Profile cover photo
Profile photo
‫گاما‬‎
3 followers -
گسترش اطلاعات مبین اندیشه ایرانیان
گسترش اطلاعات مبین اندیشه ایرانیان

3 followers
About
Posts

Post has attachment
ثبت اطلاعات به صورت مدون و استاندارد، سرعت در بازیابی و سهولت در استفاده از آن ها را تعیین می کند. در مدیریت سازمانی، نیاز به این بازیابی و سهولت دسترسی به این اطلاعات، برای بهبود تصمیم گیری، دیده می شود...
http://g-a-m-a.com/index.php/weblog/178-gama-automation-04
Add a comment...

Post has attachment
مدیریت یک گروه به تخصیص امتیازات مشخص به افراد مختلف نیاز دارد. این امر بر اساس ارزش های مرتبط با فعالیت هر فرد انجام می شود و این ارزش گذاری اغلب آسان نیست.
http://g-a-m-a.com/index.php/weblog/177-gama-testcenter-03
Add a comment...

Post has attachment
فرایند های سازمانی، همواره با هزینه های مالی و زمانی همراه بوده اند. کاهش این هزینه ها، نه تنها باعث افزایش سرمایه های مالی و زمانی سازمان ها می شود، که باعث افزایش بازده و عملکرد موسسات خواهد شد. از این رو، مدیریت این هزینه ها در بهبود عملکرد سازمان نقش بسزایی دارد...
ادامه ی مطلب در:
http://g-a-m-a.com/index.php/weblog/176-gama-automation-03
Add a comment...

Post has attachment
اعتبار اطلاعات، از روی بررسی نحوه و فرآیند جمع آوری آن ها سنجیده می شود. هرچه روش جمع آوری اطلاعات و همچنین فرآیند آن، دقیق تر و نزدیک تر به استاندارد باشد، به آن اطلاعات اعتماد و اتکای بیشتری در پایه قرار دادن آن ها برای تصمیم گیری می توان داشت... ادامه ی مطلب در:
http://g-a-m-a.com/index.php/weblog/175-gama-testcenter-02
Add a comment...

Post has attachment
آزمون های استاندارد: ارائه مدارک معتبر

اعتبار اطلاعات، از روی بررسی نحوه و فرآیند جمع آوری آن ها سنجیده می شود. هرچه روش جمع آوری اطلاعات و همچنین فرآیند آن، دقیق تر و نزدیک تر به استاندارد باشد، به آن اطلاعات اعتماد و اتکای بیشتری در پایه قرار دادن آن ها برای تصمیم گیری می توان داشت...
Add a comment...

Post has attachment
مکاتبات سازمانی مبتنی بر ایمیل: بهبود وجهه ی اجتماعی
Add a comment...

Post has attachment
آزمون های استاندارد: ارزیابی عادلانه
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded