Hướng dẫn ôn thi môn Triết học trong chương trình Cao học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội
ÔN TẬP - Lấy giáo trình  + Bài giảng - Thi được dùng 2 tài liệu này - Thi 90 phút 4 câu có câu chép được theo giáo trình - Không được bỏ câu, không được bỏ ý trả lời. - Tiểu luận + điểm Trong tâm ôn: Chương 2, 3, 5 8 Chương 1: - Khái niệm triết học - Khái n...
Shared publiclyView activity