Profile cover photo
Profile photo
In Overleg Mediators
3 followers -
In Overleg Mediators - In vertrouwen naar de toekomst
In Overleg Mediators - In vertrouwen naar de toekomst

3 followers
About
In's posts

Post has attachment
Bouw een goed dossier. Of schakel een mediator in!

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het voor een werkgever nog meer dan voor 1 juli jl. van belang om een gedegen, onderbouwd dossier te hebben. In het dossier legt de werkgever duidelijk en concreet vast welke scholing is aangeboden, verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken en eventueel daaruit voortvloeiende verbeterplannen en verbetertrajecten. Een rechter zal, zo blijkt ook uit recente rechtspraak na invoering van de Wwz, geen ontslag toekennen zonder een gedegen dossier.

Uiteraard kan het voorkomen dat u nog onvoldoende dossier heeft opgebouwd, maar wel van een werknemer afscheid wil nemen. Met behulp van een mediator kunt u in zo'n geval een open en gelijkwaardig gesprek aangaan en onderhandelen over de voorwaarden waaronder een ontslag alsnog wordt overeengekomen. Dit heeft nog een ander voordeel.
Lees verder: http://www.inoverlegmediators.nl/bouw-een-goed-dossier-of-schakel-een-mediator-in.php

Post has attachment
Mediation na de wijziging in het ontslagrecht: De oplossing?
 
Het is bijna zover, op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Dit leidt tot een aantal belangrijke wijzigingen in het ontslagrecht. Onder arbeidsdeskundigen en arbeidsrechtadvocaten ‘food for thought’.
Deze wijzigingen brengen echter genoeg redenen met zich mee om bij een arbeidsconflict na 1 juli juist voor mediation in plaats van de juridische weg te kiezen. Kort en bondig:
 
Zodra de wetswijziging in gaat, hebben werknemers een bedenktijd van twee weken voordat een aangeboden ontslagvergoeding van kracht wordt, mits de werkgever dit schriftelijk heeft aangekondigd, anders zijn het drie weken. Als een werknemer voelt dat de ontslagvergoeding hem is opgedrongen door zijn werkgever (ongelijke verhouding) bestaat er een reële kans dat de werknemer gedurende de bedenktijd alsnog aangeeft niet met de aangeboden vergoeding akkoord te gaan.
Als partijen tijdens een mediationtraject samen tot een oplossing komen, is de kans dat de werknemer terug zal komen op de afspraken die zijn vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst een stuk kleiner.
 
De Kantonrechtersformule komt te vervallen en werknemers zullen bij ontslag recht hebben op een lagere vergoeding, de transitievergoeding. Daarnaast wordt het mogelijk om bij ontslagzaken in beroep te gaan. Vanwege de lagere transitievergoeding zullen werknemers mogelijk sneller geneigd zijn om te procederen om alsnog een hogere vergoeding te krijgen. Mogelijk volgt daarna zelfs nog een hoger beroep en dus langdurige onzekerheid. Dit behoort tot de moegelijkheden, maar kan worden voorkomen door in mediation tot een oplossing te komen voor het arbeidsgeschil. De oplossing komt in onderling overleg tot stand, tot tevredenheid van werkgever en werknemer.
 
Tenslotte, in het geval van een verstoorde arbeidsrelatie, kon een rechter een ontslag toekennen, ook al was er weinig dossier opgebouwd. De rechter bepaalde dan dat de werknemer in dat geval een hogere vergoeding kreeg toegewezen. Maar per 1 juli zal de rechter niet langer flexibel kunnen omgaan met het toekennen van een variabele vergoeding. Immers, we hebben dan de vaststaande (niet door rechter naar boven of beneden aan te passen) transitievergoeding. Een ontslag zonder volledig dossier zal dan ook niet meer door de rechter worden toegekend. Immers, dit kan voor de werknemer niet meer met een hogere vergoeding door de rechter worden gecompenseerd. Maar als partijen nu toch niet langer kunnen samenwerken? En de arbeidsrelatie zo is verstoord dat partijen niet meer samen kunnen werken? Dan kan mediation uitkomst bieden – partijen kunnen dan toch praten over een exit en wel tegen een billijke vergoeding.  
 
Kortom, uw arbeidsconflict oplossen onder begeleiding van een mediator kan na 1 juli heel lucratief zijn!
 


5 juni 2015: Wat te doen bij conflict met school?

Steeds vaker hebben ouders een conflict met school en schakelen een advocaat in, zo werd vandaag gemeld in het nieuws. De aanvragen stijgen bij DAS rechtsbijstand met 140%. Helaas is dit uiteindelijk niet in het belang van het kind.

Een andere optie zou zijn om een mediator in te schakelen die gespecialiseerd is in onderwijsconflicten, zoals de mediators bij In Overleg Mediators te Almere. De mediator brengt het gesprek op gang en zorgt ervoor dat het conflict de-escaleert en school en ouders tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, wat in het belang is van het kind.
4 juni 2015: Pesten op het werk: mediation werkt!
Pesten op het werk komt veel vaker voor dan de meesten denken. Collega’s praten niet graag over het feit dat ze beledigd worden, dat er grapjes over hen worden gemaakt of sociaal niet mee kunnen komen doorat ze door anderen genegeerd worden.

Het is de laatste tijd veel in het nieuws, maar wat doe je er nu tegen? Hoe los je het op als een medewerker gepest wordt? Wat doe je als je zelf wordt gepest op je werk?

Werkgevers moeten een procedure hebben waarin is opgenomen wat je als medewerker kan doen om pesten te voorkomen en te bestijden.

U kunt natuurlijk ook de hulp van een mediator inschakelen. Deze onafhankelijke, neutrale gespreksbegeleider helpt beide partijen om hun gedrag bespreekbaar te maken, een conflict te de-escaleren en helpt beide partijen naar elkaar te luisteren. Samen kan er dan een oplossing worden gevonden zodat de werksfeer verbetert en het pesten stopt.

In Overleg Mediators heeft veel ervaring met het begeleiden van conflicten op de arbeidsvloer. U bent echt niet de enige die gepest wordt!

Uiteraard kunt u contact opnemen met ons om vrijblijvend te informeren of met ons te sparren over wat wij voor u kunnen betekenen.
Wait while more posts are being loaded