Profile cover photo
Profile photo
Счетоводна къща Ангелов Одитинг
88 followers -
20 години професионализъм, доверие и авторитет! Счетоводна къща Ангелов Одитинг предлага пълно счетоводно обслужване, финансов одит, регистрация на фирми, счетоводни услуги и бизнес консултации.
20 години професионализъм, доверие и авторитет! Счетоводна къща Ангелов Одитинг предлага пълно счетоводно обслужване, финансов одит, регистрация на фирми, счетоводни услуги и бизнес консултации.

88 followers
About
Posts

Post has attachment
Всички заявления и уведомления за е-услугите на НАП вече се подават във всички офиси на Агенцията!

Всички заявления и уведомления за ползване на електронните услуги на НАП с квалифициран електронен подпис ще могат да се подават във всеки офис на НАП, без значение кой е компетентният на дружеството или физическото лице...

Post has attachment
Физическите лица, придобили доход от сделки с валутата биткойн са задължени да го посочат в годишната данъчна декларация и дължат данък в размер на десет процента върху общата годишна данъчна основа.

Post has attachment

Post has attachment
Казус (тема): Следва ли да се отчита репутация в отчетите на придобиващото преприятие при условие, че нямаме сериозни доказателства, че справедливите стойности на придобиваните разграничими нетни активи (разграничимите активи, намалени с разграничимите пасиви) към датата на придобиването превишават или недостигат парвоначалната стойност по придобиването?
Add a comment...

Post has attachment
Регистрирано по ЗДДС българско предприятие закупува онлайн самолетен билет от европейска фирма с валиден VAT номер. Трябва ли да вкючим фактурата в СД, самоначисляваме ли ДДС с протокол, каква е ставката и кои клетки на СД и дневниците се попълват?
Add a comment...

Post has attachment
Казус: Фирма закупува лек автомобил марка Тойота, модел Камри с фактура издадена от данъчно задължено лице, което е регистрирано по ЗДДС във Франция. Основната дейност на фирмата е подръжка на ел. инсталации.

Въпросите, които са поставени са следните:

1. Следва ли да се третира тази доставка като ВОП?

2. Изготвя ли се протокол по чл.117 от ЗДДС за самоначисляване на ДДС?

3. В кои дневници и в кои колони се посочват сумите от протокола?
Add a comment...

Post has attachment
Ако ДДС резултатът на дружеството е възстановяване, възниква ли право данъкът да се посочи в клетка 81 на декларацията („ДДС, подлежащ на възстановяване съгласно чл. 92, ал. 3 от ЗДДС“) и да бъде възстановен в тридесетдневен срок от подаването на декларацията, при положение, че предприятието е регистрирано току-що и няма натрупани дванадесет месеца?
Add a comment...

Post has attachment
Регистирирано по ЗДДС българско дружество има намерение да предостави строителна услуга към нерегистрирано по ЗДДС, ФЛ на имот, находящ се в Германия.
1. Облагаема ли е доставката с ДДС и къде?
2. Трябва ли българското дружество да се регистрира по ЗДДС в Германия?

Post has attachment

Post has shared content
Какво мислите за новата справка?
От 3 юли 2017 г. НАП въвежда е-услугата „Справка за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен данъчен период“, която може да бъде ползвана с квалифициран електронен подпис (КЕП) от всички клиенти с разрешен пълен достъп до услугите на НАП, както и от упълномощени лица с КЕП, на които е разрешен пълен достъп до услугите, включени в електронните услуги за „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded