Ngói INARI kháng nước tuyệt đối
Ngói màu INARI có sức kháng nước tuyệt đối bởi ngói được sơn 3 lớp: lớp kháng kiềm, lớp trung gian và lớp nano sicilone. Mái ngói lợp ngói màu INARI dưới trời mưa Đặc biệt, lớp sơn Nano silicone với các tinh thể nano nhỏ hơn 1 micrometer len lỏi từng kẻ hở ...
Shared publiclyView activity