCfrPcYJgM7JrZTJp6gVXB_KIRdbGjj-P8Y6K-M6A/viewform , а также прислать резюме на электронный адрес: serund@gmail.com (просим указать тему письма «Школа публичной дипломатии: международный набор»).

Организационный взнос: 25 000 рублей.
Срок программы: 4 месяца.
Рабочий язык: русский.

Лучшие учащиеся будут задействованы в международных проектах.

Сертификация: Участники получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца Российской федерации
Add a comment...

Post has attachment
«Հանրային դիվանագիտության դպրոցը» կազմակերպված է «Սերունդ Համահայկական Երիտասարդական Կենտրոնի» կողմից Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնի հետ համատեղ, Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան աջակցությամբ:
«Հանրային դիվանագիտության դպրոցը» կրթական ծրագիր է, որը հիմնված է փափուկ ուժի բնագավառում որակավորված մասնագետներ պատրաստելու մեթոդների սինթեզի վրա և նախատեսված է ամենատարբեր մասնագիտություններ ունեցող լսարանի համար, այդ թվում՝ դիվանագիտություն, լրագրություն, տնտեսագիտություն, մշակույթ, քաղաքագիտություն, իրավագիտություն, մանկավարժություն, սոցիոլոգիա, հոգեբանություն, լեզվաբանություն և այլն։
Դպրոցի ծրագիրը ենթադրում է համալիր հմտությունների ձևավորում, որը թույլ կտա ուսումնասիրել հասարակությունը, մշակույթը, ԶԼՄ-ները, բիզնեսը, միջազգային կազմակերպություններն ու փոխադարձ կապը նրանց միջև՝ դիտարկելով հանրային դիվանագիտության տեսանկյունից։
Դպրոցի մասնակիցները ձեռք կբերեն գիտելիքներ և համապատասխան որակավորում փափուկ ուժի բնագավառում, որը զարգացման մեծ հեռանկարներ ունի Հայաստանում և որակավորված կադրերի կարիքն իսկապես առկա է:
Դպրոցի ծրագիրը բաղկացած է 6 մոդուլներից, որոնք հնարավորություն կընձեռեն՝
• Ձեռք բերել հիմնական գիտելիքներ հանրային դիվանագիտության տեսակների և մեթոդների, լոբբինգի տեսակների ու սեփական շահերի առաջխաղացման, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարման վերաբերյալ։
• Յուրացնել ժամանակակից հասարակության վրա ազդեցություն գործելու մեխանիզմներն ու հասարակական կազմակերպությունների կառավարման հմտությունները։
• Ազգերի և քաղաքակրթությունների մշակութային արժեքների համալիր վերլուծություն կատարել։
• Տեղեկատվության վերլուծության և մանիպուլյացիայի բնագավառներում հմտություններ զարգացնել։
• Յուրացնել բիզնես հատվածի և միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատելու ձևաչափերը։
• Զարգացնել հասարակական կազմակերպությունների փոխազդեցության մեխանիզմները ԶԼՄ-ների, բիզնես հատվածի և միջազգային կազմակերպությունների միջև։


6 հիմնական մոդուլները
Մոդուլ 1։ Բազային գիտելիքների ձեռքբերում հանրային դիվանագիտության բնագավառում։
Դուք կծանոթանաք հանրային դիվանագիտության հիմնական մեթոդներին և տեսակներին, կիմանաք, թե ինչ է նշանակում «փափուկ ուժը» և ո՞ր դերակատարներն են ներգրավված դրա իրականացման գործընթացում։ Առաջին՝ ընդհանուր-ներածական սեմինարից հետո, դպրոցի ծրագիրը կկենտրոնանա դպրոցի ունկնդրի (Ձեր) զարգացման վրա՝ որպես հանրային դիվանագիտության հիմնական դերակատարի։ Առաջին մոդուլի ընթացքում Դուք կսովորեք ապահովել սեփական շահերի առաջխաղացումը լոբբինգի տարբեր ձևերի միջոցով, փաստարկել սեփական նպատակները, ամուր հիմք ապահովել սեփական գաղափարների և դատողությունների համար։ Սեփական դիրքորոշումներով կկարողանաք ազդել և արդյունավետ աշխատել հակառակորդի առարկությունների հետ։ Ստանալով անհատների վրա ազդելու վերաբերյալ գիտելիքներ՝ Դուք կսկսեք ուսումնասիրել մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարումը, ինչն էլ իր հերթին Ձեզ թույլ կտա ազդել Ձեր շրջապատի վրա։

Մոդուլ 2։ Հասարակության հետ աշխատանքի բանաձև։
Առաջին մոդուլի ընթացքում Դուք սովորել եք, թե ինչպես ապահովել սեփական առաջխաղացումը և աշխատել շրջապատի հետ։ Երկրորդ մոդուլի ընթացքում Դուք կընդլայնեք Ձեր հնարավորությունները և կուսումնասիրեք հասարակության ինքնակազմակերպման մեթոդները լոկալ և գլոբալ մակարդակներում։ Հասարակական կազմակերպությունները կարևոր նշանակություն ունեն հասարակության ուսումնասիրության համար հանրային դիվանագիտության տեսանկյունից։ Դուք կստանաք հիմնավոր գիտելիքներ հասարակական կառույցների արդյունավետ կառուցվածքի ձևավորման և կառավարման վերաբերյալ։
Յուրաքանչյուր ազգի և քաղաքակրթության հիմքը մշակույթն է․դա վերաբերում է նաև Ձեզ, այսինքն, Ձեր ողջ գործունեությունը բխում է բոլոր այն արժեքներից, որոնց վրա Դուք հիմնվում եք։ Դուք կսովորեք, թե ինչպես արդյունավետ օգտագործել ազգերի և քաղաքակրթությունների արժեքային հիմքն այն միջավայրում, որտեղ գտնվում եք։


Մոդուլ 3։ Զանգվածային լրատվության միջոցների (ԶԼՄ) հետ աշխատանքի բանաձևը։
Ձեր հմտությունները զարգացնելուց և հասարակության հետ աշխատելու մեխանիզմների յուրացումից հետո, Դուք կսովորեք, թե ինչպես տեղեկատվություն տարածել և հետամուտ լինել սեփական շահերի իրագործմանը՝ Ձեր ազդեցության գոտի ընդգրկելով ավելի շատ մարդկանց։ Զանգվածային լրատվության միջոցները (ԶԼՄ) համարվում են տեղեկատվության տարածման ամենակիրառելի ու արդյունավետ միջոցները։ ԶԼՄ-ների գլխավոր նպատակն է տեղեկատվության տարածումը հասարակության մեջ։ Եթե Դուք ազդեցություն ունեք Ձեր շրջապատում, ապա հասարակական կազմակերպությունների միջոցով կկորդինացնեք Ձեր գործունեությունը՝ ներառելով ավելի շատ մարդկանց լոկալ մակարդակում, ապա ԶԼՄ-ների օգնությամբ Դուք կարող եք տարածել Ձեր տեսակետը տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակներում։ Դուք կուսումնասիրեք, թե ինչպես տարբերակել տեղեկատվության ենթատեքստը և կսկսեք ինքներդ կիրառել ենթատեքստը և հասցնել հասարակությանը սեփական գաղափարները՝ առանց սուր անկյունների։


Մոդուլ 4։ Բիզնեսի հետ աշխատանքի բանաձևը։
Երրորդ մոդուլի ընթացքում ուսումնասիրելով ԶԼՄ-ները՝ Դուք կծանոթանաք համաշխարհային ամենամեծ ԶԼՄ-ների գործունեության հետ, որոնք, ըստ էության, համարվում են նաև տեղեկատվական կորպորացիաներ։ Չորրորդ մոդուլը Ձեզ կծանոթացնի անդրազգային կորպորացիաների գործունեությանը և նրանց դերակատարությանը հանրային դիվանագիտության բնագավառում։ Ձեր ուսումնական ուղղու հաջորդ քայլը փոխհարաբերություններն են բիզնեսի հետ։ Դուք կծանոթանաք կապիտալի ներգրավման մեխանիզմներին հասարակական ոլորտում, ինչպիսին կարելի է համարել կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը և ֆոնդերի հայթայթումը։ Բիզնես հատվածի հետ փոխազդեցությունը պետք է շահույթ ապահովի նաև բիզնես դերակատարներին։ Այս դեպքում կիրառվում են մարկետինգը և բրենդինգը։ Կներկայացվի բիզնեսի ազդեցությունը ինչպես լոկալ, այնպես էլ գլոբալ մակարդակներում։

Մոդուլ 5։ Միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքի բանաձև։
Բիզնեսի և անդրազգային կորպորացիաների աշխատանքի մեխանիզմներին ծանոթանալուց հետո, Դուք կընդլայնեք Ձեր գիտելիքների շրջանակները և կսկսեք ուսումնասիրել միջազգային կազմակերպությունները։ Միջազգային կազմակերպությունների նպատակների և կառուցվածքի, ինչպես նաև Սփյուռքի ուսումնասիրությունը Ձեզ հնարավորություն կտա մեծացնել աշխարհայացքը։ Դուք կսովորեք պաշտպանվել մանիպուլյացիաներից և կառավարել ճնշումը։

Մոդուլ 6։ Փոխլրացնող աշխատանքի բանաձև և «Դիվանագիտական հարթակ»
Նախորդ մոդուլներում ձեռք բերված գիտելիքները թույլ կտան ամբողջությամբ պատկերացնել հանրային դիվանագիտության հիմնական դերակատարների փոխլրացնող աշխատանքը և Դուք կօգտագործեք այդ գիտելիքները միջազգային գործընթացների մոդելի՝ «Դիվանագիտական հարթակի» ընթացքում։ «Դիվանագիտական հարթակին» մասնակցելու համարհրավիրված կլինեն հայտնի հասարակական, մշակույթի գործիչներ, ԶԼՄ-ների, բիզնես հատվածի, միջազգային կազմակերպությունների, Սփյուռքի համայնքների ներկայացուցիչներ։


Հայտերն ընդունվում են մինչև 2016 թ․հունիսի 10—ը։ «Հանրային դիվանագիտության դպրոցի» մասնակցության համար պետք է լրացնել ստորև ներկայացված հայտադիմումը,
https://docs.google.com/forms/d/1PRDH1qMlEhzQmbtgIkwqyN4pj9Ib9FPHnT4m_8ukL6M/viewform
ինչպես նաև ուղարկել ինքնակենսագրությունը (CV) հետևյալ էլ․ փոստի հասցեով՝ serund@gmail.com(խնդրումեմ նամակի վերնագիրում նշել «Հանրային դիվանագիտության դպրոց»)
Մասնակցության վճարը՝ 30000 դրամ։

Ծրագրի տևողությունը՝ 10 շաբաթ (շաբաթական 2 անգամ)։ Դասընթացներն անցկացվելու են երեկոյան ժամերին։

Դպրոցի աշխատանքային լեզուն հայերենն և ռուսերեն է։

Մասնակիցների թիվը։ Մասնակիցների թիվը սահմանափակ է,
Լավագույն մասնակիցները հնարավորություն կստանան մասնակցել միջազգային ծրագրերին, ինչպես նաև ստաժավորում անցնել «Հանրային դիվանագիտության դպրոցում» կամ գործընկեր կազմակերպություններում:


Հավաստագրում։ Եզրափակիչ քննությունը կանցկացվի միջազգային գործընթացների մոդելի՝ «Դիվանագիտական ՀԱՐԹԱԿ» (Дипломатическая АРЕНА) միջոցով։ Մասնակիցները կստանան անվանական հավաստագրեր, որում նշված կլինեն բոլոր այն մոդուլները, որոնց նրանք մասնակցել են։


Փորձագետներ։ Դպրոցում դասավանդելու են բարձր որակավորում ունեցող և իրենց բնագավառում մեծ հաջողություններ գրանցած փորձագետները։
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Եթե ցանկանում եք պարբերաբար տեղեկատվություն ստանալ Հայաստանում և աշխարհում կազմակերպվող միջոցառումների, կոնֆերանսների, սեմինարների, դասընթացների մասին, առաջարկում ենք դառնալ «Սերունդ Համահայկական Երիտասարդական Կենտրոն»-ի ինտերնետային խմբի անդամ:
Կան հետաքրքիր նախագծեր երիտասարդների համար, որոնց Հայաստանից քչերն են դիմում` տեղեկատվության պակասի պատճառով: Մենք կօգնենք Ձեզ լինել տեղեկացված:
Եթե ցանկություն ունեք, գրանցեք Ձեր էլ. Հասցեն հետևելով հետևյալ հղմանը` https://docs.google.com/forms/d/1a9_QSX_9YUYaoFpI90ln6bkZjbZzb1vk3kUl9pvJhwk/viewform 
.
Dear friends, if you want to receive regularly an information about different events: conferences, seminars, trainings organized both in Armenia and abroad, we propose to become a member of “Serund Pan-Armenian Youth Center” Google-group. There are a lot of interesting projects, and few applicants from Armenia, because of the lack of information. 
Respond by registering  your e-mail address using the link below
https://docs.google.com/forms/d/1a9_QSX_9YUYaoFpI90ln6bkZjbZzb1vk3kUl9pvJhwk/viewform   
.
Дорогие друзья, если вы хотите регулярно получать информацию о различных мероприятия: конференциях, семинарах, тренингах, организованных как в Армении, так и за рубежом, я предлагаю Вам стать членом Google-группы “Serund Pan-Armenian Youth Center”. Есть много интересных проектов 
Зарегистрируйтесь используя ссылку представленную ниже
https://docs.google.com/forms/d/1a9_QSX_9YUYaoFpI90ln6bkZjbZzb1vk3kUl9pvJhwk/viewform 
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ/RECRUITMENT
.
«Սերունդ Համահայկական Երիտասարդական Կենտրոնի» և 
«Երիտասարդությունը հանուն Երիտասարդության» մեդիա կենտրոնը
.
Հայտարարում է 2015/1 համատեղ անդամագրումը:
Ցանկացողները պետք է լրացնեն կից ներկայացված հայտը հետևելով հղմանը
https://docs.google.com/forms/d/1wXgAAn6Qm1PmEm5K4HurRFK-gFWxFhy3iycQbKvpff8/viewform 
Կազմակերպությանը կարող եք ծանոթանալ կայքերի և PREZI –ի միջոցով
http://serundpyc. com/ 
http://www.youthforyouth.info/ 
http://prezi.com/zkjunqgw…/serund-pan-armenian-youth-center/ 
Հայտերի լրացման վերջնաժամկետը փետրվարի 15
.
Dear friends 
.
«Serund Panarmenian Youth Center» and
«Youth for Youth» media center 
.
Announce the 2015/1 mutual recruitment.
For becoming member you must fill application using following link
https://docs.google.com/forms/d/1wXgAAn6Qm1PmEm5K4HurRFK-gFWxFhy3iycQbKvpff8/viewform
Information about our organization you can find on our webpages or PREZI
http://serundpyc. com/ 
http://www.youthforyouth.info/ 
http://prezi.com/zkjunqgw…/serund-pan-armenian-youth-center/ 
Application DDL February 15
.
Дорогие друзья
.
«Всеармянского молодежного центра Серунд» и
Медиа центр «Молодежь во имя молодежи»
.
Объявляют совместный набор 2015/1 года.
Для того чтобы стать членом организации вы должны заполнить анкету следуя ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1wXgAAn6Qm1PmEm5K4HurRFK-gFWxFhy3iycQbKvpff8/viewform
Детальную информацию о нашей деятельности Вы можете получить на наших сайтах и PREZI
http://serundpyc. com/ 
http://www.youthforyouth.info/ 
http://prezi.com/zkjunqgw…/serund-pan-armenian-youth-center/ 
Последний срок сдачи анкет 15-го февраля
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded