Profile cover photo
Profile photo
Pinakoteka Ltd. investment buiding
7 followers
7 followers
About
Posts

Post has attachment
"Art Vilnius 2016" http://www.artvilnius.com/2015/participants Come see the works of Latvians "Happy Art Museum" http://HappyArtMuseum.co authors and others, https://www.facebook.com/ArtFairRiga/posts/1633846676934180

50 Art Galleries within the "Art Vilnius 2016" festival - biggest Nordic Art Fair 9.06-12.06 https://www.facebook.com/events/252153081840512/
https://plus.google.com/+HappyartmuseumCo/posts/7AnPXHTa3tA

At the winter "Art Riga 2016" http://ArtRiga.com 21-26.11.2016
Photo
Photo
07.06.16
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has shared content
17.maijs-20 2016 Gruzijā notiek Laikmetīgās Mākslas Festivāls. Georgia Contemporary Art Festival. Kutaisi 2016. Organizē Kurators Shalva Khakhanashvilli (Parīze) un Gruzujas Kultūras Munistrs, Kutaisi pilsētas Mērs. Dalībnieki Grieķijas Laikmetīgās Mākslas centrs, Francijas Mākslas galerijas, Gruzijas galerijas, Dags Vidulejs pārstāv Latvijas mākslu "Laimīgās Mākslas Muzejs" http://happyartmuseum.co
Debates un intervijas, konferences un lekcijas par Laikmetīgās Mākslas statēģiju 21. gadsimtā. Daga Viduleja lekcija un diskusijas tēma "Par Nevalstisko Organizāciju izdzīvošanas iespējām" Daloties ar unikālu pieredzi, kā trešo gadu organizēt Latvijas Starptautisko Laikmetīgās Mākslas Festivālu Art Riga 2014, Art Riga 2015, ART RIGA 2016 http://artriga.com bez Rīgas pašvaldības un Latvijas Valsts institūciju finansiāla atbalsta. Kā uzturēt Laikmetīgās mākslas multifunkcionālu centru HAPPY ART MUSEUM http://happyartmuseum.co . Bez Valsts kultūras fondu un ministriju finansējuma var strādāt arī bez cenzūras un bez pasūtījuma konjungtūras.
Astoto gadu ikmēnesi organizējot starptautiskas apmaiņas izstādes, iknedēļas lekciju, diskusiju ciklus ar viesiem, kas ciemojas Rīgā, ikgadējus filmu forumus, ikdienas strādājot līdz 22:00 bez brīvdienām, brīvs wifi tiešraide web cam, cafe.
Sēžu Gruzijas kalnos un domāju:
" Kas it tas, kas ļāvis izdzīvot galerijai un Art Riga? Visi ģimenes līdzekļi un pārdotās ğimenes mājas ir bijis daudz par maz. Zināšanu par maz arī pēc divām reizēm mācoties Mākslas Akadēmijā. Iesaistot visus radus un draugus bezmaksas darbā, tik un tā dinastijas enerģijas un laika padarāmajiem darbiem par maz. Mākslas galerijās katra organizatoriska detaļa ir iespējams izdzīvošanai izšķiroša. Tieši nepilnības un jauna aizsākumi mūsu darbā, kas ar kaunu jāatzīst, neatbilst smalkajam stilam, bieži cilvēku sirdis patiesi aizkustina un piesaista palīdzīgu līdzdarbošanos. Izcilie mākslinieki un kultūras profesionāļi, tehnishie speciālisti un voluntieri, menedžeri un studenti, politiķi un žurnālisti, Prezidenti un Ekselences, kas sākumā mazliet kautrējoties, ka sadarbojas ar Happy Art Museum un Art Riga ir radījuši nevalstisku kustību, organizatoru apvienību ar saviem labajiem darbiem, talantu un ģēniju."
E Pluribus Unum ir ASV vitālo panākumu iedvesmojošs motto
E Pluribus Unum ir 21.gadsimta civilizācijas stratēğijas atslēgvārdi,
E Pluribus Unum ir Nevalstisko Organizāciju biedru, indivīdu apvienošanās no Brīvas Gribas. Pašfinansēšanās, pašorganizēšanās.
E Pluribus Unum ir Art Riga 2016 organizatoru un dalībnieku komandas motto."May 17 to 20 2016 in Georgia happens Contemporary Art Festival. Georgia Contemporary Art Festival. Kutaisi 2016. Organized by Curator Shalva Khakhanashvilli (Paris) and Georgia Culture Minister, Kutaisi Mayor Shota Murgulia. Participants Hellenic Centre for Contemporary Art, French Art Galleries, Georgia's gallery, Dag Vidulejs represented Latvian art with "Happy Art Museum" gallery etc.

Debate and interviews, conferences and lectures on Contemporary Art Strategies in the 21st century. Dags Vidulejs lecture and discussion "On Non-Governmental Organization survival" By sharing a unique experience, as the third year to organize Latvian International Contemporary Art Festival Art Riga 2014 Riga Art 2015 ART RIGA 2016 http://artriga.com without Riga municipality and Latvian state institutions financial support. How to maintain a multifunctional center for Contemporary Art HAPPY ART MUSEUM http://happyartmuseum.co. Besides the National Cultural Fund and the Ministry of finance can also work without censorship and without custom program. Eighth year host of monthly organizing international exchange exhibitions, weekly lectures, discussion cycles with guests is visiting Riga, annual film forums, daily working until 22:00 without holidays, free wifi live web cam, cafe.

Sitting on the Georgia mountains and think:
"What was it, which has allowed to survive Gallery and Art Riga? All family resources and sold the family house has been a lot for a little. Family built the Contemporary Art Exhibition building Pinakoteka is lost as a result of manipulation of "banking crisis". Knowledge for a little after two times learning the Art Academy. By getting all the family members and friends free work, so and the energy is a lot for a little. Art galleries in every organizational detail is possible the survival of a key.
That's shortcomings and new beginnings in our work, which is a shame to admit, it does not comply with sophisticated style, often in people's hearts truly touched and attracted a helping participating. The excellent artists and cultural professionals, technical professionals and volunteers, managers and students, politicians and journalists, Presidents and Excellences in the beginning a little smile that cooperates with Happy Art Museum and Art Riga have created a non-governmental movement, association with their good works, talent and genius.

"E Pluribus Unum" is a motto of United States of America inspiring success,
E Pluribus Unum is the 21st Century civilization Global strategy keywords,
E Pluribus Unum, Free Will of free Countries create European Society,
E Pluribus Unum is the NGO members, individuals merger of Free Will. Self-financing, self-organization.
E Pluribus Unum is Art Riga 2016 team and participants annual motto."
Add a comment...

Post has shared content

Rīgā būs skatāma poļu grafiķa Golika izstāde http://go.tvnet.lv/35rpb0 via @tvnet_portals Galerijā Happy Art Museum/ Galleria Riga/ 7 līmenis, 9.02 16 http://HappyArtMuseum.co WEB LIVE
https://www.draugiem.lv/events/18664661/dargie-draugi-9.februari-galerija-happy-art-museum-notiks-polu-grafika-janusa-golika-darbu-izstades-atklasana-galleria-riga/
https://twitter.com/Happy_ArtMuseum/status/696339109523165186
https://www.draugiem.lv/events/18664661/dargie-draugi-9.februari-galerija-happy-art-museum-notiks-polu-grafika-janusa-golika-darbu-izstades-atklasana-galleria-riga/gallery/?aid=62309221
https://www.facebook.com/events/1660363330884175/
https://twitter.com/Happy_ArtMuseum/status/670138191333220352
https://plus.google.com/+HappyartmuseumCo/posts/YZ28CrWTBDd

Riga will be seen Polish graphic artist Golik exhibition http://go.tvnet.lv/35rpb0 gallery Happy Art Museum / Galleria Riga / 7 level, 16:00 9.02 http://HappyArtMuseum.co LIVE WEB HAM TV

В Риге пройдёт выставка польскго художника-графика Голика http://go.tvnet.lv/35rpb0 в галерее Счастливый художественный музей HAPPY ART MUSEUM/ Galleria Riga / 7 уровень, 16:00 9.02
http://HappyArtMuseum.co WEB TV HAM

Riga będą widoczne w polskim grafikiem Golik wystawy http://go.tvnet.lv/35rpb0 viatvnet_portals galerię Szczęśliwa Muzeum Sztuki / Galleria Ryga / 7 poziom, 16 09:02 http://HappyArtMuseum.co LIVE WEB HAM TV

Dārgie draugi,
9.februārī Galerija Happy Art Museum notiks poļu grafiķa Januša Golika darbu izstādes atklāšana (Galleria Riga, Dzirnavu 67).
Janušs Goliks (1953) ir Polijas mākslas lepnums. Mākslinieks ir Polijas Republikas Senāta pasludinātā Polijas Demokrātijas gada (2009) logotipa autors. Ar izcilību beidzis Varšavas Mākslas akadēmiju (prof. Henrika Tomaševska plakātu darbnīcu), kopš 1978.gada vada personīgo grafikas dizaina studiju "GRAFIK Janusz Golik". Mākslinieks ir autors vitrāžu altārim, kurš 2006.gada maijā tika uzstādīts Pilsudska laukumā Varšavā pāvesta Benedikta XVI vizītes laikā. Radījis grafisko dizainu Aleksandrova kora turnejai pa ASV. Januša Golika darbi atrodami mākslas kolekcijās visā pasaulē.
Januša Golika izstāde Rīgā būs skatāma līdz februāra beigām.

JANUSZ GOLIK – The artist was born in 1953
in Warsaw. He graduated from the Academy of Fine Arts
in Warsaw and received a diploma with distinction from prof. Henryk Tomaszewski’s poster studio. Janusz Golik developed artistically under the guidance of outstanding artists and the Academy of Fine Arts professors such as: Leon Michalski, Eugeniusz Markowski, Teresa Pągowska, Maciej Urbaniec, and Henryk Tomaszewski. Since 1978 he has been the owner-manager of the Graphic Arts Studio called GRAFIK-Janusz Golik. The Studio specializes in functional graphics. Some of the biggest and most highly regarded projects of Janusz Golik included the design of the stained glass composition for the altar that was erected at pl. Piłsudskiego in Warsaw for the visit of Pope Benedykt XVI in May 2006. The artist designed the complete visual identification and graphic art for the tour of the famous Russian Alexandrov Ensemble Choir in the USA (billboards, posters, brochures and advertisements) – the concerts were held in Carnegie Hall and Lincoln Center in New York in years 2004-2005. Janusz Golik designed the logo of the Year of Polish Democracy proclaimed by the Polish Senate in 2009. In 2007 he opened his own gallery “Galeria van Golik”
in Saska Kępa, an old and ‘artistic’ neighbourhood in Warsaw. There he showcases works of great contemporary artists.
n 2013 he had a solo exibition in Agija Sūna Art Gallery in capital of Latvia, Riga. Janusz Golik's works can be found in galleries and private collections all over the world.

Van Golik Gallery 
«Из Варшавы приедет галерея «Ван Голик». Ее руководитель — Ян Голик. Это юмор такой: Ван Гог — Ван Голик, очень известный польский график. У него в Риге уже была одна персональная выставка несколько лет назад, и сейчас благодаря поддержке посольства Польши у галереи будет отдельный стенд. Он привезет свою графику — довольно остроумную, парадоксальную, в ней очень красиво использован цвет: все в принципе черно-белое, но где-то появляются яркие всплески. Я видела его альбом, и то, что я увидела, мне показалось убедительным и интересным».

http://HappyArtMuseum.co
http://www.facebook.com/HappyArtMuseum
https://twitter.com/Happy_ArtMuseum
http://youtube.com/user/PinakotekaLatvija

Producers Group Ltd."Happy Art Museum" organizes art events in the Riga city center in luxurious entertainment and shopping arcade,"Galleria Riga" 7.level (300m2)
7 Years there were several large-scale art events. Latvian and neighboring countries artists union group exhibitions, the atrical performances, seminars, as well as foreign collection of exposure. Shows well attended (up to 500 people a day, free entrance seven days a week, 13.00-21.00).

Our Gallery took part in Europe Art Fairs. We offer to team up with the exchange of art exhibitions. We are ready to take Your exhibition, to take the exposure assembly, the opening event organization, advertising creation and publishing.
The proposed exhibition designed for the widest possible audience and visitors to address a variety of categories. "Happy Art Museum” primary mission is to provoke (encourage) the viewer on a conversation, a dialogue, we have an important each visitors viewpoint.

WE offer ART STUDIO, CONFERENCE SPACE 100 CHAIRS AUDIO VIDEO SYSTEMS WIFI, BIGGEST RIGA ART SHOP:1000 ARTWORKS.
We offer "Happy Art Museum" collection of the best Latvian contemporary artists recognized professionals paintings, sculptures, graphics. Contemporaries in the art that will become classics.
http://happyartmuseum.co/Latvia_art/HAPPY_ART_MUSEUM_Artists.html

Rīgā būs skatāma poļu grafiķa Golika izstāde http://go.tvnet.lv/35rpb0 via @tvnet_portals Galerijā Happy Art Museum/ Galleria Riga/ 7 līmenis, 9.02 16 http://HappyArtMuseum.co WEB LIVE 
https://www.draugiem.lv/events/18664661/dargie-draugi-9.februari-galerija-happy-art-museum-notiks-polu-grafika-janusa-golika-darbu-izstades-atklasana-galleria-riga/
https://twitter.com/Happy_ArtMuseum/status/696339109523165186
https://www.draugiem.lv/events/18664661/dargie-draugi-9.februari-galerija-happy-art-museum-notiks-polu-grafika-janusa-golika-darbu-izstades-atklasana-galleria-riga/gallery/?aid=62309221
https://www.facebook.com/events/1660363330884175/
https://twitter.com/Happy_ArtMuseum/status/670138191333220352

Riga will be seen Polish graphic artist Golik exhibition http://go.tvnet.lv/35rpb0 gallery Happy Art Museum / Galleria Riga / 7 level, 16:00 9.02 http://HappyArtMuseum.co LIVE WEB HAM TV

В Риге пройдёт выставка польскго художника-графика Голика http://go.tvnet.lv/35rpb0 в галерее Счастливый художественный музей HAPPY ART MUSEUM/ Galleria Riga / 7 уровень, 16:00 9.02 
http://HappyArtMuseum.co WEB TV HAM

Riga będą widoczne w polskim grafikiem Golik wystawy http://go.tvnet.lv/35rpb0 viatvnet_portals galerię Szczęśliwa Muzeum Sztuki / Galleria Ryga / 7 poziom, 16 09:02 http://HappyArtMuseum.co LIVE WEB HAM TV

Dārgie draugi,
9.februārī Galerija Happy Art Museum notiks poļu grafiķa Januša Golika darbu izstādes atklāšana (Galleria Riga, Dzirnavu 67).
Janušs Goliks (1953) ir Polijas mākslas lepnums. Mākslinieks ir Polijas Republikas Senāta pasludinātā Polijas Demokrātijas gada (2009) logotipa autors. Ar izcilību beidzis Varšavas Mākslas akadēmiju (prof. Henrika Tomaševska plakātu darbnīcu), kopš 1978.gada vada personīgo grafikas dizaina studiju "GRAFIK Janusz Golik". Mākslinieks ir autors vitrāžu altārim, kurš 2006.gada maijā tika uzstādīts Pilsudska laukumā Varšavā pāvesta Benedikta XVI vizītes laikā. Radījis grafisko dizainu Aleksandrova kora turnejai pa ASV. Januša Golika darbi atrodami mākslas kolekcijās visā pasaulē.
Januša Golika izstāde Rīgā būs skatāma līdz februāra beigām.

JANUSZ GOLIK – The artist was born in 1953
in Warsaw. He graduated from the Academy of Fine Arts
in Warsaw and received a diploma with distinction from prof. Henryk Tomaszewski’s poster studio. Janusz Golik developed artistically under the guidance of outstanding artists and the Academy of Fine Arts professors such as: Leon Michalski, Eugeniusz Markowski, Teresa Pągowska, Maciej Urbaniec, and Henryk Tomaszewski. Since 1978 he has been the owner-manager of the Graphic Arts Studio called GRAFIK-Janusz Golik. The Studio specializes in functional graphics. Some of the biggest and most highly regarded projects of Janusz Golik included the design of the stained glass composition for the altar that was erected at pl. Piłsudskiego in Warsaw for the visit of Pope Benedykt XVI in May 2006. The artist designed the complete visual identification and graphic art for the tour of the famous Russian Alexandrov Ensemble Choir in the USA (billboards, posters, brochures and advertisements) – the concerts were held in Carnegie Hall and Lincoln Center in New York in years 2004-2005. Janusz Golik designed the logo of the Year of Polish Democracy proclaimed by the Polish Senate in 2009. In 2007 he opened his own gallery “Galeria van Golik”
in Saska Kępa, an old and ‘artistic’ neighbourhood in Warsaw. There he showcases works of great contemporary artists.
n 2013 he had a solo exibition in Agija Sūna Art Gallery in capital of Latvia, Riga. Janusz Golik's works can be found in galleries and private collections all over the world.

Van Golik Gallery 
«Из Варшавы приедет галерея «Ван Голик». Ее руководитель — Ян Голик. Это юмор такой: Ван Гог — Ван Голик, очень известный польский график. У него в Риге уже была одна персональная выставка несколько лет назад, и сейчас благодаря поддержке посольства Польши у галереи будет отдельный стенд. Он привезет свою графику — довольно остроумную, парадоксальную, в ней очень красиво использован цвет: все в принципе черно-белое, но где-то появляются яркие всплески. Я видела его альбом, и то, что я увидела, мне показалось убедительным и интересным».

http://HappyArtMuseum.co
http://www.facebook.com/HappyArtMuseum
https://twitter.com/Happy_ArtMuseum
http://youtube.com/user/PinakotekaLatvija

Producers Group Ltd."Happy Art Museum" organizes art events in the Riga city center in luxurious entertainment and shopping arcade,"Galleria Riga" 7.level (300m2)
7 Years there were several large-scale art events. Latvian and neighboring countries artists union group exhibitions, the atrical performances, seminars, as well as foreign collection of exposure. Shows well attended (up to 500 people a day, free entrance seven days a week, 13.00-21.00).
 
Our Gallery took part in Europe Art Fairs. We offer to team up with the exchange of art exhibitions. We are ready to take Your exhibition, to take the exposure assembly, the opening event organization, advertising creation and publishing. 
The proposed exhibition designed for the widest possible audience and visitors to address a variety of categories. "Happy Art Museum” primary mission is to provoke (encourage) the viewer on a conversation, a dialogue, we have an important each visitors viewpoint.
 
WE offer ART STUDIO, CONFERENCE SPACE 100 CHAIRS AUDIO VIDEO SYSTEMS WIFI, BIGGEST RIGA ART SHOP:1000 ARTWORKS.
We offer "Happy Art Museum" collection of the best Latvian contemporary artists recognized professionals paintings, sculptures, graphics. Contemporaries in the art that will become classics.
http://happyartmuseum.co/Latvia_art/HAPPY_ART_MUSEUM_Artists.html
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Riga will be seen Polish graphic artist Golik exhibition gallery Happy Art Museum / Galleria Riga / 7 level, 16:00 9.02 http://HappyArtMuseum.co LIVE WEB HAM TV
30 Photos - View album
Add a comment...

Post has shared content

Post has shared content
https://www.facebook.com/events/316950428514448/

https://www.draugiem.lv/ev/18645741:60609/5.03-6.04rietumu-bankas-centra-vesetas-iela-7-happy-art-museum-izstade-idea-fix

Izstāde  „IDEA FIX”
No 4. marta līdz 6.aprīlim  RIETUMU BANKAS CENTRĀ Vesetas ielā 7 būs apskatāma  galerijas „Happy Art Museum” izstāde „IDEA FIX”. Piedāvājam skatītājiem intelektuālu piedzīvojumu – ceļojumu pa mākslinieku neizdibināmiem un neizprotamiem domas labirintiem, maldoties, meklējot un atgriežoties pie savas uzmacīgās vīzijas. IDEA FIX vienlaicīgi kā smaga nasta un mākslas virzošais spēks, mākslinieku zemapziņas sajūtas un  reālie tēli, kas atkārtojas un ceļo no sapņa uz sapni, no gleznas uz gleznu, no sapņiem uz audekla un no māksinieka darbnīcas uz muzejiem un cilvēku dzīvokļiem pārņemot ar suģestijas spēku arvien vairāk apburtu cilvēku apziņas. 
http://ru.focus.lv/kultura/maksla/ishchite-idea-fix-v-galeree-banka-rietumu

Izstādē  būs apskatāmi „Happy Art Museum” galerijas mākslinieku darbi: starp autoriem Sergejs Djomins, Dags Vidulejs, Juris Dimiters, Viktors Krotovs,George Barataschvilli, Juris Gribuls, Gustavs Filipsons, Ivars Mikelsons, Alexander Makarenko un citi. Kā arī galerijas draugi ART RIGA FAIR festivāla dalībnieki- eksotiskās Indonēzijas Bali salas laikmetīgās mākslas pārstāvji – Vajans Paramarta, Vajans Suarmadi, Romi Sukadana, Anastasija Kuznetsova-Ruf (10 lielformāta darbi atceļojuši no tūres Stokholma- Rīga-Maskava, USA mākslinieks Marks Glejs, kā arī izraēlietis Reuvens Shezens.

Izstādes atklāšana 4.martā 17.00 RIETUMU CENTRS Vesetas ielā 7

Papildus informācija: 
Dags Vidulejs Ⓒ +377129595885, 
Gaļina Maksimova +37129177748
https://www.rietumu.lv/art-gallery
happyartmuseum@gmail.com
http://happyartmuseum.co
https://www.facebook.com/HappyArtEuroClub
https://twitter.com/Happy_ArtMuseum
http://artriga.com

Выставка IDEA FIX

С 4 марта по 6 апреля в выставочном зале Rietumu banka  будет представлена выставка  IDEA FIX. У зрителей будет возможность отправиться в интеллектуальное путешествие по неизведанным и таинственным лабиринтам фантазии художников, блуждая и возвращаясь к изначальной навязчивой идее. IDEA FIX – одновременно тяжкая ноша и направляющая сила искусства, подсознательные искания художника и реальные образы, которые повторяются и переходят изо сна в сон, из картины в картину, изо сна на полотно и бумагу и далее -- из мастерских художников в музеи и квартиры любителей искусства, силой суггестии очаровывая сознания людей.       

На выставке можно будет увидеть работы испытанных друзей галереи Happy Art Museum: Сергея Дёмина, Дага Видулейса, Юриса Димитерса, Виктора Kротова, Джорджа Бараташвили, Юриса Грибула, Густава Филлипсона, Ивара Микелсона, Александра Макаренко и других художников. A также работы друзей галереи  из участников Рижской художественной ярмарки АRT RIGA FAIR: представителей современного искусства с экзотического острова Бали (Индонезия) Ваяна Параматры, Ваяна Суармади, Роми Сукадана, в рамках арт-тура Стокгольм-Рига-Москва десять монументальных работ Анастасии Кузнецовой-Руф  (Москва), а также произведения художника из США Марка Глея и израильтянина Рувена Щецена.

Открытие выставки 4 марта 17:00 в РИЕТУМУ Центре на ул. Весетас, 7.

Дополнительная информация:
Dags Vidulejs: +371 29595885, 29177748
https://www.rietumu.lv/art
happyartmuseum@gmail.com
http://happyartmuseum.co
https://www.facebook.com/HappyArtEuroClub
http://artriga.com

Exhibition "IDEA FIX"
From 4 March to 6 April RIETUMU BANK CENTRE Vesetas Street 7 will be on display gallery "Happy Art Museum" exhibition "IDEA FIX". We offer viewers an intellectual adventure - a trip through bottomless artists and incoherent thoughts mazes, lost somewhere in the search and return to their shrill visions. IDEA FIX at the same time as a heavy burden and the driving force behind art, artists subconscious feelings and real characters that are repeated and travels from dream to dream, from painting to painting, from dreams on canvas in  artists’ workshops and museums to influence human minds and souls with the power of artistic suggestion.  
https://www.draugiem.lv/ev/18645741:60609/5.03-6.04rietumu-bankas-centra-vesetas-iela-7-happy-art-museum-izstade-idea-fix
The exhibition will be on display "Happy Art Museum" gallery artists: among authors Sergey Djomins, Dag Vidulejs, Juris Dimiters Victor Krotovs, George Barataschvilli, Juris Gribuls, Gustavs Filipsons, Ivars Mikelsons, Alexander Makarenko,  and others. As well as galleries friends RIGA ART FAIR festival participants exotic Indonesian island of Bali representatives of contemporary art - Vajans Paramarta, Vajans Suarmadi, Roma Sukadana, Anastasia Kuznetsova-Ruf (10 large format works arrived from the tour Stokholma- Riga-Moscow, USA artist Mark Glej as the Israelite Reuven Shezens.

Exhibition opening on March 4, 17:00 WEST CENTER Vesetas Street 

Dags Vidulejs: +371 29595885, 29177748
https://www.rietumu.lv/art
happyartmuseum@gmail.com
http://happyartmuseum.co
https://www.facebook.com/HappyArtEuroClub
http://artriga.com
Add a comment...

Post has shared content
HAPPY ART EUROCLUB ROUND TABLE DISCUSSION: SCENARIOS OF POLITICAL EVOLUTION OF RUSSIA AFTER KILLING BORIS NEMTSOV
Add a comment...

Post has shared content
Newspaper "Вести": Happy_ArtMuseum March presents 2 exhibitions: 4.03-6.04 in RIETUMU BANK CENTRE "IDEA FIX" & in GALLERIA RIGA- Novgorod museum classics,  who have studied art Latvian
Photo
Add a comment...

HAPPY ART MUSEUM TV broadcasting live at http://ustre.am/Hx69 How to survive in 21ST CENTURY?
Add a comment...

Post has shared content

Post has shared content
Happy Art Year to You. World Art exchange friendship victory
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded