Портал "Клик до знања"
Место на коме наставник, будући наставник или сарадник у настави може пронаћи одговоре на своје упитаности, снагу за своје несигурности, путоказе за своје кораке, награде за своје путеве.
#образовање #просвета #школа #ресурси #портал #знање
Shared publiclyView activity