Profile

Cover photo
arsalan alavi
Attended eslami
Lives in iran
12,321 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

arsalan alavi

Shared publicly  - 
 
 
ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭتهران ﺭﺍﺍﺣﻀﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ
ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﻮﻩ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻭﻧﺪ
ﻓﮑﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﮐﻨﯿﺪ
ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ 2ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ 2 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺰﺩ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﮔﻔﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ- ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﻓﻼﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩﮐﺎﺭﮔﺮ- ﻓﻼﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ... ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺍﺳﺖ
ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ ﭘﻮﻟﺶ ﭼﯽ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﮔﻔﺖ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻓﮑﺮ ﺁﻧﺮﺍ ﻫﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﻗﺮﺍﺭﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﭼﻨﺪﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ
ﻧﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪﺗﺎﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ.
ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺖ ﻭ ﺯﯾﺮ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﺳﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺯﺩﻭ ﮔﻔﺖ : ﻣﺮﺩﮎ ﻓﻼﻥ ﻓﻼﻥ ﺷﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﮑﻦ ﮐﻪﺁﺳﺎﯾﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ
ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﯽ ، ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ
ﺍﺭﺯﺍﻗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﺍﻥ ﮐﻨﯽ؟ !
ﺍﮔﺮ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﯽ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺑﮑﺸﯿﺪﺭﻭﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻋﺮﻕ ﺧﻮﺭﯾﻬﺎ .
ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻋﺎﺭ ﭼﻄﻮﺭ ﻋﺮﻕ ﺧﻮﺭﯼ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .
!. ﻋﺮﻕ ﺭﻭ ﮔﺮﻭﻥ ﮐﻦ ﻫﺮﮐﺲ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻧﺨﻮﺭﻩ . ﮐﻮﻓﺖﺑﺨﻮﺭﻩ - ﭼﺮﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﺮﻭﻧﯽ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎﺝ ﻣﻠﺖ
ﺭﻭﻣﯿﺪﻫﯽ؟
ﻫﻤﯿﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭﺑﻨﺪ ﺑﺎﭘﻮﻟﯽﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ شد!
👏👏👏👏👏
 ·  Translate
3 comments on original post
2
‫آرش کمانگیر‬‎'s profile photo
 
درود به روان پاک رضا شاه کبیر روحش شاد
لایییییییییبک
 ·  Translate
Add a comment...

arsalan alavi

Shared publicly  - 
 
 
درگیری گشت ارشاد با مردم همین امروز تهران
تا میتونین این فیلمو پخش کنین آبروی این حرومزاده ها بره
چرا مردم اینقدر منفعل هستند؟
چه به روز مردم ایران اومده؟
 ·  Translate
6
t Tahamtan's profile photo
 
سلام کهیرزک راعمدا پدیداوردندودادگاه کذای دست جمعی تاچش ترس ازمردم بگیرند ومردم هم ترس هم بی تفاوت شده اند,ورهاکردندواینهاهم هرروزرانت خواروافراطیون راجذب وپروبال میدهند
 ·  Translate
Add a comment...

arsalan alavi

Shared publicly  - 
 
 
#سپاس
بخون و اشتراک بزار
آیا معنی کلمه سپاس را میدانید؟
سپاس کلمه ای ایرانیست و یادگار زرتشت که همواره میگفت سه چیز را پاس بدارید:

پندار نیک "پاس یک"

گفتار نیک "پاس دو"

کردار نیک "پاس سه"

"پاس = پاسداشت و پاسداری از سه نیک"

و ایرانیان با گفتن سه پاس "سپاس" به همدیگر
یادآور این سه مورد مهم میشدند.
اگر مایلید به دیگران هم منتقل کنید...
سپاس!
 ·  Translate
2
Add a comment...

arsalan alavi

Shared publicly  - 
 
دقیقا همینه یک مشت اراجیف وفرعیات
 ·  Translate
 
تو هواپیما نشسته بودم داشتم فکر می کردم آیا تو انگلیس هم موقع پرواز این چیزا رو می گن:
باسلام به عیسی مسیح و خاندان مطهرش و با صلوات به روح پر فتوح بنیانگذار پادشاهی بریتانیای کبیر و آرزوی سلامت برای مقام والای ملکه الیزابت دوم و با سلام به روح پرفتوح شهدای جنگ جهانی دوم، می خواییم بپریم .
پیشاپیش از بانوان محترم به خاطر پوشیدن تاپ و شلوارک کمال تشکر را داریم !!!
 ·  Translate
4 comments on original post
6
arsalan alavi's profile photo‫‌ محمد‬‎'s profile photo
5 comments
 
+arsalan alavi
خیلی برات سخته برای شادی روحشون صلوات بفرستی؟

 ·  Translate
Add a comment...

arsalan alavi

Shared publicly  - 
 
 
اگه من مریض این دکتر بودم فقط با دستخطش حالم خوب میشد
دکتر و این دست خط !!!!
 ·  Translate
4
Add a comment...

arsalan alavi

Shared publicly  - 
 
 
* شعری طنز ازمحمد رضا عالی پیام‎ ( هالو ‎)
پیشنهاد می کنم حتما این شعر رو بخونید*
شنیدید این بیت معروف و ناب
که سعدی سروده است با آب و تاب

"گر ایزد ز حکمت ببندد دری
ز رحمت گشاید در دیگری»

خداییش، در این سی و چند سال
ندیدیم رحمت، ندیدیم حال

همه حکمتت پر ز وسواس بود
همه برهه بوده است و حساس بود

زمانی که از حکمت انقلاب
شد از بیخ و بن کاخ شاهی خراب

رگ از خون حکمت پر از جوش شد
ولی باب رحمت فراموش شد

اگر رایت شاه و شاهی شکست
یکی رفت و صدها به جایش نشست

به هر جا حسینی، قلی خان شده
برای خودش شاه شاهان شده

بگیر و ببند و ببند و بگیر
همه زیر ها رو و رو ها به زیر

به هر کس که گفتیم وضع بدی است
بفرمود: این حکمت ایزدی است

کمر راست ناکرده ملت هنوز
بفرمود حکمت: بساز و بسوز

شد آغاز دوران منحوس جنگ
همه بمب و آژیر و تیر و تفنگ

گرانی و قحطی دور از توان
رواج کوپن، جیره بندی نان

به هر کوی و برزن هزاران شهید
کسی خیر از این حکمت تو ندید

ز حکمت نمودی مسلط به ما
بنی صدر خائن، خدایا چرا؟

در حکمت موسوی را که بست....؟
که معلوم شد فتنه گر بوده است...؟

پس از آن شده هاشمی روی کار
همان بی بصیرت، همان بی بخار

سپس خاتمی سال هفتاد و شش
به دوران پر التهاب و تنش

زده قفل بر قفل پنجاه و هفت
به اصلاح صد وعده ها داد و رفت

بر اصلاح خود فاتحه خواند و خواند
در رحمتت همچنان بسته ماند

بنازم بر این حکمت آخری
که افسار اشتر به دمب خری

ز حکمت سر کار شد هشت سال
یک عده (ت تن تن تن) پاچه مال

همه عاشق مایه و اسکناس
فقط اختلاس و فقط اختلاس

بر این ملک آمد هزاران شکاف
چو افتاد در جاده ی انحراف

در حکمت دیگری بسته شد
انرژی مان جملگی هسته شد

چه گویم ز تحریم و آثار آن
نمانده است تاب و نمانده توان

به یارانه کردند ما را خراب
فتادیم در چاله‌ی منجلاب

خدا سفت تر بسته این بار در
فقیران، گدا - گشنه ها، گشنه تر

هر آن چه بر این ملک آمد شکست
همه حکمت ایزدی بوده است

به جای شراب آبغوره شدیم
از این حکمتت پاره پوره شدیم

ز حکمت اگر سفت بستی دری
ز رحمت زدی قفل محکم تری

خدا، ملت از حکمتت خسته شد
هزاران در از پشت در بسته شد

بیا لای در را کمی باز کن
کمی هم ز رحمت سخن ساز کن

وگرنه به طنز و به لحن ملیح
کند هالو این شعر سعدی صحیح:

«گر ایزد ز حکمت ببندد دری
به زحمت گشاید در دیگری»**
 ·  Translate
1
Add a comment...

arsalan alavi

Shared publicly  - 
 
 
من زادگاه کوروشم
آزاده ای پر شورشم
من شهر پاک آرشم
خون تن سیاوشم

از غرب از ماد آمدم
از گلشن داد آمدم
من شیر مرد پارسم
موج خلیج فارسم

من پارتم اشکانیم
ارژنگ پاک مانی ام
شهنامه فردوسی ام
اعجاز نظم طوسی ام

من کاوه آهنگرم
تاب ستم را ناورم
از چرم پرچم ساختم
تا بر ستمگر تاختم

سرباز مام میهنم
گودرز و گیو و بیژنم
سهراب خون غلتیده ام
پور پدر نادیده ام

من داریوش پر جلال
آن پادشاه بی مثال
باد خشایارشا منم
سرداربی پروا منم

نام مرا فریاد کن
ازطاق بستان یاد کن
همرزم و همراهش منم
گهواره دانش منم

هم یسن و یسنا داشتم
خرده اوستا داشتم
من سومینم داریوش
آن شاه خونین و خموش

یورش به قیصربرده ام
تیغ ازسکندرخورده ام
یک شاه اما بی سپاه
با دشمنانش بی پناه

جنگید و کشت و کشته شد
تاجش به خون آغشته شد
کس برتنش دستی نبرد
تا آریو برزن نمرد

داغ دل یونانیان
من سورن اشکانیم
من تخت جمشید جمم
کسری وشوش ارگ بمم

من اردشیر بابکم
گیتی به نوک ناوکم
نوشیروانم شاه داد
از دوده بابک نژاد

من مزدک روشنگرم
پراهورا بر سرم
من مژده نو داشتم
باغ شهادت کاشتم

یعقوب لیثم نادرم
من مازیارم طاهرم
تیغ کریم زندیم
ختم حقارتمندیم

من دیوهای مست را
تورانیان پست را
من دختران بی پدر
من مادران بی پسر

بسیار برخود دیده ام
وز داغشان رنجیده ام
من پور فرخزاد را
آن پاک دین راد را

دیدم که درجنگ ونبرد
با دشمن ایران چه کرد
آتشگهم ویرانه شد
ایزد ز ما بیگانه شد

می کوفت سوت تازیان
تا قرن ها برپشتمان
کردندخونینم جگر
ضحاک ها بار دگر

ذلت خدایا تا کجا
قوم قجر شد پادشاه
ازجور شاهان قجر
آن بزدلان بی جگر

صد تکه ام تاراج شد
سهم خراج وباج شد
امروز بی بال و پرم
افتاده دیهیم از سرم

اما اهورازنده باد
سوشیانت هم پاینده باد
روزی رسدهورمزدپاک
دستی کشد بر روی خاک

آن روز ایران را ببین
برترزمصر و روم و چین
با فر یزدان آشنا
از بند اهریمن رها

چون آریاییم نژاد
نامم خدا " ایران " نهاد
 ·  Translate
8 comments on original post
2
Add a comment...

arsalan alavi

Shared publicly  - 
 
دروو بر کار آفرینان وننگ بر آنانی که فقط نوک بینیشان را میبینند
 ·  Translate
 
مالک واقعی«ایران خودرو‌‍» کیست؟

آن سالها (اواخر دهه 40 خورشیدی) که سفر به عربستان از سفر به آمریکا هم دشوارتر بود، و “حاجی شدن” مثل این روزها مد نبود، او به خاطر اعتقادات مذهبی اش حاجی شده بود.

آقای مدیرعامل، عادت داشت گاهی به محوطه کارخانه سر می زد و کارها را از نزدیک سرک می کشید.

در یکی از همین بازدیدها، زمانی که سر ظهر در حیاط کارخانه قدم می زد، کارگری را دید که به جای حضور در بوفه، گوشه ای نشسته و مشغول خوردن“نان و پنیر و انگور” است.

نزدیک شد و علت این کار را از او پرسید:
- چرا بوفه نمی روی؟
کارگر گفت غذای کارخانه 12 ریال است؛ نان و پنیر ارزانتر در میاد!
اینطوری چیزی هم برای خانواده ام جمع می کنم.

مدیر با شنیدن این سخنان دچار بهت شده بود؛
همیشه در مقابل کارمندانش و کسانی که از کار او امرار معاش می کردند، احساس مسوولیت می کرد.
قبلا هم این احساس مسوولیت را ثابت کرده بود؛ زمانی که دستور داد برای نخستین بار در تاریخ شرکت ها و موسسه های خصوصی ایران، شرکت او برای همه کارمندانش خانه بسازد و با وام های بلندمدت در اختیارشان قرار دهد (مجتمع آپارتمانی معروف به 16 دستگاه).

مدیرعامل در حالیکه سرش را به زیر انداخته بود، لبخندی زد و از کارگر دور شد.
از هفته بعد، به دستور مدیرعامل، غذای کارگران در کارخانه های وابسته به شرکت او، رایگان شد.
نام این مرد “حاج محمود خیامی” و شرکت او ایران ناسیونال سابق یا همان “ایران خودرو” بود.

احمد و محمود خیامی به همراه خواهرشان، کارگاه مونتاژ خودروی ایران را سال 1341 تاسیس کرده بودند.
زمانی که شرکت آنها با تشکیلات جدید و نام رسمی “ایران ناسیونال” در سال 1346 و با سرمایه 40 میلیون تومان ثبت شد، تنها می توانست روزانه 10 خودروی سبک و 7 خودروی سنگین (اتوبوس و کامیون بنز) تولید کند.

هفت سال بعد، ایران خودرو با افتخار اعلام کرد که سرمایه شرکت در همین مدت کوتاه، بیش از 12 برابر شده و ایران ناسیونال از نظر کیفیت و کمیت تولید، در ردیف بزرگترین خودروسازان آسیا قرار گرفته است.
پس از آن، در سال 1352، ایران ناسیونال اعلام کرد که خودکفایی در تولید قطعات یدکی را در راس برنامه هایش قرار داده است.

بدین ترتیب، در همین سال، شرکت های بلبرینگ، پیستون و ایدم تبریز، شرکت ریخته گری، شرکت رضای مشهد و… توسط این کمپانی تاسیس شد.
در همین سالها، حاج محمود خیامی با کمک گروهی دیگر از سرمایه داران ایران، بانک صنعت و معدن و فروشگاه های زنجیره ای کوروش را نیز بنیان نهاد.

سال 1356، ایران ناسیونال اعلام کرد که می خواهد “پیکان” را از خط تولیدش خارج کند، و با شرکت پژو وارد شراکت جهانی شود و تولیداتش را به کشورهای دیگر صادر کند.

یکسال بعد، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید وبه حکم دادگاه های انقلاب به عنوان یک سرمایه دار حاج محمود خیامی دستگیر شد، تمام اموال خصوصی او مصادره شد، کارخانه های او ملی شدند و بین بنیاد های مختلف تقسیم گرددیدند همه دارایی ها،
از جمله حساب های بانکی اش مسدود شد و خیلی محترمانه از کشور اخراج شد.

اگر فکر می کنید به آخر داستان یکی از بزرگترین کار آفرینان خوش فکر ایرانی رسیده اید، باید بگویم که داستان تازه شروع شده است!

حاج محمود خیامی به دلیل سابقه خوبی که در همکاری با شرکت مرسدس بنز آلمان داشت،
از این شرکت اعتبار گرفت و در خارج از ایران، کارش را به عنوان فروشنده از صفر آغاز کرد.
به دلیل نبوغ اقتصادی که داشت، این بار هم موفق شد
و اکنون خانواده او، یکی از نمایندگی های فروش مرسدس در انگلیس و آمریکا را دارد.

حاج محمود اعتقاداتی داشت که آنها را تحت تاثیر پول و قدرت قرار نمی داد.
برای همین، زمانی که تمام اموالش را از او گرفتند و از کشور اخراجش کردند،
باز هم بر سر اعتقاداتش باقی ماند.
او با ثروتی که از فروش “مرسدس” در آمریکا به دست آورد، شروع به ساخت مدرسه در مناطق روستایی استان خود (خراسان) کرد و آنقدر به این کار ادامه داد تا به یکی از بزرگترین مدرسه سازان تاریخ کشور تبدیل شد.

خیامی در سالهای گذشته نه‌تنها 110 مدرسه به نام امام علی(ع) در روستاهای استان خراسان ساخته است، بلکه هشت مجموعه بزرگ آموزشی نیز به نام ثامن‌الائمه (ع) در مشهد احداث کرده است.

خیامی ساخت هجده مجموعه کار و دانش را در استان خراسان به پایان رسانده که هجده میلیارد تومان هزینه دربرداشته است.

خیامی بخشی از ثروت خود در انگلستان را نیز صرف برگزاری همایش هایی برای گفتگو میان پیروان اسلام و مسیحیت کرده است و بخش دیگری از ثروت خیامی به خرید اشیای عتیقه ایرانی در حراجی های بین المللی اختصاص یافته و بالاخره او، اکنون یکی از یاری رسانان به برنامه های فرهنگی ایرانیان در خارج از کشور است.

و چه بسیار که بر سر سفره ای که او پهن کرده بود نشستند و هیچ از او نیاموختند، و البته چه بسیار کسانی که حتی نان از سفره مردم ربودند...
 ·  Translate
1 comment on original post
7
Add a comment...

arsalan alavi

Shared publicly  - 
 
توییت ‎@Masih_Alinejadرا بررسی کنید: https://twitter.com/Masih_Alinejad/status/556244530232446977?s=09
 ·  Translate
“دو وظیفه اصلی ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ: يك؛ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭ ﻭﺍﻟﯿﺒﺎﻝ! دو؛ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧان ﺑﯽﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ٢٢ ﺑﻬﻤﻦ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻗﺪﺱ !”
3
shahed karimzade's profile photoarsalan alavi's profile photo
3 comments
 
کدام پست؟
 ·  Translate
Add a comment...
Work
Employment
  • enginer
Education
  • eslami
    1977
Basic Information
Gender
Male