Profile cover photo
Profile photo
دکتر پیک
48 followers -
مجله پزشکی دکتر پیک
مجله پزشکی دکتر پیک

48 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
اگر#خوابی_با کیفیت میخواهید به طبیعت بروید
#دکتر_پیک : اگر خوابی با کیفیت میخواهید به طبیعت بروید , محققان دریافتند که وقت گذارانی در #طبیعت و دور بودن از هرگونه تجهیزات الکترونیکی ساعت بیولوژیک بدن را تنظیم میکندو #اختلالات_خواب را حل میکند.و خوابی با کیفیت را در دل طبیعت تجربه میکنید.

#خواب_در_طبیعت
نشریه بایولوژی، محققان برای انجام این تحقیقات از پنج داوطلب خواستند که به مدت شش روز در #طبیعت زندگی کنند. در این مدت استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ممنوع بود. همچنین به‌منظور بررسی و مقایسه تغییرات ملاتونین در مدت زندگی در طبیعت در مقایسه با زندگی در منزل، به طور مرتب از داوطلبان نمونه بزاق گرفته شد.
در نتیجه این آزمایش محققان دریافتند میزان #ملاتونین بدن در طبیعت ۲٫۵ ساعت زودتر شروع به افزایش می‌کند. به عبارت دیگر داوطلبان در طبیعت ۲٫۵ ساعت زودتر از زمان خواب در منزل به رختخواب می‌روند. پس از اتمام یک هفته زندگی در طبیعت، میزان #ملاتونین در بدن داوطلبان همچنان ۲٫۵ ساعت زودتر شروع به افزایش می‌کرد و در نتیجه هرروز ۲٫۵ ساعت زودتر به رختخواب رفتند.
#drpeik

Post has attachment
اگر#خوابی_با کیفیت میخواهید به طبیعت بروید
#دکتر_پیک : اگر خوابی با کیفیت میخواهید به طبیعت بروید , محققان دریافتند که وقت گذارانی در #طبیعت و دور بودن از هرگونه تجهیزات الکترونیکی ساعت بیولوژیک بدن را تنظیم میکندو #اختلالات_خواب را حل میکند.و خوابی با کیفیت را در دل طبیعت تجربه میکنید.

#خواب_در_طبیعت
نشریه بایولوژی، محققان برای انجام این تحقیقات از پنج داوطلب خواستند که به مدت شش روز در #طبیعت زندگی کنند. در این مدت استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ممنوع بود. همچنین به‌منظور بررسی و مقایسه تغییرات ملاتونین در مدت زندگی در طبیعت در مقایسه با زندگی در منزل، به طور مرتب از داوطلبان نمونه بزاق گرفته شد.
در نتیجه این آزمایش محققان دریافتند میزان #ملاتونین بدن در طبیعت ۲٫۵ ساعت زودتر شروع به افزایش می‌کند. به عبارت دیگر داوطلبان در طبیعت ۲٫۵ ساعت زودتر از زمان خواب در منزل به رختخواب می‌روند. پس از اتمام یک هفته زندگی در طبیعت، میزان #ملاتونین در بدن داوطلبان همچنان ۲٫۵ ساعت زودتر شروع به افزایش می‌کرد و در نتیجه هرروز ۲٫۵ ساعت زودتر به رختخواب رفتند.
#drpeik
Add a comment...

Post has attachment
اگر#خوابی_با کیفیت میخواهید به طبیعت بروید
#دکتر_پیک : اگر خوابی با کیفیت میخواهید به طبیعت بروید , محققان دریافتند که وقت گذارانی در #طبیعت و دور بودن از هرگونه تجهیزات الکترونیکی ساعت بیولوژیک بدن را تنظیم میکندو #اختلالات_خواب را حل میکند.و خوابی با کیفیت را در دل طبیعت تجربه میکنید.

#خواب_در_طبیعت
نشریه بایولوژی، محققان برای انجام این تحقیقات از پنج داوطلب خواستند که به مدت شش روز در #طبیعت زندگی کنند. در این مدت استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ممنوع بود. همچنین به‌منظور بررسی و مقایسه تغییرات ملاتونین در مدت زندگی در طبیعت در مقایسه با زندگی در منزل، به طور مرتب از داوطلبان نمونه بزاق گرفته شد.
در نتیجه این آزمایش محققان دریافتند میزان #ملاتونین بدن در طبیعت ۲٫۵ ساعت زودتر شروع به افزایش می‌کند. به عبارت دیگر داوطلبان در طبیعت ۲٫۵ ساعت زودتر از زمان خواب در منزل به رختخواب می‌روند. پس از اتمام یک هفته زندگی در طبیعت، میزان #ملاتونین در بدن داوطلبان همچنان ۲٫۵ ساعت زودتر شروع به افزایش می‌کرد و در نتیجه هرروز ۲٫۵ ساعت زودتر به رختخواب رفتند.
#drpeik

Post has attachment
اگر#خوابی_با کیفیت میخواهید به طبیعت بروید
#دکتر_پیک : اگر خوابی با کیفیت میخواهید به طبیعت بروید , محققان دریافتند که وقت گذارانی در #طبیعت و دور بودن از هرگونه تجهیزات الکترونیکی ساعت بیولوژیک بدن را تنظیم میکندو #اختلالات_خواب را حل میکند.و خوابی با کیفیت را در دل طبیعت تجربه میکنید.

#خواب_در_طبیعت
نشریه بایولوژی، محققان برای انجام این تحقیقات از پنج داوطلب خواستند که به مدت شش روز در #طبیعت زندگی کنند. در این مدت استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ممنوع بود. همچنین به‌منظور بررسی و مقایسه تغییرات ملاتونین در مدت زندگی در طبیعت در مقایسه با زندگی در منزل، به طور مرتب از داوطلبان نمونه بزاق گرفته شد.
در نتیجه این آزمایش محققان دریافتند میزان #ملاتونین بدن در طبیعت ۲٫۵ ساعت زودتر شروع به افزایش می‌کند. به عبارت دیگر داوطلبان در طبیعت ۲٫۵ ساعت زودتر از زمان خواب در منزل به رختخواب می‌روند. پس از اتمام یک هفته زندگی در طبیعت، میزان #ملاتونین در بدن داوطلبان همچنان ۲٫۵ ساعت زودتر شروع به افزایش می‌کرد و در نتیجه هرروز ۲٫۵ ساعت زودتر به رختخواب رفتند.
#drpeik

Post has attachment
اگر#خوابی_با کیفیت میخواهید به طبیعت بروید
#دکتر_پیک : اگر خوابی با کیفیت میخواهید به طبیعت بروید , محققان دریافتند که وقت گذارانی در #طبیعت و دور بودن از هرگونه تجهیزات الکترونیکی ساعت بیولوژیک بدن را تنظیم میکندو #اختلالات_خواب را حل میکند.و خوابی با کیفیت را در دل طبیعت تجربه میکنید.

#خواب_در_طبیعت
نشریه بایولوژی، محققان برای انجام این تحقیقات از پنج داوطلب خواستند که به مدت شش روز در #طبیعت زندگی کنند. در این مدت استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ممنوع بود. همچنین به‌منظور بررسی و مقایسه تغییرات ملاتونین در مدت زندگی در طبیعت در مقایسه با زندگی در منزل، به طور مرتب از داوطلبان نمونه بزاق گرفته شد.
در نتیجه این آزمایش محققان دریافتند میزان #ملاتونین بدن در طبیعت ۲٫۵ ساعت زودتر شروع به افزایش می‌کند. به عبارت دیگر داوطلبان در طبیعت ۲٫۵ ساعت زودتر از زمان خواب در منزل به رختخواب می‌روند. پس از اتمام یک هفته زندگی در طبیعت، میزان #ملاتونین در بدن داوطلبان همچنان ۲٫۵ ساعت زودتر شروع به افزایش می‌کرد و در نتیجه هرروز ۲٫۵ ساعت زودتر به رختخواب رفتند.
#drpeik

Post has attachment
درمان تومورهای چشمی و مغزی با #رادیوتراپی_داخلی
#دکتر_پیک : درمان #تومورهای چشمی و مغزی ۵۵ بیمار با روش #رادیوتراپی داخلی , پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی به دانش فنی تولید #رادیوتراپی داخلی دست یافتند و توانستند با کاشت چشمه ید-۱۲۵ به ۵۵ بیمار مبتلا به تومورهای چشمی و مغزی گام‌های موثری در درمان این بیماران بردارند

دکتر شهاب شیبانی اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۳۹۱ حدود ۸۵ هزار نفر در #ایران به بیماری #سرطان مبتلا شده‌اند و ۵۰ هزار نفر به دلیل این بیماری فوت کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰۳۰ این آمار دو برابر شود، ادامه داد: بر اساس برنامه جامع کنترل سرطان کشور و در راستای ارتقای کمی و کیفی محصولات درمانی #رادیوتراپی، مطالعاتی را در این زمینه در دستور کار قرار دادیم.

شیبانی عنوان این مطالعات را «تولید چشمه‌های براکی تراپی ید-۱۲۵» ذکر کرد و یادآور شد: این طرح در راستای توسعه روش براکی ترابی در کشور اجرایی شده است.
#drprik
Wait while more posts are being loaded