Profile cover photo
Profile photo
wycena.com.pl
9 followers -
Nowoczesna wycena nieruchomości | Badania i Analizy | Rzeczoznawcy Majątkowi
Nowoczesna wycena nieruchomości | Badania i Analizy | Rzeczoznawcy Majątkowi

9 followers
About
Posts

Post has attachment
Spadek poziomu cen transakcyjnych gruntów rolnych o ok. -20%

W ramach jednego z obsługiwanych zleceń opracowaliśmy analizę trendu zmian cen dla niezabudowanych #gruntów rolnych na obszarze powiatu radziejowskiego (województwo kujawsko-pomorskie) a więc na obszarze typowo rolniczym, gdzie mamy do czynienia z wysokim poziomem cen gruntów rolnych i wysokim poziomem obrotu takimi gruntami.

Badania przeprowadzone na podstawie transakcji odbytych na przestrzeni lat 2014-2016 gruntami o powierzchni od 1 ha w górę wykazały raptowną zmianę dotychczasowego wzrostowego trendu cen i spadek poziomu cen transakcyjnych od zmiany prawnego reżimu sprzedaży w okresie od kwietnia 2016 o -19,2%.

Badania trendu zmiany cen gruntów objęte były wyłącznie transakcje gruntów rolnych w obrocie prywatnym, wolnorynkowym.

W okresie od początku 2014 r. do kwietnia 2016 r. stwierdzić można wysoki trend wzrostu cen wynoszący ok. +60%, co wykazuje siłę trendu wzrostowego wynoszącą ok +24%/rok.
Następnie w okresie od kwietnia do września 2016 r. można stwierdzić spadek cen o ok. -19,2%, co wykazuje siłę trendu spadkowego wynoszącą aż ok. -36%/rok.

Ceny gruntów rolnych zaczęły więc, od momentu zmiany reżimu prawnego obrotu tymi gruntami, spadać ok. 1,5-raza szybciej niż wzrastały przed tą zmianą.

Oczywiście trudno przesądzić jak sprawy mają się na całym krajowym rynku.
Aby to stwierdzić trzeba by było rzecz przebadać.
#wycena
#wycena_nieruchomości
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Prezentacja systemu Servitut 1.0 w UM Racibórz przedstawicielom przedsiębiorstw przesyłowych

Kwestią niepodlegającą dyskusji jest fakt, że właścicielom nieruchomości należy się wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania ich nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe na potrzeby prowadzonej przez te przedsiębiorstwa działalności. Szczególnym przypadkiem właściciela są polskie miasta. Szczególnym dlatego, że jest to lokalnie zdecydowanie największy posiadacz nieruchomości. Gdy w grę wchodzi o tysiące a czasem setki tysięcy nieruchomości miejskich do problemu definiowania wysokości wynagrodzenie z tytułu ustanowienia i wykonywania służebności przesyłu trzeba odpowiednio podejść. Wykluczyć należy sytuację, w której miejscem dla ustanawiania wysokości miałyby być sale sądowe. Prócz tego, że byłoby to absurdalne to bezzasadnie kosztowne i przewlekłe a przez to niekorzystne dla obu stron.

W Raciborzu uznano, że należy dążyć do rozwiązania problemu w trybie polubownym co może mieć miejsce gdy propozycje wysokości wynagrodzenia będą sprawiedliwie zaspokajały interesy obu stron: zarówno właściciela nieruchomości jak i przedsiębiorstwa przesyłowego. Aby zastosować takie rozwiązanie Racibórz podszedł do problemu niestandardowo, przy użyciu rozwiązania systemowego, pozwalającego obsłużyć w jednolity sposób wszystkie nieruchomości na obszarze miasta.

Uczestniczyliśmy w tym jako autorzy rozwiązania systemowego. Miło nam poinformować, że *Servitut 1.0# zaprojektowany i wykonany na zamówienie Gminy Racibórz miał dzisiaj okazję zaprezentować się w Raciborzu znaczącym przedsiębiorcom przesyłowym.

Nadmienić przy okazji warto, że Racibórz to pierwsze polskie miasto, które ma możliwość posługiwania się w swej codziennej pracy własną mapą średnich cen gruntów niezabudowanych oraz oficjalnym miejskim systemem określania wynagrodzeń za ustanowienie i wykonywanie służebności przesyłu.

Miło było nam usłyszeć od uczestników spotkania, że prezentacja systemu była dla nich ciekawym doznaniem intelektualnym. Za wyznanie to gorąco dziękujemy traktując je jako niezwykle cenną i ważną dla nas nagrodę za trud włożony w tworzenie systemu #Servitut 1.0.

Wszystko wskazuje na to, że mozolnie zmierzamy do wyznaczonego celu, jakim jest eliminowanie sporów towarzyszących rozliczeniom pomiędzy właścicielami nieruchomości i przedsiębiorstwami przesyłowymi. Uważamy, że istnieją wszelkie przesłanki ku temu aby rozliczenia między stronami dokonywane były coraz powszechniej w trybie polubownym.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Rynkowe stopy zwrotu z lokali usługowo-handlowych w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w IV. kwartale 2016 r.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Relacja nieliniowej zależności średniego poziomu stawek czynszu (w zł/m2 p.u.) od powierzchni użytkowej lokalu (w m2) dla lokali mieszkalnych w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Ciekawe i przede wszystkim rzadko publikowane badania z obszaru #wycena nieruchomości.

W stosunku do minimum w okolicach 60 m2 czynsze za lokale mieszkalne o pow. ok. 20 m2 są wyższe o ok. 30-40% a za lokale mieszkalne o powierzchni ok. 120 m2 są wyższe o ok. 20%.

Inaczej mówiąc elastyczność stawek czynszu względem powierzchni wynosi (w zgrubnym podziale obszaru zmienności powierzchni na dwa - malejący i rosnący):
- w przedziale poniżej 60 m2: 0,308
w przedziale powyżej 60 m2: +0,205.

Tomasz Kotrasiński, MPAI
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Wieści ze świata: artykuł p.t. „Property Value Impacts from Transmission Lines, Subtransmission Lines, and Substations” opublikowany w „The Appraisal Journal”

W piśmie amerykańskiego Appraisal Institute „The Appraisal Journal” ukazał się artykuł p.t. „Property Value Impacts from Transmission Lines, Subtransmission Lines, and Substations„, w którym przedstawiono badania dotyczące wpływu linii elektroenergetycznych na wartość nieruchomości.

Jak w każdych poważnych badaniach dotyczących budowy modelu wartości na rynku nieruchomości, tak i tutaj dla określenia wpływu linii energetycznych na wartość nieruchomości zastosowano metodę analizy statystycznej a konkretnie metodę regresji wielorakiej, w literaturze anglosaskiej określanej mianem „regresji hedonicznej„.

Należy zauważyć, że taki sam model regresji hedonicznej zastosowany został m.in. w badaniach przeprowadzonych przez Polski Instytut Wyceny we współpracy z Działem Analiz realexperts.pl dla określenia wpływu na wartość nieruchomości stref obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) oraz natężenia hałasu lotniczego wokół Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie.

Jak widać na świecie jest stosowana tylko jedna metodologia badań związanych z rynkiem nieruchomości i określaniem wpływu poszczególnych czynników na wartość nieruchomości: metoda analizy statystycznej, której celem jest zbudowanie modelu wartości wyjaśniającego zjawisko kształtowania się cen ze względu na badane czynniki. Metodologia ta jest po prostu zastosowaniem ogólnej metodologii badań nauk empirycznych i analizy danych empirycznych do zagadnień rynku nieruchomości.

Z artykułem można się zapoznać tutaj: http://www.myappraisalinstitute.org/webpac/pdf/TAJ2016/TAJ_Sum2016_205-230_PR-Transmission_ForWeb.pdf
Photo
Photo
04.10.2016
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Wyniki analizy wysokości stóp kapitalizacji dla lokali użytkowych (biurowych oraz usługowo-handlowych) w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Stopy kapitalizacji dla lokali użytkowych Warszawa Praga-Południe

Polski Instytut Wyceny i realexperts.pl przedstawiły wyniki analizy dotyczącej wysokości stóp kapitalizacji czynszów (PDB) i dochodów (DON) dla nieruchomości biurowych i usługowo-handlowych w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Ciekawostka dotycząca podstawy wpisu właściciela do księgi wieczystej wycenianej dziś #nieruchomości w Warszawie. Podstawą wpisu z 2014 r.(!) okazał się być... Kodeks Napoleona, który, jak widać, obowiązuje nadal, przynajmniej po części.

Zajrzeliśmy do treści Kodeksu Napoleona, gdzie stoi:
"713. Majątek bez właściciela należy do państwa."

Swoją drogą to był dobry kodeks. Byłoby znacznie lepiej gdyby obowiązywał nadal.

#wycena
Photo
Add a comment...

Post has attachment
#Rzeczoznawcy majątkowi w Polsce – statystyki

Polscy rzeczoznawcy #majątkowi w podziale na płeć.

Stan na 5 lipca 2016 r.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
#Rzeczoznawcy majątkowi w Polsce – statystyki

Liczba polskich #rzeczoznawców majątkowych przypadających na 1 tys. km2 wg województw

Stan na 5 lipca 2016 r.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
#Rzeczoznawcy majątkowi w Polsce – statystyki

Liczba polskich rzeczoznawców majątkowych przypadających na 100 tys. mieszkańców wg. województw

Stan na 5 lipca 2016 r.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded