امتیازدهی به تمامی 13 معیار شخصی و محاسبه‌ی امتیاز نهایی هر نامزد

در مورد معیارهای بنده برای انتخاب نامزد اصلح، به این پست مراجعه کنید: bit.ly/tohid13
#انتخابات_ریاست_جمهوری_1392
Photo
Shared publiclyView activity