Profile cover photo
Profile photo
Mehmet Zahit Yıldırım
6 followers
6 followers
About
Posts

Post has attachment


Trabzon Sancağı mutasarrıfı ve Canik muhassılı atûfetlü Osman Paşa hazretleri tarafından bir kıt‘a sefîneye irkâben Der-sa‘âdet’e irsâl olunan 200 nefer Redif Asâkir-i Bahriye esnâ-yı râhda GEDERÜS/KİDROS ? KAZÂSI limanına lede’l-vürûd asamena’llâhu Te‘âlâ ba‘zı ilel-i ârızadan 14 gün zarfında 53 neferi azm-i dâr-ı bakâ itmiş ve kazâ-i mezbûr a‘yânı merhûmları techîz ve tekfîn ve liman-ı mezbûr civârına tedfîn eylemiş idüğü.
Yukarıdaki bilgiler 1835 tarihli bir belgeden. Buna göre Trabzon'dan İStanbul'a giderken yolda uğranılan GEDERÜS ? kazası hangi Karadeniz sahil kentidir? Bilen varsa ve bildiğini paylaşırsa çok memnun olacağım
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded