Shared publicly  - 
 
Lãnh đạo đơn vị Xổ số kiến thiết Bạc Liêu nhận lương khủng
Lãnh đạo đơn vị Xổ số kiến thiết Bạc Liêu nhận lương khủng Thu nhập
của giám đốc điều hành cơ quan TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu trong năm
2013 lên đến gần một tỷ đồng. Theo sổ sách kế toán mới ban bố của của cơ
quan TNHH MTV Xổ số kiến thiết B...
Translate
Lãnh đạo đơn vị Xổ số kiến thiết Bạc Liêu nhận lương khủng Thu nhập của giám đốc điều hành cơ quan TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu ...
1
Phamba thaiha's profile photo
Translate
Add a comment...