Här kan man verkligen tala om kulturspridning.
Upphovsrättsbrott att bistå med översättningar till upphovsskyddat material?  I Norge har en 25-årig student blivit fälld för att driva siten norsub (norska subtitles). Åklagaren yrkade på fängelse(!) men rätten "nöjde sig" med att utdöma böter.
Shared publiclyView activity