Profile cover photo
Profile photo
Nam hoàng
27 followers -
Vinhomes Riverside
Vinhomes Riverside

27 followers
About
Posts

Post has attachment
😅 Tin nóng hổi , vừa đọc vừa thổi : 😅
- #ThịtrườngBĐS
Địa ốc Hoàng Quân đã mắc sai phạm nghiêm trọng như thế nào tại dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang?


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) trong việc thực hiện ... -
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công
http://vietbds.net/dia-oc-hoang-quan-da-mac-sai-pham-nghiem-trong-nhu-the-nao-tai-du-an-nha-o-xa-hoi-hoang-quan-nha-trang-370/
Việt BĐS - hoangnam
Add a comment...

Post has attachment
😅 Tin nóng hổi , vừa đọc vừa thổi : 😅
- #ThịtrườngBĐS
Địa ốc Hoàng Quân đã mắc sai phạm nghiêm trọng như thế nào tại dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang?


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) trong việc thực hiện ... -
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công
http://vietbds.net/dia-oc-hoang-quan-da-mac-sai-pham-nghiem-trong-nhu-the-nao-tai-du-an-nha-o-xa-hoi-hoang-quan-nha-trang-369/
Việt BĐS - hoangnam
Add a comment...

Post has attachment
😅 Tin nóng hổi , vừa đọc vừa thổi : 😅
- #ThịtrườngBĐS
Địa ốc Hoàng Quân đã mắc sai phạm nghiêm trọng như thế nào tại dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang?


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) trong việc thực hiện ... -
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công
http://vietbds.net/dia-oc-hoang-quan-da-mac-sai-pham-nghiem-trong-nhu-the-nao-tai-du-an-nha-o-xa-hoi-hoang-quan-nha-trang-368/
Việt BĐS - hoangnam
Add a comment...

Post has attachment
😅 Tin nóng hổi , vừa đọc vừa thổi : 😅
- #ThịtrườngBĐS
Địa ốc Hoàng Quân đã mắc sai phạm nghiêm trọng như thế nào tại dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang?


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) trong việc thực hiện ... -
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công
http://vietbds.net/dia-oc-hoang-quan-da-mac-sai-pham-nghiem-trong-nhu-the-nao-tai-du-an-nha-o-xa-hoi-hoang-quan-nha-trang-367/
Việt BĐS - hoangnam
Add a comment...

Post has attachment
😅 Tin nóng hổi , vừa đọc vừa thổi : 😅
- #ThịtrườngBĐS
Địa ốc Hoàng Quân đã mắc sai phạm nghiêm trọng như thế nào tại dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang?


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) trong việc thực hiện ... -
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công
http://vietbds.net/dia-oc-hoang-quan-da-mac-sai-pham-nghiem-trong-nhu-the-nao-tai-du-an-nha-o-xa-hoi-hoang-quan-nha-trang-366/
Việt BĐS - hoangnam
Add a comment...

Post has attachment
😅 Tin nóng hổi , vừa đọc vừa thổi : 😅
- #ThịtrườngBĐS
Địa ốc Hoàng Quân đã mắc sai phạm nghiêm trọng như thế nào tại dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang?


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) trong việc thực hiện ... -
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công
http://vietbds.net/dia-oc-hoang-quan-da-mac-sai-pham-nghiem-trong-nhu-the-nao-tai-du-an-nha-o-xa-hoi-hoang-quan-nha-trang-365/
Việt BĐS - hoangnam
Add a comment...

Post has attachment
😅 Tin nóng hổi , vừa đọc vừa thổi : 😅
- #ThịtrườngBĐS
Địa ốc Hoàng Quân đã mắc sai phạm nghiêm trọng như thế nào tại dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang?


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) trong việc thực hiện ... -
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công
http://vietbds.net/dia-oc-hoang-quan-da-mac-sai-pham-nghiem-trong-nhu-the-nao-tai-du-an-nha-o-xa-hoi-hoang-quan-nha-trang-364/
Việt BĐS - hoangnam
Add a comment...

Post has attachment
😅 Tin nóng hổi , vừa đọc vừa thổi : 😅
- #ThịtrườngBĐS
Địa ốc Hoàng Quân đã mắc sai phạm nghiêm trọng như thế nào tại dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang?


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) trong việc thực hiện ... -
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công
http://vietbds.net/dia-oc-hoang-quan-da-mac-sai-pham-nghiem-trong-nhu-the-nao-tai-du-an-nha-o-xa-hoi-hoang-quan-nha-trang-363/
Việt BĐS - hoangnam
Add a comment...

Post has attachment
😅 Tin nóng hổi , vừa đọc vừa thổi : 😅
- #ThịtrườngBĐS
Địa ốc Hoàng Quân đã mắc sai phạm nghiêm trọng như thế nào tại dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang?


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) trong việc thực hiện ... -
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công
http://vietbds.net/dia-oc-hoang-quan-da-mac-sai-pham-nghiem-trong-nhu-the-nao-tai-du-an-nha-o-xa-hoi-hoang-quan-nha-trang-362/
Việt BĐS - hoangnam
Add a comment...

Post has attachment
😅 Tin nóng hổi , vừa đọc vừa thổi : 😅
- #ThịtrườngBĐS
Địa ốc Hoàng Quân đã mắc sai phạm nghiêm trọng như thế nào tại dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang?


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) trong việc thực hiện ... -
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công
http://vietbds.net/dia-oc-hoang-quan-da-mac-sai-pham-nghiem-trong-nhu-the-nao-tai-du-an-nha-o-xa-hoi-hoang-quan-nha-trang-361/
Việt BĐS - hoangnam
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded