Shared publicly  - 
 
Lương nhân lực thấp, Philippines hút đơn vị Nhật
Lương nhân lực thấp, Philippines hút đơn vị Nhật Philippines có lực
lượng lao động trẻ, tỷ lệ lạm phát thấp và tốc độ tăng
lương vừa phải so với các nước châu Á khác như Indonesia và
Việt Nam. Trong số các nền
kinh tế đang phát triển chóng vánh của Đông...
Translate
Lương nhân lực thấp, Philippines hút đơn vị Nhật Philippines có lực lượng lao động trẻ, tỷ lệ lạm phát thấp và tốc độ tăng lương vừa phải...
1
Add a comment...