Shared publicly  - 
 
Mỗi tuần một chuyện - Đối thoại với Lê Hoàng Dẫn chương trình là một đạo diễn nổi tiếng với cách nói chuyện “đanh đá” và một người là diễn viên được yêu thích. Cả hai đều “kẻ tung người hứng” khiế
1
Add a comment...