Profile cover photo
Profile photo
Llwybr Arfordir Cymru / Wales Coast Path
24,386 followers -
Come and discover the shape of a nation on Wales’ 870 mile coastal trail. Dewch i ddarganfod siâp y genedl ar lwybr arfordirol Cymru, sy’n 8
Come and discover the shape of a nation on Wales’ 870 mile coastal trail. Dewch i ddarganfod siâp y genedl ar lwybr arfordirol Cymru, sy’n 8

24,386 followers
About
Posts

Post has attachment
We love seeing your pictures of your walking trips – comment below with a picture from your most recent Wales Coast Path walk!

*
Rydym wrth ein boddau yn gweld lluniau eich teithiau cerdded – rhowch eich sylwadau isod gyda llun o'ch taith gerdded ddiweddaraf ar hyd Llwybr Arfordir Cymru!

Pic/Image: Tenby, Pembrokeshire / Dinbych y Pysog, Sir Benfro - Tracey Dunford
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Enjoy eight of the best coastal walks in Wales…which ones have you walked? #walescoast

Mwynhewch wyth o'r teithiau arfordirol gorau yng Nghymru ... Pa rai ydych chi wedi'u cerdded? #arfordircymru

Link/Linc: http://socsi.in/HNSmU

Pic/Llun: Glamorgan Heritage Coast / Arfordir Treftadaeth Morgannwg @visitthevale
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Want to help keep our coastline clean? Join in on the Great British Beach Clean from 14 – 17 September 2018. Come and do your bit to help keep our beaches clean! See link for more details: http://socsi.in/d1mq8

#walescoast #KeepWalesTidy

*
Hoffech chi helpu i gadw ein harfordir yn lân? Ymunwch ag Ymgyrch Glanhau Traethau Prydain Fawr rhwng 14 a 17 Medi 2018. Dewch i wneud eich rhan i helpu i gadw ein traethau'n lân! Gweler dolen am rhagor o gwybodaeth: http://socsi.in/1JJ5M

#arfordircymru #CadwchGymruDaclus

@keepwalestidy @natreswales

Pic/Llun: Criccieth, Llyn Peninsula / PenLlyn (WCP/LLAC)
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Any Anglesey Lovers out here? You’re going to love the new series of The Island Strait, a UK-wide chance to appreciate the majesty of the Menai Strait and the fascinating story of the people inhabiting its shores, starting on the 14th September 2018.

*
Neges i unrhyw un sy’n caru Ynys Môn! Byddwch yn sicr o fwynhau cyfres newydd "The Island Strait" sy’n dechrau ar 14 Medi 2018. Bydd y gyfres yn rhoi cyfle i bawb yn y DU werthfawrogi urddas Afon Menai a hanes diddorol y bobl sy'n byw ar ei glannau ITV: http://socsi.in/YsS6F

#walescoast #arfordircymru #angelsey #ynysmon

Pic/Llun: The Menai Bridge over the Menai Strait // Y Pont Grog y Borth dros yr Afon Fenai (Owen Sutton)
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Help @keepwalestidy in their mission to clean up every public beach in wales this September. Visit their website for details on how you can help!

Website: http://socsi.in/CPCe6

#walescoast #KeepWalesTidy

*
Helpwch @keepwalestidy (Cadwch Gymru’n Daclus) yn eu hymgyrch i lanhau pob traeth cyhoeddus yng Nghymru yn ystod mis Medi. Edrychwch ar eu gwefan i gael manylion am sut y gallwch helpu!

Gwefan: http://socsi.in/6q72f

#arfordircymru #CadwchGymruDaclus

Image/Llun: Criccieth, Llyn Peninsula / Penllŷn 2015
Photo
Add a comment...

Post has attachment
You're guaranteed to see lots of great wildlife when you walk the Wales Coast Path. Here's a great website that tells you where you can enjoy the marine wildlife around our coastal waters.

Wild Seas Wales website: http://socsi.in/od23M

#walescoast #yearofthesea #FindyourEpic

*
Rydych yn saff o weld llond lle o fywyd gwyllt gwych wrth gerdded Llwybr Arfordir Cymru. Dyma wefan wych sy’n dweud wrthych ble y gallwch fwynhau’r bywyd gwyllt morol o amgylch dyfroedd ein harfordir.

Gwefan Moroedd Gwyllt Cymru: http://socsi.in/b3hSs

#arfordircymru #BlwyddynYMor #GwladGwlad
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Where do you like to wonder with your camera on the Welsh coastline? We'd love to see your pictures!

#walecoast

*

I ble’r ydych yn hoffi crwydro gyda’ch camera ar arfordir Cymru? Byddem wrth ein bodd yn gweld eich lluniau!

#arfordircymru

Image/Llun: Aberystwyth, Ceredigion - Ian Medcalf

@discoverceredigion
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Please share if you live in or around New Quay in Ceredigion

On the 29th of August at 16:00, there is an exciting opportunity to participate in an artist lead walk to find out about his ideas for a new sculpture being commissioned in New Quay, Ceredigion. See image for more information.


Cofiwch rhannwvh os ydych ch'n byw neu yn agos at Gei Newydd yng Ngheredigion

Ar y 29ain o Awst am 16.00, bydd yna cyfle cyffrous i ymuno ar daith cerdded gydag artist, i ddysgu am ei syniadau ar gyfer cerflun sydd wedi ei gomisiynu i Gei Newydd yng Ngheredigion. Gweler poster i gael rhagor am fanylion.

#walescoast #arfordircymru #ceredigion #HalfWayWCP #HannerFforddLlAC

@natreswales @discoverceredigion @visitwales @NQpublicartPhoto
Add a comment...

Post has attachment
We love a Bank Holiday - where are you planning to walk on the Welsh coastline?

Maybe here? (Caerfai Bay, Pembrokeshire)

#walescoast #pembrokeshire #BankHoliday
*

Rydym wrth ein bodd gyda Gŵyl y Banc – i ble’r ydych chi’n bwriadu cerdded y penwythnos hir hwn?

Ella fama? Bae Caerfai, Sir Benfro

#arfordircymru #sirbenfro #DyddGwylyBanc
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Hop on the "Cardi Bach" bus service between New Quay and Cardigan – a great service for Ceredigion coast path walkers and beach users.

#walescoast #ceredigion

*
Cofiwch bod bws "Y Cardi Bach" yn rhedeg rhwng Y Cei Newydd ac Aberteifi - gwasanaeth da ar gyfer cerdded Llwybr yr Arfordir neu ymweld â thraethau de Ceredigion

#arfordircymru #ceredigion

@discoverceredigion
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded