Profile cover photo
Profile photo
Jaroslava Dragounová
293 followers
293 followers
About
Jaroslava's interests
View all
Jaroslava's posts

Post has shared content
Kostelníček přiletěl letos neobvykle brzy. Unikátní pohled do hnízda si můžete užít díky webkameře. Nakoukněte!

Post has attachment

Post has shared content
Why CCP is so stupid and so evil?
http://blog.sina.com.tw/mother429/article.php?entryid=648042
Ai Weiwei Mr. compassion search Sichuan earthquake death the number of school children who have high taxed
http://youtu.be/duiziK7p11s
Mr. Chen Guangcheng discovered the plan inside story of the birth control prisoners
http://youtu.be/ilproXiA01A
Mr. Gao Zhisheng a letter to stop the persecution of Falun Gong is missing
http://www.theepochtimes.com/n2/t/gao-zhisheng
The Miss Gao Yaojie care Henan Village AIDS bitter flee afar
http://youtu.be/fJmkaFEFjm8
Let the the goodness righteous people suffering should not longer be subject to torture!
http://organharvestinvestigation.net/
People across the country look in the eyes, everybody feels, Xintongcili,, anyone know very well: the Chinese Communist Party's said to serve the people, in fact, is for the rich and powerful interests. Demolition more people become enemies and the brutal rule of hegemonic mentality is difficult to agree with the Xinjiang, Tibet, Taiwan compatriots lost much popular support, Communist China is now facing the embattled enemies more.
Who do not want to see social chaos, as long as the CCP regime rectifies it changed, no longer confuse right and wrong governing the country, no longer compete with the people, to really serve the people, change the brutal rule of hegemonic mentality and stop the persecution of goodness and justice, announced overseas governments the ins and outs of high officials deposits, so popular allegiance, the country will not have to spend large sums of financial stability maintenance. What network monitoring, network control, 610 office, labor camps dungeon, notorious in the world, shame ah! Communist China has had admitted the mistake to confuse right and wrong governing the country does not change the direction of a mistake, network monitoring, network control, 610 office, labor camp dungeon, go with a wicked The IPPF plan persecuted peasant woman abortion profit to be used in the persecution of organ harvesting trafficking the Demons to profit, to go all over the country (now) in Henan villagers sold their blood to profit from the vampire, go with the shabby profit culprit, go with corrupt collusion between government officials indiscriminate demolition compete with the people, is not it?
I crap too much, the Beijing bigwigs senior decision makers has all the above drawbacks of the biggest gainers, rectifies it no longer confuse right and wrong governing the country no longer compete with the people, to really serve the people may? As long as can the ins and outs of the continental corrupt officials and property to check social justice, talent will reduce suffering. If the countries of the powerful Independent Commission Against Corruption (ICAC) is responsible for investigating corrupt officials, Gaddafi will not brutal corruption killed, but also the expense of so many people in the international. Appealed to the world human rights lawyer recommended quickly at the United Nations to set up a powerful Independent Commission Against Corruption (ICAC), responsible for investigating the problem of corruption officials, and such, but the only way to avoid the occurrence of many innocent people will be buried with corrupt officials and those brutal tragedy.

Post has attachment

Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment
Anatomická společnost kritizuje zejména komerční ráz výstavy, který se pořadatelé pokoušejí ukrýt pod pláštěm vědeckého bádání. „Česká legislativa jednoznačně vylučuje použití těla zemřelého jako zdroje finančního prospěchu fyzických nebo právnických osob,“ uvádí ČSA a protestuje proti výstavě prohlášením, že „není přípustné provádět pitvu a preparaci orgánů a jejich následné vystavování za komerčním účelem“.

„Důvody negativního stanoviska České anatomické společnosti k vystavování plastinovaných lidských těl jsou tedy v rovině právní a etické.“ - Česká anatomická společnost

http://www.epochtimes.cz/2017021623534/Ceska-anatomicka-spolecnost-odmita-vystavu-Body-The-Exhibition-v-rovine-pravni-a-eticke.html

Post has attachment
Odkud pocházejí těla na výstavě Body The Exhibition v pražských Holešovicích?
http://www.epochtimes.cz/…/Odkud-pochazeji-tela-na-vystave-…
Zločin?
Pokud by skutečně došlo k tomu, že by byla rozprodávána mrtvá těla vězňů bez jejich svolení, jednalo by se o obchodování s lidmi, které zapovídá Norimberský kodex, Helsinská deklarace, Belmontská zpráva, principy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Světové lékařské asociace (WMA) a Istanbulská deklarace.[3]
Publicista a spisovatel Ethan Gutmann se ve zmiňované knize Jatka zmiňuje o reálných možnostech, že těla mohla patřit politickým vězňům nebo vězňům svědomí, kteří při zatčení odmítli uvést svá jména a bydliště, aby neohrozili své rodiny a přátele. Pokud by bezejmenný vězeň během zadržování zemřel, jeho tělo by nemohli převzít příbuzní a zůstalo by v pravomoci správy vězení. Podle Gutmann mohou těla patřit například lidem z duchovního hnutí Falun Gong, pronásledovaného čínským režimem od roku 1999.

Post has attachment
Mrtvoly z Číny nejsou zábava

DVTV (Zbyněk Zahálka - ředitel Epoch Times): V Čínských táborech smrti se lidem orgány berou zaživa.
Rok 2016.

Post has attachment
Výzva pořadatelům výstavy Body The Exhibition
LIDSKÁ PRÁVA BEZ HRANIC·15. ÚNOR 2017
17 přečtení
Vyjadřujeme znepokojení nad následujícím:
1/ Informace o původu těl na výstavě „Body“ se různí. Na internetových stránkách propagujících výstavu se uvádí, že těla pocházejí od dobrovolných dárců, ale není zmíněno, jak byl získán jejich souhlas k vystavení těl, ani zda byli dárci zpraveni o jejich komerčním využití. Není etické obohacovat se finančně na mrtvolách, zvláště pokud dárci nebyli s tímto faktem obeznámeni. Doteď nebyly předloženy dokumenty dokládající souhlas dárců, ani zda byli zpraveni o komerčním využití svého daru.
Pořadatelé výstavy nezmiňují společnost, která je majitelem výstavy. Vyzdvihují pouze to, že výstava byla dovezena do ČR z Las Vegas. Na základě dostupných informací lze zjistit, že v daném městě plastinovaná těla vystavuje společnost Premier Exhibitions, Inc., se sídlem v Atlantě. Ta na internetových stránkách (www.premierexhibitions.com) uvádí, že vystavovaná těla pocházejí z Číny a byla použita poté, co se k mrtvým tělům nikdo nepřihlásil. Nejednalo by se tedy o dárce, což vyvrací tvrzení o dobrovolných dárcích.
Na základě početných zpráv o případech porušování lidských práv v ČLR existuje důvodné podezření, že těla nebyla získána legálními prostředky. Rezoluce Evropského parlamentu (PE581.440v01-00) z roku 2016 uvádí, že se soustavně objevují důvěryhodné zprávy o systematickém odběru orgánů z vězňů svědomí bez jejich souhlasu, a to z následovníků Falun Gongu, Ujgurů, Tibeťanů a křesťanů. Těla vězňů, kteří byli předmětem těchto odběrů, mohla být následně prodána ke zpracování pro výstavy těl.
2/ Vláda ČR schválila novelu zákona o pohřebnictví, která vstoupí v platnost 1. 7. 2017: „Je zakázáno ukládat a vystavovat nakonzervovaná nebo nabalzamovaná lidská těla zejména za komerčním účelem (výstavy „Bodies“), pokud s tím zemřelý za svého života nesouhlasil.“ (sněmovní tisk 954, zvláštní část) Výstava končí pár dní před platností zákona, ale bylo by etické souhlasy doložit, pokud existují.
3/ Plastinovaná mrtvá těla, včetně orgánů, jsou vystavována za komerčním účelem. Česká republika je účastna Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány. Jestliže se tvůrci výstavy obohacují na vystavování odejmutých orgánů, Česká republika by neměla kulturně podobné aktivity podporovat.
Cítíme se morálně pohoršeni, že:
4/ Výstava na internetových stránkách uvádí spolupráci se studenty medicíny, čímž vytváří zdání, že výstava je oblasti medicíny prospěšná. Zhlédnutí tohoto typu využití těl za účelem zisku však může ohrozit zájem návštěvníků své tělo případně darovat pro účely řádného lékařského výzkumu. Samotná Česká anatomická společnost se staví k výstavě negativně a ve svém prohlášení uvádí: „Není přípustné provádět pitvu a preparaci orgánů a jejich následné vystavování za komerčním účelem.“
Věříme, že výstava nesplňuje etické ani morální požadavky, aby byla součástí kultury České republiky.
Vyzýváme pořadatele výstavy Body The Exhibition:
I. aby doložili dokumenty obsahující informované souhlasy dárců těl k ověření existence těchto souhlasů a faktu, že byli dárci informováni o využití svého těla za komerčním účelem a o podmínkách, v nichž bude vystavováno;
II. aby byl přesně zjištěn původ orgánů a těl a prokázáno, že nepocházejí z čínských vězňů svědomí.
Lidská práva bez hranic, z. s. 15. 2. 2016
www.lpbh.org
Připojte se k výzvě svým podpisem:
https://www.petice24.com/vyzva_poadatelm_vystavy_body_the_exhibition
Wait while more posts are being loaded