Profile cover photo
Profile photo
Yousef Akbari
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
حرفهای بی صدای من...

در این دنیا هیچکس به من نگفت بمان ولی من ماندم؛
ماندم و تکیه گاهی شدم برای خستگی دیگران.
حالا خیلی خسته ام؛خیلی زیاد.خسته با چشم هایی که دیگر اشک هم نمی ریزد.
تنها می دانم؛باید تا همیشه آغوشی باشم برای دیگران بی آنکه کسی مرا در آغوش بگیرد.
همه چیز می گذرد:فصل ها؛برف ها؛باران ها من اما همچنان ایستاده ام
چون پرنده ای که بال هایش شکسته است.
دیگر چه فرقی می کند که بخواهم بروم یا بمانم؟ 💔
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded