Razmak između tračnica na željeznicama u SAD-u je točno 4 stope i 8,5
palaca (incha).
Zašto toliko?
Zato što je toliki razmak između željezničkih tračnica britanske željeznice.
Budući da su željeznice u SAD-u počeli graditi englezi, upotrijebili su i u
Americi istu mjeru.
A zašto u Engleskoj upotrebljavaju tu mjeru?
Zato što su prvi vagoni u Engleskoj izrađeni u radionici koja je prije
izrade vagona proizvodila kočije. Za željezničke vagone su upotrijebili isto
podvozje koje su prije koristili za kočije.
Zašto su za podvozja kočija upotrebljavali baš tu mjeru (4 stope i 8,5
inča)?
Zato što je razmak kotača na kočijama bio prilagođen starim europskim
cestama koje su imale utrtu tu širinu.
Zašto su ceste imale tu dimenziju?
Zato što su cestovne putove napravili stari Rimljani za svojih osvajačkih
pohoda. Njihove dvokolice sa konjskom zapregom imale su tu mjeru.
A zašto su rimske dvokolice imale baš tu mjeru?
Zato što su zapregu konstruirali tako, da je bila široka točno onoliko
koliko su zahtijevale dvije konjske guzice.
Konačno:
Američki space shuttle ima dva rezervoara za gorivo (SRB - Solid Rocket
Booster), koje izrađuje firma Thiokol u saveznoj državi Utah. Inženjeri koji
su projektirali rezervoare htjeli su napraviti šire, ali su bili ograničeni
širinom željezničkih tunela, kojima je prolazio vlak sa rezervoarima. Širina
tunela je određena razmakom tračnica.
Zaključak:
Najnapredniji primjer američke tehnologije je zasnovan na širini guzice
rimskoga konja!
Shared publiclyView activity