Profile cover photo
Profile photo
aghere yimer
15 followers
15 followers
About
aghere's posts

Post has attachment

Post has attachment
Well!!!Woyane grew up in the moslim countries.Taught in the moslim countries.Woyane has declared war on Ethiopian Orthodox Church. Please remember what the chief orchastrator of rape and genocide, Sebhat Nega bragged about of his intention of destroying the church and Amhara.What the Derbush and Turkish moslims failed to destroy Ethioipian Orthodox church, the Woyane is forward with that age old mission.The Woyane junta is not Ethiopian,Al hamudin is not Ethiopian but they are there to expand the Saudi Arabia empire.All Woyanes are on the payroll of the king of Saudi Arabia.Woyanes and their stooges and the dogs,the police,have to protect the Saudi Arabia's interest in Ethiopia.It is the Saudi Arabia king that is ruling  Ethiopia using Woyanes who were baptized in the Sudan and became HAJIS.The only thing left for Woyane to show the real identity was the thing that the Woyane bedbugs showed on the demonstrators.If not the pay cheque of the king of Saudi Arabia will dry and Woyanes will be fish out of the pond.The cashier of the king,Al Hamudin,will not sign the pay cheque and the Woyanes will not be given entry visa to Saudi Arabia.BEWARE OF THE WOYANES WHO ARE SERVING THE SAUDI KING.


                          ጩኽት ከወደኮፈሌ ተሰማ
ኮፈሌ ስታለቅስ ተሰማ።አገሪቱን ሁሉ ልቅሶዋ አጥለቀልቀው።ኮፈሌ እሪ አለች።የድረሱልኝ ድምጽ አሰማች።ኮፈሌ ስታለቅስ ከባሕር ማዶ ያሉት ልጆቿ ሁሉ ሰሙ።ጩኸቷ አስደንግጭ ነው።
ኮፈሌ ምን ሆነች?
በናይጀሪያ ቦኮ ሃራም የሚሉት ሽብር ፈጣሪ አክራሪ እስላም ነፍሰ ገዳይ እንደሚያደርገው በጅምላ የሚፈጅ ድርጅት ወረድባት አሉ።የናይጀሪያው እስልምናን ያነገብ ሲሆን በኮፈሌ የዘመተው ግን የመንግሥት አርማ አንግቦ ነው።በታንክ ታጅቦ ነው።
ኮፈሌ ምን ስላደረገች ነው ይህ ኢትዮጵያዊ ቦኮ ሃራም በታንክ ታጅቦ የዘመተባት?ልጆቿስ ምን ስላደረጉ ነው?ይህስ ኢትዮጵያዊ ቦኮ ሃራም ከየት የመጣ ነው?ኮፈሌ እጆቿን ወደአላህ ዘርግታ የምትጸልይበት፤ጾም አውጃ አምላኳን የምትለምንበት ጊዜ ነበር።ይህ ኢትዮጵያዊ ቦኮ ሃራም ምን ፈልጎ ነው አገር አቋርጦ ኮፈሌን እንደአንበጣ የሰፈረባት?ከኮፈሌ ምን አገኛለሁ ብሎ ነው?
ይህ ቦኮ ሃራም ዘኢትይዮጵያ የተነሳው ከትግሬ ነው።በኢትዮጵያ አግአዚ ሲባል የሚመሳሰለው ፤የሚወዳደረው የናይጀሪያዊውን ቦኮ ሃራምን ነው።ቦኮ ሃራም የክርስትና እምነት ተከታዮችን የሚረሽን ሲሆን የኢትዮጵያዊው ቦኮ ሃራም አግአዚ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ሙስሊሙን በኮፈሌ እየረፈረፈ ነው።ልምን ቢሉ ኢትዮጵያዊው ቦኮ ሃራም አግአዚ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለውን ሁሉ ለመረፍረፍ የተነሳ ነው።የ1997 ዓ ም ምርጫን ተከትሎ መብቱን ለማስከበር የወጣውን ኢትዮጵያዊ ዜጋ በአዲስ አበባ 193 ሰዎችን ግንባር ግንባራቸውን አላቸው።ይህን ሲያደርግ ተኩሶ ለገደለበት ጥይት ከሟቾቹ ቤተሰቦች ገንዘብ ተቀብሏል።ይህን ኢትዮጵያዊ ትሉታላችሁ?
ኮፈሌ በጸሎት ላይ እያለች መስጊዶቿ ተወረሩ።ኢማሞቿ ታሰሩ።ታዲያ ኮፈሌ ኢማሞቻችን መታሰራቸው ሕጋዊ አይደለም ባለች ኢትዮጵያዊው ቦኮ ሃራም አግአዚ ማብራሪያ የሰጠው በጥይት ነበር።ጭንቅላቱ ከዚህ በላይ ማሰብ አይችልምና።ኮፈሌ በሰላም ስለጠየቀች የአግአዚ የትግሬው ነሰ ገዳይ ቦሆ ሃራም ምላሹ ልጆቿን በደርታቸው ጥይት መሰካት ነበር።እናት ከሕፃን ልጇ ጋር ወደቀች።አግአዚ የትግሬ ነፍሰ ገዳይ የሰጠው ብይን እናትንም ከሕፃን ልጇ ጋር ወደማይመለሡበት መላክ ነበር።ኮፈሌ ቀይ ቆብ ያጠለቀውን የትግሬ ነፍሰ ገዳይ ቡድን አግአዚን ልምን ብላ በመጠየቋ ልጆቿን ገበረች።
በዚህ ጊዜ ነው የዚህ ነፍሰ ገዳይ ቡድን አባት የሆነው የተመሠረተበትን 39 ዓመት በአሜሪካ ዋሽንግትን ዲሲ በትግሬ ኤምባሲ ያከበረው።ሲጀመር በደም የተመሰረተው ይህ ወንበዴ ቡድን ውስኪ፤ቮድክ እየጨለጠ፤ከርሱ እስኪሞላ እየበላ፤ከሴት ኮርዳዎች ጋር በየሆቴሉ ሲዝና ለኮፈሌ ግን የለቅሶ ጊዜ ነበር።ተእዛዙን የሰጠው አሜሪካ ሆኖ ሲያሽካካ ኮፈሌ ኡ!ኡ!ኡ! አለች።የትግሬዎች ልጆች ከወላጆቻቸው ጋር በዓሉን ለማክበር በድሪም ላይነር አውሮፕላን “የሳባ ንግሥት”በሚባለው ሲበሩ የኮፈሌ ልጆች ግን ደማቸው በምድራቸው ፈሰሰ፤ወደማይመልውሱበት ሄዱ፤እናት ከሕፃን ልጇ ጋር ተሰናበተች።
የትግሬ ልጆች የአባቶቻቸውን የግድያ ዘመን ውጤት አሜሪካ ሲያከብሩ ኮፈሌ ግን አባት የልጁ ደም እንደውሃ እመሬት ላይ ሲፈስ እያየ በአግአዚ ሰደፍ እንደከበሮ ተደበደበ።ኮፈሌ ምነው ኢትዮጵያ ካሉት ከተሞች ተለይተሽ የኢትዮጵያው ቦኮ ሃራም አሸባሪ ቡድን እንደአንበጣ ወረረሽ?ከእነዚህ ሁሉ ከተሞች ተለይትሽ አንቺ ምን ብትበድይ ነው በመልካቸው አንቺን የሚመስሉ የሰይጣን ፤የሞት መልክተኞች የዘመቱብሽ?
ኢትዮጵያዊው ቦኮ ሃራም፤አንቺን አሸባሪ አለሽ?አሸባሪ በሰላም የሚጠይቅ ነው እንዴ?አግአዚና አባቶቹ ተሸብረው ሌላውን ማሸበር ሥራቸው ነው።የአግአዚ አባቶች ከትግሬ ተነስተው ኮፈሌ ሲደርሱ ብዙ ከተሞችን አልፈዋል።አዲስ አበባን ፤ናዝሬትን(አዳማን)አልፈዋል።ግን ያተኮሩት አንቺ ላይ ነው።አዲስ አበባ ላይ ሊያደርጉ አይችሉም።የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርጉላቸው አሜሪካ፤እንግሊዝ፤ጣሊያን፤ጀርመን፤ቻይና፤ሕንድ አዲስ አበባ ነው የሚገኙት።እነዚህ እያዩ ቢያደርጉ ውሸታቸውን መሸፋፈን አይችሉም።ኮፈሌ ግን እርቃ ስለምትገኝ እንደተለመደው ድራማ ለመስራት ያመቻል ብለው ነው።የደደቡት የትግሬ ባለስልጣኖች የዘመኑ ትውልድ በረቀቀ ዘዴ ዜና እንደሚያስተላፍ አልተገነዘቡም።ኮፈሌ እሪ ባለችበት፤ልጆቿን ሲርሸኑ ባየችበት ሰዓት ዓለም ሰማው፤ዓለም አየው፤የትግሬዎች ወዳጆቻቸው ሁሉ ሰሙ።ይህን ለመሸፋፈን ደደቦች ዜና ሲያስተላልፉ አሸባሪዎችን እርምጃ ወሰድናባቸው አሉ።ባለመሣሪያው አሸባሪ ወይስ መሣሪያ ያልያዙት የኮፈሌ ልጆች?ኢትዮጵያዊ ቦኮ ሃራም አግአዚና አባቶቹ ተጋለጡ።ወደሱማሌ ያዘመቱትን የጦር ኃይል የሚመጣጠን አሰማርተው ሕፃን ልጅ እስከ እናቱ፤የአሥራ አራት ዓመት ልጅ ፤ሽማግሌዎችን ረሽነው አሸባሪዎችን እርምጃ ወሰድንባቸው አሉ።
የቂል ሳሚ ንፍጥ ይለቀልቃል እንዲሉ ተጨማልቀው አገሩቱንም አጨማለቁ።ለወዳጆቻቸው ለአሜሪካ፤ለእንግሊዝ፤ለጀርመን፤ለጣሊያን፤ለቻይናና ለሕንድ የፊታችን አርብና ቅዳሜ አሸባሪዎች አዲስ አበባ ላይ አደጋ ሊያደርሱ ሲያሴሩ ደርሰንባቸዋል ብለው አውሩላቸው።ስለዚህ ጥንቃቂ አድርጉ ብለው ደብዳቤ ጻፉላቸው።
ወዳጆቻቸውም አሸባሪውን ያውቃሉ።አደጋ እንደማይደርስባቸ ይገነዘባሉ።በመሆኑም አሜሪካ በያዝነው ወር ከዘጋቻቸው ኤምባሲዎች ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኘውን የአሜሪካ ኤምባሲ ዝርዝሩ አይጨምርም።ትግሬዎች አልተጃጃሉም?ከሲ አይ ኤ የበለጠ የስላለ መረባችን አሸባሪዎችን ያውቃቸዋል እያሉን ነው?አሜሪካ ግን ደሮን ሲያታልሏት በመጫኛ ጣሏት ብለው አረፉት።የምታደርጉት እናንተው ናቸሁ።እኛንም እንደማትነኩን እናውቃለን።ከሆነ ግን ውዮላችሁ ብለው ደመደሙ።
ቦኮ ሃራም አግአዚ አሸባሪነቱ ነጥሮ ወጣ።የምሥራቅ አፍሪቃ ቦኮ ሃራም ከናይጀሪያው ቦኮ ሃራም በልጦ ተገኘ።የናጀሪያው ቦምብ የወረውራል የኢትዮጵያዊው ቦኮ ሃራም አግአዚ ግን መለዮ ለባሽ ነው፤ተሽከርካሪ አሉት፤በታንክ የተደገፈ ነው።የኢትዮጵያው ቦኮ ሃራም አግአዚ የሚረፈርፈው በመንገድ ያገኘውን ሁሉ ነው።የናይጀሪያው ቦኮ ሃራም የክርስትና እምነት ተካታዮን በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው።የኢትዮጵያው ቦኮ ሃራም ያስራል፤የደበድባል፤ያስርባል፤የገድላል።የናይጀሪያው ቦኮ ሃራም ግን ቦንብ አፈንድቶ ይሰወራል።የኢትዮጵያው ግን እየረሸን በግልጽ ይዟዟራል፤ባለው የዜና ማሰራጭ አሸባሪዎችን ደመሰስኩ ይላል።የናይጀሪያው ቦኮ ሃራም ጠቅላይ ሚኒስቴር፤የመከላከያ ሚኒስቴር የለውም።የኢትዮጵያው ቦኮ ሃርም አግአዚ ግን ጠቅላይ ሚኒስቴር፤የመላከያ ሚኒስቴር ፤የገንዘብ ሚኒስቴር ሲኖረው የሚከፈለው ከኢትዮጵያ ሕዝብ የታከስ ገቢ ነው ።የተቀጠረውም ሕዝብን ሊገድል ብቻ ነው።አገርን ከጠላት ለመከላከል ሳይሆን መሣሪያውን ያነገው የትግሬ ባለስልጣኖች በስልጣን ላይ ለማቆየት ብቻ ነው።
ኮፈሌ አምላክሽ መጽናናቱን ይስጥሽ።የሰላም ጊዜ ይምጣልሽ።ይህ ደም ጠጪ አግአዚ አሁንም በደጅሽ ነው።የሚያድንሽ የራስሽ ቁርጠኛ ልጆች እርምጃ ብቻ ነው።ኮፈሌ አምላክ ማስተውልናን ብርታትን ይስጥሽ።

Post has attachment
This is not the Ethiopian government.Be bold and say this is the Tigre murderer team that is killing the innocent and children.Please don't hit around the bush.The authors of murder and atrocity in Ethiopia are the Tigrians and they have to be addressed straightforward.They are nurtured and feed by the Tigrain mothers and sisters.

Post has attachment
Wondereful!Fantastic!Bravo!P/M Hailemariam Desalegne.Who has more power in Ethiopia?P/M or Kaliti prison administrator?Kaliti prison administrator has come out victorious.His decision has been sided by P/M.The Kaliti prison administrator is powerful than P/M.What is the role of Hailemariam Desalegne?He is there to sign what the prison administrator writes and say what Tewodros Adhanom tells him.If he is not doing according to the direction given to him,Hailemariam Desalegne will not walk in this world but join his master in Kidest Selase church.Hailemariem Desalegne is counting his days in the palace of Melese Zenawi.Tigrians are getting angry.They are boiling and are reaching to the boiling point.Watch out Hailemariam Desalegne!!! They will make you Garang.Do you know how he ended?He disappeared in the air.How about you?Do you think Tigrians will think twice not to take this step?They have done for their heroes and they will not hesitate to do such step on you,Hailemariam Desalegne.

Post has attachment
Bravo Ethiopians

Post has attachment
Bravo Ethiopians.This is Ethiopiawinet.

Post has attachment
Bravo Ethiopians and shame to the Woyane stooges.Ethiopiawinet will not be destroyed by Saudi dollar and Al Hamudin evil motive.Ethiopians are united and this is being demonstrated repeatedly but you Woyane couldn't understand it.Anyhow within a short time you will be nowhere.

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded