Đề thi môn Chiến lược trong chương trình Cao học của trường Kinh tế Quốc Dân Hà Nội
Đây là đề thi cao học khóa 25 Đây là đề thi dành cho Đại học
Shared publicly